1. naloga: Ilustracija po značilnostih pisave

Naloga
Izberi si pisavo iz kataloga založbe Emigre. Na podlagi značilnosti izbrane pisave nariši 4 poljubna transportna sredstva. Riši ploskovno, v dveh dimenzijah in črnobelo. V ilustracije prenesi natančnost tipografske risbe.

Ozadje
Preberi intervju z ustanoviteljem založbe Emigre, Rudijem Vanderlansom na spletni strani  revije Eye.

Nasvet
Riši dovolj veliko, da lahko izvedeš vse podrobnosti. Uporabljaj tehniko kopiranja, prerisovanja in fotokopiranja.

Izvedba
Na dveh ležečih formatih A3 predstaviš:
a. končne ilustracije
b. izbrano pisavo (kopija vzorčnika) z analizo značilnosti in kratkim opisom pisave
oba lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 23. feb
konzultacije: petek, 2. in 9. feb.
oddaja, predstavitev in evalvacija: petek, 16. mar.

1. vaja: Tipografski dnevnik

Dnevno zbiraj različne tipografske vzorce. Lahko skiciraš, fotografiraš, izrezuješ iz periodike, akcidenčnih tiskovin, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja, ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 50 mm. Svoje vzorce razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic tako, da 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskanikov ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in si jo sprintaj. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega dnevnika zveži z japonsko vezavo tako, da so pregibi listov na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na primeren ovitek s podatki:
Tipografski dnevnik, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za večanje ali manjšanje izklopljena, sicer mreža ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 26. februar, 2018. Prinesi vsaj 8 izrezanih kvadratov.
oddaja: prvi teden junija 2018 (v kompletu z ostalimi vajami).

__________

skica vezave

japonska_vezava

Izpitna naloga, črkovna vrsta, oddaja

Časovnica
8. januar 2018:
– 1. korektura vzorčnika (pripravi vzorčnik svoje pisave, ki jo vstaviš v plakat)

11. januar 2018:
– 2. korektura vzorčnika
– 2. draft verzija .otf fonta z vsemi dogovorjenimi znaki

15. januar 2018:
– 3. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta
– finalni opis pisave v .txt formatu (min 70, max 150 besed)
– finalni mini specimen za font od sošolca v .pdf formatu (font v krivulje, ime datoteke: Pisava_mini)

18. januar 2018 ob 11h:
– sprintan vzorčnik/plakat za razstavo (pogoj za 1. izpitni rok)

25. januar 2018 ob 11h:
– ustna predstavitev (1. izpitni rok)

Oddaja
Za predloge uporabi naslednje datoteke:
– template za plakat 70 × 100 cm (vzorčnik, proces, opis)
– template za mini specimen, 12,6 × 12,6 cm, ki ga narediš s fontom od sošolca
– Merriweather Sans font

Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_Pisava

Oddaja datotek izpitne naloge v oblak.

Publikacija kot celota; 3. – izpitna naloga

Koncept
Takoj, ko tipografija preseže „nevidnost“ prenašalca besedila, v ospredje stopi tipograf s svojimi odločitvami o obliki besedila, ki neposredno vplivajo na bralčevo izkušnjo in interpretacijo vsebin. V nekaterih primerih oblikovanje odločno poudarja besedila, v drugih jih lahko postavlja v popolnoma spremenjen kontekst. Oblikovalec tako postaja aktivni soustvarjalec, ne več pasivni/nevtralni ponudnik storitve.

Naloga
Je sestavljena iz 4 delov:
a. za potrebe arhitekturne revije načrtuj in oblikuj naslovnico z:
– glavo revije z naslovom Arhitektura,
– 3 izpostavljenimi naslovi in
– eno podobo; vsebine črpaš poljubno iz nabora prvih dveh nalog
b. dopolni in dodelaj kazalo revije ter kolofon (Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018) iz rešitve 1. naloge; po želji lahko korigiraš/izboljšaš tudi izvedbo 2. naloge
c. kakovostno sprintaj, zveži in poreži revijo (vsebina: naslovnica, kolofon, kazalo, uvodnik, arhitekturna ikona, intervju in ena nacionalna arhitektura) na njene prave dimenzije
d. na dveh (2) ležečih listih dimenzij A3 predstavi natančne načrte preloma revije z opisi:
– formata, dimenzij, mreže stolpcev in vrstic s tipičnimi stranmi, odmikov, pisav (rezi in velikosti), barv in ostalih specifik.
Elemente preloma lahko ponazarjaš s sivinami in linijami. Lista opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018

