2. naloga: Sistem vzorca

Naloga
Iznajdi sistem vzorca. Vzorec temelji na modularnosti in repetitivnosti, ki jo izkoriščas s stavljenjem elementov iz fonta. Za oblikovanje elementov (ki niso črke) uporabiš spletno aplikacijo Fontstruct. Izvoziš font in vzorec s tipografsko preciznostjo realiziraš v programu za stavljenje. Vzorec naj bo v barvah.

Izvedba
Na dveh listih predstaviš:
a. sistem sestavljivosti, nabor elementov, način slojenja, in barvno skalo na A3.
b. končni vzorec na formatu 42 × 42 cm, porezano v živ rob.
– oboje oddaš tudi v digitalnem formatu po elektronski poti.
lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t.e.

Časovnica
oddaja: četrtek, 13. april, 2017.

5. naloga: Besedilo

Naloga
Stavi spodnje besedilo na način, ki bo najbolje izrazil njegov pomen. Uporabiš črkovno vrsto Garamond, navadni rez (roman/regular) in eno samo velikost. Delaj z variacijami poravnave, dolžine vrstice, orientacije, prostora med besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega/nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici naloge v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm; črno besedilo na belem papirju.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Če nimaš legalnega dostopa do datotek s fonti, naloži in uporabi EB Garamond. Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, pisava Garamond regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
5. naloga: Besedilo, Tipografija I, 2016/2017, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga. Vprašaj se, kakšen je odnos njegovih delov napram tipografskim strukturam? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 27. marec 2017.
oddaja končnega izdelka: 3. april 2017.

4. naloga: Značaj pisave

Naloga
Najdi dva objekta, ki spadata v isto tipološko skupino, a sta čimbolj različna (npr.: šolski stol/oblazinjen fotelj, rensančni dvorec/sodobna poslovna hiša, gozdna pot/avtocesta, …). Izbrana objekta ne smeta vsebovati napisov. Fotografiraj ju v črnobeli tehniki. Na vsako fotografijo premišljeno dodaj poljubno besedo v črkovni vrsti, ki jo povezuješ z značajem objekta. Beseda naj bo dovolj velika, da lahko predstaviš značaj črkovne vrste. Izdelaj v dveh kompozicijah na formatu dimenzij 18 × 18 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imeni obeh izbranih črkovnih vrst.

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, črpaš iz spletnih “type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona. 

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
4. naloga: Značaj pisave (1. črkovna vrsta, 2. črkovna vrsta), Tipografija I, 2016/2017, Ime in Priimek

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 22. marec, 2017.
oddaja končnega izdelka: 29. marec 2017.

2. vaja: Spacing, metrika

oblaku prevzemi podporne datoteke in font datoteko, ki ima izničeno metriko (spacing, kerning) in izvedi spacing.
1. minuskule v šoli.
2. majuskule doma.

Prototipiraj tekoče besedilo z online generatorjem adhesiontext. Na konzultacije prinesi printe z besedami v velikosti x-višine 2 cm in printe s knjižnimi velikostmi pisav.

Preberi si članek Marka Jamre, Basic Spacing in blog zapis Yvesa Petersa Adventures in Space.

Written by Comments Off on 2. vaja: Spacing, metrika Posted in Ma Tipo @Aluo

3. naloga: Oblika besede

Naloga
S seznama izberi dve različni besedi. Vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporejanjem ali orientacijo črk na formatu dimenzij 18 × 18 cm.  Črk ne smeš pačiti v nobeni smeri in na noben način. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. Uporabi v datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so v kruvuljah).

Seznam besed: povečava, motnja, izguba, ponovitev, selitev, prehod, premik, dodatek, izloček, rast, raztezanje, stiskanje

Izvedba
Obvezno uporabi datoteko n3_oblika_besede. Odpreš jo v Adobe Illustratorju, kjer  datoteko tudi obdelaš. Če delaš analogno, sprintaj in kopiraj.
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
3. naloga: Oblika besede, Tipografija I, 2016/2017, Ime in Priimek

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi lahko učinkovito ilustriraš pomen besed.

