Dopolnitev frekvence

Preberi knjigo Jost Hochuli: Detail in Typography in za poglavja:

– The letter
– The word
– The line
– Linespacing, the column

opravi:
a. v slovenskem jeziku napiši lastno tezo (ugotovitev) z najmanj 80 in največ 160 besedami, ter jo stavi in sprintaj na pokončni format dimenzij 140 × 210 mm.
b. izvedi tipografsko kompozicijo, ki podpira tvojo tezo in jo sprintaj na format dimenzij 210 × 210 mm.

Izvedba
Izdelaš 4 vaje. Vsak par ugotovitve in kompozicije higienično nalepi na svoj črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na kvadratu iz belega papirja dimenzij 210 × 20 mm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
Vaja: Dopolnitev frekvence, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
oddaja: 4. sept. 2018 (3. izpitni rok) –> predavalnica 115, ob 9.00.

4. naloga: Oblikovanje knjige z dramskim besedilom

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjigo z dramskim besedilom Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi (vir). Vključi knjižne ilustracije svojega kolega, ki jih je izvedel pri predmetu Ilustracija. Knjigo prezentiraj na idejni ravni, kar pomeni naslednje rešitve:
– naslovnica z ilustracijo, hrbet in zadnja platnica (ovitek),
– vezni listi,
– notranja naslovnica,
– kolofon,
– tipične strani dramskega besedila:
a. osebe,
b. besedilo in ilustracija (4 različice z vključenimi ilustracijami),
c. besedilo brez ilustracije, ki vsebuje ločevanje prizorov oz. nakazuje hierarhično strukturo besedila.

Nasvet
Uporabljaj že pridobljena in v preteklem semestru skozi naloge osvojena tipografska znanja. Pomagaj si z mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Ne pozabi upoštevati žanra dramskega besedila, ki ima svoje zakonitosti in ne zanemari pomena svoje interpretacije avtorjeve ideje skozi knjižni volumen. Bodi pozoren tudi na izbor pisav; kriterij sta berljivost in zadovoljiv nabor rezov.

Izvedba
Na poljubnem formatu in poljubnih dimenzijah izdelaj maketo knjige z zgoraj naštetimi rešitvami. Debelino predstavi s praznimi listi ali penasto ploščo. Elektronsko različico oddaj v .pdf formatu brez oznak za porezavo.

Časovnica
uvod: petek, 11. maj
konzultacije: petek, 18. in 25. maj
oddaja in evalvacija: petek, 2. junij 2018 (šteje kot 1. izpitni rok in na ta dan oddaš tudi ostale opravljene vaje).

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
naloga pri predmetu Tipografija III, šol. leto. 2017/2018
mentor: izr. prof. Domen Fras, asist. Marin Šantić

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

ilustracija: Ime Priimek študenta
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018

Izpitna vaja #5: Digitalizacija pisave

Izberi si eno od štirih vaj, ki si jih opravil pri predmetu Tipografija A IP. Digitaliziraj obstoječe znake/črke in dopolni vrzeli. Oblikuj pisavo usklajenih črkovnih oblik, ki obsega vseh 26 znakov latinske abecede in tri slovenske šumnike. Lahko izbereš minuskule ali majuskule, dodatni nabor (števke, ločila, …) oblikuješ po želji. Pisavo imenuj. Njene oblikovne značilnosti v pangramu in nabor znakov predstavi na vzorčniku/plakatu pokončnega formata dimenzij 40 × 120 42 × 90 cm.

Način oddaje
Črnobela tehnika kseroks print in visokoresolucijska datoteka .pdf brez oznak za porezavo.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad:
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2017/2018, mentor: izr. prof. Domen Fras, asist. Marin Šantić

Časovnica
7. maj: koncipiranje in skupinske konzultacije v šoli
14. 21. 28. maj: individualne korekture
4. junij: oddaja izpitne vaje

10. vaja: Knjiga

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjižico z naslovom Tipografija za prvi razred. Besedila vseh vseh desetih vaj pri predmetu Tipografija I interpretiraš z znanimi tipografskimi sredstvi, pri čemer upoštevaš konvencijo knjižnega ustroja: ovitek, notranja naslovnica, kazalo, poglavja, kolofon … Skrbno načrtuj tipografsko mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo.