Nasvet
Še enkrat se ozri na opravljeno delo, iteracije so dobrodošle, a ugotovi smiselnost eventuelnih večjih sprememb, zato odločitve sprejemaj le na podlagi tehtnega premisleka. Pri oblikovanju naslovnice in glave revije imaš na voljo vsa tipografska sredstva, a ne pozabi slediti ključnim izhodiščem iz prve naloge in ne zanikaj žanra revije.

Opomba
Gre za zaključno oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na celovitost rezultata.

Časovnica
– 19. december 2017: 1. korektura,
– 9. januar 2018: 2. korektura,
– 16. januar 2018: oddaja revije in načrtov s postavitvijo razstave v predavalnici 115 (1. izpitni rok)

Oddaja datotek
– 16. januar 2018 do polnoči:
pdf revije in pdf načrtov brez oznak za porezavo oddaš tukaj.
datoteke imenuješ: Ime_Priimek_T2_revija.pdf, Ime_Priimek_T2_nacrti.pdf

Izpitna naloga, črkovna vrsta

Črkovna vrsta
Primarno črkovno vrsto, ki jo razvijaš na lastnih izhodiščih dopolni z nizom znakov, ki nakazuje možnosti tipografskega sistema. Niz je lahko:
– alfabetni: rezi ali optične velikosti (naslov, tekst, opomba, …)
– nealfabetni: simboli (vinjete, piktogrami, script/swash zaključki, …)

Primarna črkovna vrsta naj vsebuje vseh 26 znakov latinske abecede s šumniki za zapis slovenskega jezika (majuskule ali minuskule). Sekundarna pa vsaj 12 ključnih znakov. Obema črkovnima vrstama lahko števke, osnovna ločila; nealfabetne znake dodaš po potrebi. Poudarek je na kakovosti, ne pa količini glifov.

Oddaja
18. december 2017:
– draft verzija .otf fonta
8. januar 2018:
– 1. korektura vzorčnika
15. januar 2018:
– 2. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta
18. januar 2018:
– sprintan vzorčnik/plakat za razstavo (pogoj za 1. izpitni rok)
25. januar 2018 ob 10h:
– ustna predstavitev (1. izpitni rok)

Pododrobni načini priprave in oddaje datotek bodo objavljeni naknadno.

Besedilo, odstavek, mikrotipografija; 2. naloga

Koncept
Če je knjiga ali revija videti dobro, je v veliki meri odvisno od okusa. Ampak izven osebnih preferenc je tipografsko kakovost možno zlahka prepoznati: da je besedilo harmonično stavljeno, da so v njem opazne napake, ali da je besedilo videti šibko kot posledica oblikovalčeve površnosti pri sprejetju programskih prednastavitev ali zaradi slabe rabe pisav.

Naloga
Ponovno preglej gradivo arhitekturne publikacije/revije (za 2. nalogo drugačno od 1.) in ga uporabi v načrtovanih prelomih iz svoje 1. naloge. Natančno in podrobno strukturiraj različne tipe besedil ter vzpostavi jasen odnos do ostalega gradiva (fotografije, skice, načrti). Pri izvedbi moraš uporabiti vso gradivo.

Opomba
Gre za drugo oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na vse mikrotipografske podrobnosti in pravopisna pravila.

Nasvet
Ponovno premisli izbor črkovnih družin iz 1. naloge. Revijalni tisk ima specifične zahteve po rabi pisav, zato žanrsko in funkcionalno primernejše pisave pomenijo prednost.

Časovnica
– 21. november: 1. korektura, razdelana struktura besedil, širine in razmaki vrstic, velikosti pisav, poravnave, delitve
– 28. november: 2. korektura, mikrotipografske podrobnosti in konsistenca
– 5. december: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na pokončnih listih dimenzij A3 predstavi prelome za:
1 – glavno temo
2 – intervju
3 – predstavitev arhitekture
Vse liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 2. naloga: Besedilo, odstavek, mikrotipografija

Domače branje, 3. naloga

O proporcih, optičnih kompenzacijah in metriki preberi naslednje tri članke s portala Type Culture. Do 20. 11. 2017 pribeleži svoja opažanja za skupinsko razpravo.