Časovnica
skice: 8. marec
1. korektura (rešitvi porezani na format): 15. marec, 2017.
oddaja končnega izdelka: 23. marec 2017

1. vaja: Dopolnitev vrzeli

Na listu je stavljena besedna zveza “o, spletična“, ki jo dopolniš z manjkajočimi črkami. Skušaj ugotoviti značilnosti in žanr pisave ter nariši črkovne oblike tako, da bodo skladne s predlogo.
1. del vaje izvedeš v č/b risbi na papirju tako, da dopolniš vrzeli;
2. del vaje izvedeš digitalno v urejevalniku fontov tako, da dopolniš vrzeli in dodaš črke d, u, v ter uskladiš metriko (spacing).
Svojo datoteko prevzemeš v oblaku, kamor tudi odložiš izdelek: font datoteko in A4 pdf za print.

Written by Comments Off on 1. vaja: Dopolnitev vrzeli Posted in Ma Tipo @Aluo

1. naloga: Ilustracija po značilnostih pisave

Naloga
Izberi si pisavo iz kataloga založbe Emigre. Na podlagi značilnosti izbrane pisave nariši 5 poljubnih transportnih sredstev. Riši ploskovno, v dveh dimenzijah in črnobelo. V ilustracije prenesi natančnost tipografske risbe.

Izvedba
Na dveh ležečih formatih A3 predstaviš:
a. ilustracije
b. izbrano pisavo (fotokopija kopija vzorčnika) z analizo značilnosti.
oba lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t.e.

Časovnica
oddaja: četrtek, 23. marec, 2017 (skupaj z ostalimi nalogami).

2. naloga: Črkovna kompozicija

Naloga
Izberi dve črkovni vrsti: serifno in brezserifno. Iz njiju sestavi dve različni tipografski kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 znakov serifne črkovne vrste, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 znaki iz brezserifne črkovne vrste, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; serifni znaki iz pozitivne kompozicije postanejo brezserifni in obratno. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule ali samo majuskule. Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaj analogno ali digitalno, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
2. naloga: Črkovna kompozicija (serif, sans), Tipografija I, 2016/2017, Ime in Priimek

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Ne odločaj se subjektivno na podlagi všečnosti, temveč prepoznaj likovne kakovosti posamezne črkovne vrste.
Premišljeno načrtuj kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Časovnica
skiciranje: 1. marec, 2017
1. korektura (rešitvi porezani na format): 8. marec, 2017.
oddaja: 15. marec 2017

1. naloga: Tipografski dnevnik

Naloga
Preko celega semestra zbiraj različne tipografske vzorce. Lahko skiciraš, fotografiraš, izrezuješ iz revij, časopisov, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja, ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 5 cm. Svoje vzorce razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic. 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskanikov ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in si jo sprintaj. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega dnevnika zveži z japonsko vezavo; pregibi listov so na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na primeren ovitek, na katerem mora biti izpisano sledeče:
tipografski dnevnik, tipografija I
ime in priimek, šolsko leto

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za večanje ali manjšanje izklopljena, sicer mreža ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 1. marec, 2017.
oddaja: 31. maj, 2017 (skupaj z ostalimi nalogami).

__________

skica vezave

japonska_vezava

Druga serija Tipogovori 2015

Tipogovori

Seminar Načrtovanje pisav, 2014/2015
docent Domen Fras
asistent Nace Pušnik
predavalnica P-5, torki, ob 10. uri

Tipogovori so govori in pogovori, katerih skupna iztočnica je predanost tipografiji v njenem najširšem pomenu. Prvenstveno so namenjeni študentom seminarja Načrtovanje pisav, a medse prisrčno vabimo prav vso zainteresirano javnost. Z njimi smo začeli v spomladanskem semestru 2014.