Izvedba
Tiskovina obsega najmanj 16 strani knjižnega bloka, ovitek/platnice štejejo posebej. Delaj v črnobeli tehniki brez uporabe slikovnega gradiva. Pripravi svoj nabor oblikovalskih izhodišč; kar pomeni, da materiale, format in velikost knjige določiš sam, vendar površina knjižne strani ne sme biti manjša od 216 cm².
Delaš digitalno v programih Adobe Indesign ali Illustrator. Strani sprintaš obojestransko v smiselnem zaporedju, prepogneš, zvežeš/zašiješ s pamfletno vezavo na 5 lukenj in natančno porežeš. Še posebej pazi na grafične elemente, ki segajo v živ rob ali v hrbet.

Nasvet
Za lažje razumevanje knjižne strukture in tipografskih pravil je na voljo skripta prof. Lucijana Bratuša Oblikujem knjigo. Izberi družino ali kombinacijo pisav, ki ima dovolj različic (pokončna, kurzivne, krepka, kapitelke, …), da jo apliciraš na naslove, tekoče besedilo, opise, opombe, poudarke.  Ob izboru bodi pozoren na jezikovno podporo in legalen dostop do fontov.

Časovnica
1. korektura, 14. maj 2018:
– izpis besedila v izbrani pisavi s hierarhično razgradnjo besedila,
– nabor oblikovalskih, tipografskih in izvedbenih parametrov,
– zgodboris knjige na dovolj velikih skicah.
2. korektura, 21. maj 2018:
– oblikovanje (format, mreža in hierarhija); na korekture prineseš vsaj 8 strani, ne pozabi na naslovnico, notranjo naslovnico, kolofon, kazalo …
– s seboj imej šivanko in sukanec, da boš vadil pamfletno vezavo.
3. korektura, 28. maj 2018:
– individualne korekture; vseh 16 strani s pravilno dispozicijo za vezavo
4. oddaja končnega izdelka, 4. junij 2018:
– zvezana knjiga (v mapi z vsemi ostalimi vajami) in .pdf datoteka brez tiskarskih oznak na dropbox.

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Tipografija za prvi razred
10. vaja pri predmetu Tipografija I, šol. leto. 2017/2018

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

zbral in uredil: izr. prof. Domen Fras
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018

9. vaja: Plakat

Oblikuj plakat za serijo seminarskih predavanj Tipogovori. Bralec naj nedvoumno razume urnik predavanj in enostavno ugotovi, kdo so predavatelji in kaj so naslovi njihovih predavanj. A plakat mora posredovati tudi vznemirljivost dogodka za študente oblikovanja vizualnih komunikacij. Zato skrbno preuči hierarhijo predstavljenih informacij, ki jih oblikuješ tako, da same tvorijo ključne likovno-grafične elemente plakata. Delaj črnobeli tehniki, format 1:2. Dodatno slikovno gradivo (ilustracije ali fotografije) ni dovoljeno.

Izvedba
Delaš lahko delaš analogno (fotokopiranje) ali digitalno v programih Adobe Indesign ali Illustrator. Končne dimenzije: 420 × 840 mm (pokončni). Natančno poreži, še posebej pazi na elemente, ki segajo v živ rob. Na levi ali desni rob plakata pripiši kolofon, ki bo skladen s podobo plakata:
9. vaja: Plakat, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne dovoli, da tvoj plakat izgleda kot dopis in ne postani suženj dokumenta (tipkopisa). Ni potrebe, da sta naslov in institucija nujno na vrhu. Namesto, da rokuješ z enim velikim besedilom (text box), vsebino razdeliš na manjše sestavne dele in jih smiselno razporediš po formatu. Dobro premisli uporabo tipografske palete, ki si jo razvil s preteklimi vajami: mreža, struktura, črkovne vrste, velikosti, rezi … Pazi na skladno pojavnost enakovrednih elementov in dosledno poskrbi za nedvoumno hierarhijo. Misli, načrtuj, skiciraj!

Časovnica
1. korektura (skice – dovolj velike): 7. maj 2018,
2. korektura (draft print na končni format): 14. maj 2018,
oddaja na format porezanega printa in pdf datoteka na dropbox: 21. maj 2018.