Some Elements of Proportion and Optical Image Support in a Typeface
Form and Proportion in a Text Typeface: A Few Guidelines
Basic Character Spacing in Type Design

Načrtovanje dela, naloga 2

Organiziraj, načrtuj in optimiziracijo svojih delovnih procesov. Na podlagi lastnih razvojnih pristopov se odloči za način oblikovanja ključnih elementov črk, ki te pripeljejo do koherentne črkovne vrste.

Časovnica
– 6. 11. razprava s korekturami

Oddaja dokumentov za print v oblak.

Organizacija vsebin, 1. naloga

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin je ena najpomembnejših oblikovalskih veščin. Gre za razporejanje grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani. Namen je, da z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvariš ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. V večini primerov se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj sestavni je del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …), pri čemer velja, da jo s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih obstaja preddoločen osnovni prelom, ki večinoma temelji na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Preglej, strukturiraj in hierarhično organiziraj gradivo arhitekturne publikacije/revije. Sočasno načrtuj razpored vsebin za posamične strani in celoto. Določi format tiskovine, dimenzije, možnosti mreže, odnose med besedliom in podobami, med potiskanim in nepotiskanim delom. Vzpostavi hiererhijo različnih/enakovrednih vsebin, pri čemer iznajdi način, kako ohranjaš enovitost celote. Načrtuj delokrog z mislijo, da lahko delo za tabo nadaljuje drug oblikovalec.

Opomba
Gre za prvo načrtovalsko/oblikovalsko fazo, zato se ne ukvarjaj s podrobnostmi, saj boš le-te obdeloval v naslednjih nalogah.

Časovnica
– 17. oktober: 1. korektura, organizacijske skice, razpored vsebine, študija formatov, dimenzij in mrež
– 24. oktober: 2. korektura, detaljnejša priprava tipičnih načrtov (formati, dimenzije, mreže).
– 7. november: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na 4 pokončnih listih dimenzij A3 predstavi tipične načrte za:
– kolofon in kazalo (2), uvodnik (2),
– glavno temo (4)
– intervju (4)
– predstavitev arhitekture (4 strani)
Liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 1. naloga: Organizacija vsebin

Motivi in izhodišča, naloga 1

Na osnovi vprašanj predstavi svoja izhodišča in motive za oblikovanje črkovne vrste. Prezentacijo v formatu pdf pripravi z utemeljitvami, primeri in referenčnimi pisavami. S sabo prinesi tudi skice. Vzami si čas za tehten premislek, saj bodo predstavljena izhodišča temelj za razvoj tvoje pisave.

Časovnica
– 16. 10. razprava s korekturami
– 23. 10. potrditev izhodišč

Oddaja prezentacije v oblak.

3. naloga: Sistem abecede

Naloga
S sistemom elementov oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule). Elemente oblikuješ po lastni presoji. Bodi pozoren na uporabnost, enostavnost in atraktivnost posameznih elementov. Ti so lahko: glavna poteza (ravna, okrogla, diagonalna), prečka, spoj, zaključek, …
Iz elementov izdelaš šablone (posebna demonstracija 20. aprila), ki jih uporabiš pri kreiranju črk in reprodukciji besedila.

Izvedba
Na formatu A2 šabloniraš besedilo po izbiri. Tehnika šabloniranja je poljubna.
Izdelek podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t.e.

Časovnica
konzultacije: četrtek, 20. april in 4. maj 2017.
oddaja: četrtek, 11. maj, 2017.

2. naloga: Sistem vzorca

Naloga
Iznajdi sistem vzorca. Vzorec temelji na modularnosti in repetitivnosti, ki jo izkoriščas s stavljenjem elementov iz fonta. Za oblikovanje elementov (ki niso črke) uporabiš spletno aplikacijo Fontstruct. Izvoziš font in vzorec s tipografsko preciznostjo realiziraš v programu za stavljenje. Vzorec naj bo v barvah.

Izvedba
Na dveh listih predstaviš:
a. sistem sestavljivosti, nabor elementov, način slojenja, in barvno skalo na A3.
b. končni vzorec na formatu 42 × 42 cm, porezano v živ rob.
– oboje oddaš tudi v digitalnem formatu po elektronski poti.
lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t.e.