Tipografsko udejstvovanje je, kot posledica silovitega tehnološkega razvoja in globalnih komunikacijskih možnosti, v preteklih treh desetletjih doživelo nepredstavljiv razmah. Kolikšen je prispevek tipografov in črkooblikovalcev z našega koščka planeta, izvemo v tipogovorih z mladimi oblikovalci. Prav vsi, a vsak po svoje, so se v diplomskih ali magistrskih nalogah zelo uspešno spopadli z oblikovanjem in načrtovanjem črkovnih vrst.

V letu 2015 v soorganizaciji društva Tipo Brda nadaljujemo z drugo serijo. Pridružili se nam bodo:

Landscape_Aljaz

31. marec 2015
Tribunal – ustvarjen na presečišču dveh svetov (www.typotheque.com/articles/tribunal)
Aljaž Vindiš raziskuje integralne pristope v fizičnem in digitalnem izdajateljstvu. Nekdanji likovni urednik časopisa Tribuna in so-mentor mednarodne tipografske delavnice TipoRenesansa, danes pa zunanji sodelavec časnika Dnevnik in so-urednik zbornika D_magazin. Med uredniškim stažem na Tribuni razvil unikatno črkovno družino Tribunal, ki je decembra 2013 izšla pri nizozemski založbi Typotheque. Skupaj s člani Dnevnikovega podatkovno-grafičnega deska med drugim ustvarja mednarodno priznano rubriko Objektivno v sobotni prilogi Objektiv, prvi stalni podatkovno-grafični projekt v slovenskih medijih.
vindis.info
twitter.com/AljazVindis

Landscape_Adelina

7. april 2015
Textualis Millennial; Kaligrafija in njena vloga v novem tisočletju
Adelina Pervanje je študentka grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Za seboj je pustila celostne grafične podobe v trenutku, ko je v roke prvič dobila široko bambusovo pero. S kaligrafijo se aktivno ukvarja dobri dve leti, pri čemer svoje delo v foto (občasno tudi video) formatu vestno objavlja na spletu. Ukvarja se tako z umetnostjo pisanja v kontekstu družabnih omrežij, kot njeno vlogo v preteklosti. Ta trenutek piše diplomo na temo uporabe gotice v Sloveniji, njen najbolj zanesljiv portfolio pa je njen Instagram.
instagram.com/adelinawrites/
behance.net/adelina_pervanje

Landscape_Teja

14. april 2015
Od a do ž; Izkušnja študija oblikovanja črkovnih vrst v Angliji
Teja Smrekar
je samostojna oblikovalka vizualnih komunikacij. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnosti in oblikovanje v Ljubljani. Magisterij iz oblikovanja črkovnih vrst je opravila na Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu. Je prejemnica nagrade Monotype Award 2013/14. Sodelovala je na številnih razstavah, med drugim na Type Graduation Projects Exhibition 2014 v Moskvi in Ampersand Conference 2013 v Brightonu.
tejasmrekar.com
typoteja.tumblr.com

Prisrčno vabljeni!

How type carries identity?

An Idea:
Written word spreads across our world with speed and amount as never before cialis versandapotheke. Typographic design becomes the significant identity carrier, including a custom typeface as a crucial visual element. We will seek for entities of Ústí nad Labem and integrate them into newly designed typefaces to become global markers of local cultural flavor.

Tools:
▪ analogue: sketchbook, tracing paper, black cardboard, pencils, pen, broadnib pen, marker, knife, eraser, ruller, scisors, glue, …
▪ digital: preferably mac laptop with Glyphs app installed (3o days trial licence), pc with FontLab Studio is optional; a camera.

Objectives of the workshop:
Exploration in parametric typedesign, introduction into a theory of the stroke, broadening views on type design and typography in general, basic skills in developing type and type production based on cultural entities and specifics of area of Ústí nad Labem.