Besedilo
seminar Tipogovori 2018
Tipografije prihodnosti
Vodnikova domačija Šiška

ponedeljek, 30. maj, ob 17. uri
Alja Herlah
Od desne proti levi
Magistrica Grafičnih in interaktivnih komunikacij, oblikovalka nelatiničnih črkovnih sistemov. Aktivno sodeluje v društvu Tipo Brda in njegovih delavnicah. Od 2018 dela v Londonu pri založbi Dalton Maag, arabščino izpopolnjuje v Jordaniji.

torek, 6. junij, ob 18. uri
Emil Kozole
Pametne črkovne vrste
Grafični oblikovalec in tipograf. Oba ustvarjalna izraza povezuje z novimi mediji v kontekstu socialnih omrežij, internetne identitete in nadzora spletnih omrežij. Uporablja kodo in tipografijo ter ju manifestira skozi fizične inštalacije in performanse.

sreda, 14. julij, ob 19. uri
Surya Djalil
Tipografija v prostoru
Oblikovalec in DJ. V magistrskem delu je spojil tehnike ročnega izdelovanja papirja s 3D pisavo ter z minimalno intervencijo v prostor dosegel, da preprosta linijska tipografija zaživi, svetloba in sence pa ji dajo maso ter pomen.

četrtek, 25. avgust, ob 20. uri
Uroš de Gleria
Notacijske črkovne vrste
Študira tipografsko oblikovanje v Srbiji, Estoniji, in Sloveniji, kjer tudi diplomira. Sodeluje na številnih delavnicah Tipo Brda, Senjski rudnik in Tipoberba. V zadnjem času se ukvarja s črkovnimi vrstami za zapis glasbene notacije v programu Sibelius.

*Vsa predavanja bodo pod krošnjo na dvorišču domačije. Vstop prost.

8. vaja: Razmerje in format

Izberi si poljubno razmerje mini zloženke (kvadrat, zlati trikotnik, 1/√3, 2/3, 5/8, 8/11, …) in na njem konstruiraj delitev mreže po enem od načel (Müller-Brockmann, Gerstner, Renner, Villecourd, …).

– na naslovnici z izbrano pisavo navedi razmerje formata in načelo delitve,
– na 2. stran načrtaj mrežo z linijami debeline 0,1 pt,
– na 3. stran simuliraj prelom na isti mreži: linije za besedila in ploskve za podobe; vzpostavi nedvoumno hierarhijo debelin in sivin.

Izvedi 4 različne zloženke, vsaka naj ima svoj format in svojo mrežo. Končne dimenzije in smer formata (pokončni, ležeči, kvadratni) so poljubne.


format_2

Nasvet
Premišljeno načrtuj mreže, hierarhijo in zrcala vseh zloženk ter končnega izdelka.

Izvedba
Vse štiri zloženke sprintaj, natančno prepogni, izreži in higienično brez prekrivanja samo s hrbtno stranjo nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na kvadratu iz belega papirja dimenzij 64 × 64 mm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
8. vaja: Razmerje in format, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
1. korektura (rešitve porezane na format): 23. april 2018,
oddaja končnega izdelka: 7. maj 2018.

3. naloga: Sistem abecede po Brunu Munariju

S sistemom Munarijevih ABC elementov oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni, tako da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil in oblik, izumljanja in ponovnega izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 6 cm natančno izreži iz penaste gume po predlogi.
Izdelek podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 13. april
konzultacije: petek, 20. april
oddaja in evalvacija: petek, 11. maj 2018.

Vaja #4 Črke po predlogi

Napravi tipografski sprehod skozi svoje mesto. Na njem fotografiraj zanimive napise, črke, številke, ki jih najdeš na stavbah in drugi urbani opremi. Bodi osredotočen na pisave in črkovne oblike, ki nimajo osnove v digitalnih fontih. Na predavanje 16. 4. prinesi izbor vsaj 5 primerov takih napisov sprintanih na format A4.

S tipografskega sprehoda izberi en motiv (napis) s črkami. Iz njih do konca razvij kompleten niz 26 znakov abecede skupaj s 3 šumniki (čšž). Rišeš lahko analogno ali digitalno.

Nasvet
V črkah, ki jih izbereš za izvedbo išči bistveno: spoje vertikala/okroglina, vertikala/horizontala, vertikala/diagonala; načine zaključkov, smer kontrasta, proporc in si iz tega pripravi nabor oblikovalskih parametrov.