Časovnica
oddaja: četrtek, 13. april, 2017.

Zakaj Helvetica?

Objavljeno prvič v reviji Klik št. 90. julij 2007
Tipografija/O črkah.
Tekst: Domen Fras

Na svetu obstaja ogromno dokumentarnih filmov o nenevadnih živalih, nepojasnjenih skrivnostih, pomembnih dogodkih, zgodovinskih osebnostih, skratka o vsem mogočem. Razen o tipografiji. Takega filma ni. Oziroma natančneje: ga ni bilo, dokler ga ni posnel ameriški režiser Gary Hustwit.

Hustwit, zasvojen z dokumentarci, prihaja iz južne Kalifornije. Je bivši punker, založnik, neodvisni filmski producent nagrajenega filma o glasbeni skupini Wilco: I Am Trying to Break Your Heart in od nedavnega je tudi režiser. Helvetica je njegov prvenec. Razlog zanj je bil neverjetno preprost. Hustwit je želel videti film o tipografiji. O oblikovanju tipografij v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. A je v hipu dojel, da bi tak projekt vzel vsaj pet let trdega dela in se je osredotočil zgolj na Helvetico, tipografijo, ki je pustila tako dramatične posledice v vizualni kulturi zahodnega sveta v drugi polovici 20. stoletja.

V popotovanjih skozi urbana središča ZDA, Anglije, NIzozemske, Nemčije, Belgije, Francije in Švice v objektiv svoje kamere lovi Helvetico v akciji in interakciji med ljudmi ob popolnoma vsakdanjih opravilih. Film po eni strani duhovito, po drugi pa skrajno dokumentarno in brez dodatnega komentarja prikazuje, kako tipografija naseljuje urbanizirane prostore. To, za dokumentarni film tako zelo nenavadno atmosfero, odlično dopolnjuje glasba, ki so jo posebej za glavno igralko Helvetico napisali The Album Leaf, Battles, Caribou, Chicago Underground Quartet, El Ten Eleven, Four Tet, Kim Hiorthøy, Motohiro Nakashima in Sam Prekop. Hustwit o Helvetici sicer pravi, da se mu je vedno zdela kot glasbeni film o tipografiji. A temu vendarle ni tako.

Na njegovo izhodiščno vprašanje: “zakaj? zakaj je tipografija, ki jo je pred petdesetimi leti oblikoval malo znani Švicar Max Miedinger postala tako popularna, tako vseprisotna?” odgovarjajo legende grafičnega oblikovanja. kot so Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville Brody, Stefan Sagmeister, Michael Bierut, David Carson, Paula Scher, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones in mnogi drugi. Čeprav je Helvetica “nevtralna” tipografija, je pogledov, mnenj, videnj, razlogov in teorij o njenem neizmernem uspehu v zadnjih 50 letih, še dosti več, kot je razpravljalcev v filmu in sleherni od njih doprinaša kamenček v mozaik odgovorov. Tak nedogmatski pristop je zagotovo ena največjih kakovosti tega filma, v katerem enoznačnega odgovora ni mogoče dobiti, niti ga ni pričakovati. Ravno na ta način in z mojstrskim obvladovanjem filmske govorice Hustwit predstavlja fenomen Helvetice preprosto in zelo edukativno.

Veselimo se, da tega odličnega dokumentarca ni posnel grafični dizajner, ampak font freak. Zato je film profesionalno popolnoma neobremenjen in absolutno gledljiv. Za dizajerje je vsako vabilo k ogledu odveč, saj ga bodo želeli videli zavoljo prestiža in zato, da v odgovorih svojih idolov najdejo ustrezne argumente, ki jih zagovarjajo pri lastnem delu. Vsem ostalim pisočim in beročim, ki črke okoli sebe jemljejo kot samoumevne in ki jih morda tudi popolnoma nič ne zanimajo, pa tole Helvetico toplo priporočam. Svet okoli vas bo ostal enak, le videli ga boste popolnoma drugače. Uživajte. Jeseni tudi na DVD.

Helvetica, Dokumentarni film, 80 min. R: Gary Hustwit, 2007
Avtor članka je bil prisoten na nemški premieri, 19. maja 2007 v Berlinu.