Content of the teaching programme:
Lectures, walks, developing concepts in group discussions, experimental work guided by one to one tutorials, sketching with pen and paper, digitising artworks and vectorisation with typedesign software, public presentation of student works, evaluation of the results.

Expected results:
Improved type design skills, ability to contextualize cultural entities and language specifics into a typedesign, better understanding of micro and macro typography, basics in use of typedesign software manifested in final artwork e.g. a poster, a type specimen book.

Asignment:
Design a set of numerals for sports purposes in the widest context.
Try to base the set on local visual entities and typeface specifics one can find in the area of Ústí nad Labem.
Concern that developed type inherits a potential of an identity carrier.

Horizons
We will pass by traditional typedesign starting points and focus  on letterforms of numerals in the first place.
However, we will employ typedesign parameters that can challenge us to think beyond conventions.

Link to project brief presentation.

Črkovna vrsta cuspis za NK Olimpija

V seminarju Načrtovanje pisav, na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani smo se v šolskem letu 2013/2014 pod mentorstvom docenta Domna Frasa in asistenta Naceta Pušnika ter na pobudo strokovnega sodelavca Aljoše Cankarja iz NK Olimpija ukvarjali z oblikovanjem črkovne vrste za slovenske nogometne drese.

Označevanje nogometnih dresov je zelo pomemben, a mnogokrat prezrt del nogometa, tega globalno najpopularnejšega športa. Vendar je tudi na nogometnih dresih s premišljenim načrtovanjem mogoče oblikovati učinkovite tipografske rešitve, ki presegajo povprečje in zvišujejo kakovost vidnih sporočil v tem zelo posebnem segmentu grafičnega oblikovanja. Dobre rešitve prinašajo zadovoljstvo klubom, igralcem in gledalcem. S tem zavedanjem smo pristopili k nalogi, ki ima v letu svetovnega prvenstva v Braziliji še prav poseben žar.

Načrtovali in oblikovali smo niz števk, niz velikih ali malih črk za označevanje slovenskih nogometnih dresov s številkami in imeni. Iskali smo različne idejne rešitve, ki obsegajo zelo široko ustvarjalno polje: od poenotenja oznak za vse slovenske klube na vseh ravneh, do drznih izrazito karakternih pisav temelječih na kulturnih, zgodovinskih, družbenih, ekonomskih ali čisto likovnih dejstvih za posamezno ekipo. Pristopi k oblikovanju so bili popolnoma prosti, omejeni smo bili le s pravili nošenja in rabe dresov UEFA in z upoštevanjem zelo raznolikih pogojev berljivosti.

NK Olimpija je med 16 študentskimi idejnimi predlogi izbrala pisavo cuspis avtorskega para Elizabete Jevnikar in Luke Gigoviča. Glavni značilnosti njune pisave sta dobra berljivost imen igralcev in dinamična kombinacija ostrih zaključkov ter zarez pri številkah. To slednje izraža ostrino Olimpijinega najslavnejšega simbola — zmaja.

Razstava_NP_2014_1-web

predstavitev3

predstavitev3

predstavitev3

predstavitev3

Povezava na visokoresolucijske datoteke:
Predstavitev pisave cuspis-besedilo
Predstavitev pisave cuspis slika 1
Predstavitev pisave cuspis slika 2
Predstavitev pisave cuspis slika 3
Predstavitev pisave cuspis slika 4

2. Naloga (ma)

Do 2. aprila oblikuj vzorčnik za črkovno vrsto, ki si jo razvil v preteklih tednih. Vzorčnik naj prikaže ritem, skladnost in detajle črk. V kolofon napiši:
Ime in Priimek, ime črkovne vrste; Tipografska delavnica Modularna abeceda; Seminar Bonča; mentor Domen Fras, 4/2014
Oddaš sprintano na formatu B2 (50 x 70 cm) in digitalno v visokoresolucijskem pdf. Za prenos datotek uporabi servis wetransfer.com.