Izvedba
a. na ležečem formatu A3 predstavi oživljeno pisavo z vsemi znaki, tako da vzorčnik odraža slog in prevideno rabo
b. na ležečem formatu A3 prikaži izvorni napis.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad: Ime in priimek, ALUOIP Tipografija A, 2017/2018

Časovnica
16. 4. izbor in koncipiranje pisave
23. 4. individualne korekture
7. 5. oddaja

7. vaja: Mreža

Na Gerstnerjevi mreži z 58 enotami hierarhično strukturiraj spodnje besedilo. Pripravi dve različni rešitvi na dveh različnih mrežah. Za eno uporabi pisavo s serifi, za drugo linearno pisavo. Prelom ustvari zgolj z disciplinirano prostorsko ureditvijo na mreži, pri čemer uporabljaš samo eno velikost pisave in samo levo poravnavo. Polja mreže v ozadju nakaži z linijami debeline 0,1 pt.

Znane tipografske bolezni
Med prebivalstvom, ki je dlje časa izpostavljeno tipografiji, se pojavijo različne oblike disfunkcionalnosti. Tukaj so naštete najpogosteje opažene težave.

Tipofilija
Čezmerna navezanost in navdušenje nad oblikami in protioblikami črk. Pogosto izražena skupaj s posameznikovo izključitvijo vseh drugih interesov in predmetov izbire. Tipofili ponavadi umrejo revni in osamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nenaklonjenost črkovnim oblikam, pogosto zaznamovana z željami po ikonah, dingbatih, piktogramih – v primerih s smrtnim izidom – celo z afnami in podčrtaji. Strahove tipofobov je moč pomiriti (vendar ne ozdraviti) s stalnimi odmerki pisav Helvetica in Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna anksioznost, da je nekdo izbral napačno pisavo. To stanje je zelo pogosto v povezavi z opd (optična prirezovalna motnja); stalno potrebo po prilagajanju in preurejanju prostorov med črkami.

Tipotermija
Promiskuitetno zavračanje vseživljenjske zavezanosti k eni sami črkovni družini – morda petim ali celo šestim – kot priporočajo nekateri zdravniki. Tipotermik je v nenehni skušnjavi preverjanja „vročih“ novih fontov, ki so pogosto brez ustrezne licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Razišči možnosti, ki ti jih ponuja mreža. Skiciraj različne situacije. Premisli velikost pisave v odnosu na interval enote. V digitalnem okolju si pomagaj z ločenimi polji za besedila (text box) in plastmi (layerji). Nadzoruj načrtovalski proces. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 186 × 186 mm z robom (margino) 6 mm na vseh straneh. Znoraj zrcala, ki meri 174 × 174 mm konstruiraj mrežo z 58 enotami (enota meri 3 × 3 mm). Na mreži razdeli tvoji kompoziciji ustrezno število polj. Med polji mora biti vedno enak žleb v vodoravni oz. navpični smeri, t.j. 2 enoti. Obe kompoziciji sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na traku iz belega papirja dimenzij 186 × 18 mm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
7. vaja: Mreža, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 16. april 2018.
oddaja končnega izdelka: 23. april 2018.

6. vaja: Hierarhija

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:
– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš tipografska sredstva in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli s čustvi, čuti z mislijo
Umetnost v sodobnosti
Globalni bienale
25. mednarodna razstava ustvarjalnih praks
30. maj–14. november
Nacionalni in regionalni paviljoni
Sočasne razstave, projekti, predstavitve in razprave

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, čas, kraj in vsebino. Premišljeno načrtuj, izpostavi bistveno informacijo in enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 124 × 124 mm in 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na traku iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
6. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 9. april 2018,
oddaja končnega izdelka: 16. april 2018.

2. naloga: Sistem vzorca

Razišči sistem vzorcev s stavljenjem abstraktnega asimetričnega tipografskega elementa na osnovi kvadrata. Vrtenje elementa na pravokotni mreži da 4 pozicije, zrcaljenje dodatne 4, kar znese skupaj 8 pozicij.
Element oblikuješ in pozicioniraš v spletni aplikaciji Fontstruct. Izvoziš kot font in vzorec s tipografsko preciznostjo realiziraš v programu za stavljenje (Adobe Indesign, Illustrator).
Velikost mreže prilagodiš sistemu vzorca, a enota naj ne bo manjša od 5 mm.
Izvedi tri različne študije:
– vinjet (4 črnobele, 4 barvne)
– bordur (2 črnobeli, 2 barvni)
– neskončnih vzorcev (1 črnobel, 1 barven)

Ozadje
Nizozemski in tipograf in oblikovalec črkovnih vrst Bram de Does je 30 let raziskoval skorajda neskončne kombinacije vinjet, ornamentov in bordur. Oblikoval je abstraktno asimetrično formo in njeno zrcalno različico, ki mu je omogočala gradnjo kompleksnih struktur pod imenom Kaba. Knjiga o njegovm delu je na voljo v knjižnici ALUO.

Nasvet
Asimetričen osnovni element ponuja večjo raznolikost protioblik. Izkoritsti potencial kombinatorike, da iz preproste forme gradiš kompleksno ponovljivost.

Izvedba
Na treh A3 listih predstavi, vsako študijo posebej: vinjete, bordure in vzorce. Vse liste opremi s kolofonom: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e. Oddaš printe in pdf v elektronski obliki tukaj.

Časovnica
uvod: petek, 23. marec
konzultacije: petek, 30. marec in 7. april
oddaja in evalvacija: petek, 14. april, 2018.

Vaja #3: Ekstra mastne črke

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvorno funkcijo kot črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belino in črnino še posebej poudari pomen protioblik v črkovnih formah. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne t.i. črne črke.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži črke in jih na ležečem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protiprostorov pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2017/2018

Časovnica
19. 3. začetek naloge v šoli
26. 3. oddaja in evalvacija

5. vaja: Besedilo

Stavi spodnje besedilo na način, ki bo izrazil njegov pomen. Uporabi pisavo Garamond navadni pokončni rez (roman/regular) in eno samo velikost po lastni izbiri. Delaj z variacijami poravnave, dolžine vrstice, orientacije, prostora med besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici naloge v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm; črno besedilo na belem papirju.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Če nimaš legalnega dostopa do datotek s fonti, naloži in uporabi EB Garamond. Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, pisava Garamond regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
5. vaja: Besedilo, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga. Vprašaj se, kakšen je odnos njegovih delov napram tipografskim strukturam? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 26. marec 2018.
oddaja končnega izdelka: 9. april 2018.

4. vaja: Značaj pisave

V črnobeli tehniki fotografiraj dva objekta, ki tipološko sovpadata, a sta čimbolj različna (npr.: šolski stol/oblazinjen fotelj, rensančni dvorec/sodobna poslovna hiša, gozdna pot/avtocesta, …). Pogled na objekt ne sme vsebovati nobenih napisov. Na vsako fotografijo premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta. Besedo stavi jasno, da izpostaviš značaj pisave. Izdelaj v dve kompoziciji na formatu dimenzij 18 × 18 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imeni obeh izbranih pisav.

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih “type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona. 

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
4. vaja: Značaj pisave (1. izbrana pisava, 2. izbrana pisava), Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 19. marec, 2018.
Oddaja končnega izdelka: 26. marec 2018.

Vaja #2: Typecooker

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni potrebe, da je smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Vedi, da še tako lepe črke izgledajo slabo, če ne tvorijo lepe skupine. Doma nadaljuj nalogo s spremembo enega ali dveh parametrov.

Črke smeš izrezati in nalepiti v končno obliko besede. Lahko skiciraš ob strani, a končne risbe morajo biti natančne in kotrastne. To pomeni, da jih očrtaš s tankim in zapolniš z debelim flumastrom.

TypeCooker je orodje, ki narekuje prostoročne vaje za risanje črk. Algoritem naključno ustvari seznam zahtev relevantnih za črkovno vrsto. Vsaka naloga vsebuje drugačna pravila, ki na svoj način rešujejo oblikovalski problem. Typecooker izhaja iz predavanj in delavnic tipografije na Kraljevi akademiji za v umetnost v Haagu.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2017/2018

Časovnica
5. 3. začetek vaje v šoli
12. 3. oddaja in evalvacija