Category: Ma Tipo @Aluo

Izpitna naloga: Plakatna pisava za naslove

Naloga
Za potrebe promocijskih dogodkov ALUO ob zaključku poletnega semestra 2016/2017 načrtuj in oblikuj plakatno pisavo za naslove v polkrepkem/krepkem rezu. Pisava bo tipografska dopolnitev elementov vizualne identitete ALUO, še posebej rdeče pravokotne mreže, v kombinaciji z njo naj vzpostavi močnješo hierarhično stopnjo komunikacije.
Iščemo črke temelječe na geometrijskih zasnovah, modularnosti in elementarnosti sestavnih delov. Pisava naj ima močan značaj, ki reflektira slovensko tipografsko stvarnost in dediščino prve polovice 20. stoletja.

Izvedba
S font editorjem realiziraj niz:
– 26 minuskul ali majuskul (opcija je tudi oboje) in črke z diakritičnimi znamenji: strešica, cirkumfleks, krativec, ostrivec, dieresis, krožec
– števke: 0–9
– ločila: pika, vejica, tropičje, dvopičje, podpičje, vprašaj, klicaj, vezaj, pomišljaj, podčrtaj, poševnica, asterisk, narekovaja, navadna oklepaja
– posebni znaki: afna, ampersand, procent
Dodatni znaki so plus, a na pozabi, da je pomembna kakovost ne količina.

Oddaja
Datoteke formata .otf, visokoresolucijski .pdf odvisno od faze projekta in časovnice.

Časovnica
7. april: predstavitev projektne naloge, terenska analiza (type walk)
14. april: individualna predstavitev konceptov
21. april: oddaja 1. prototipa
5. maj: oddaja 2. prototipa
12. maj: produkcija fontov
19. maj: oddaja fonta za vzorčnik, produkcija fonta za vzorčnik
26. maj: oddaja vzorčnikov, produkcija vzorčnikov

Written by Comments Off on Izpitna naloga: Plakatna pisava za naslove Posted in Ma Tipo @Aluo

2. vaja: Spacing, metrika

oblaku prevzemi podporne datoteke in font datoteko, ki ima izničeno metriko (spacing, kerning) in izvedi spacing.
1. minuskule v šoli.
2. majuskule doma.

Prototipiraj tekoče besedilo z online generatorjem adhesiontext. Na konzultacije prinesi printe z besedami v velikosti x-višine 2 cm in printe s knjižnimi velikostmi pisav.

Preberi si članek Marka Jamre, Basic Spacing in blog zapis Yvesa Petersa Adventures in Space.

Written by Comments Off on 2. vaja: Spacing, metrika Posted in Ma Tipo @Aluo

1. vaja: Dopolnitev vrzeli

Na listu je stavljena besedna zveza “o, spletična“, ki jo dopolniš z manjkajočimi črkami. Skušaj ugotoviti značilnosti in žanr pisave ter nariši črkovne oblike tako, da bodo skladne s predlogo.
1. del vaje izvedeš v č/b risbi na papirju tako, da dopolniš vrzeli;
2. del vaje izvedeš digitalno v urejevalniku fontov tako, da dopolniš vrzeli in dodaš črke d, u, v ter uskladiš metriko (spacing).
Svojo datoteko prevzemeš v oblaku, kamor tudi odložiš izdelek: font datoteko in A4 pdf za print.

Written by Comments Off on 1. vaja: Dopolnitev vrzeli Posted in Ma Tipo @Aluo

MA Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP

MA  Tipo/oblikovanje črkovnih vrst, 1,2,3, IP
Aluo, letni semester 2016/2017

nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
termin: petek 13–16h (Dolenjka, predavlanica: 115)

Pri predmetu “MA Tipografija/Oblikovanje črkovnih vrst“ se bomo v letnem semestru v marcu in aprilu ukvarjali z vajami načrtovanja in oblikovanja pisav, v maju pa izvedli izpitni projekt v obliki digitalne pisave.

Frekvenca
Za frekvenco morajo biti opravljeni in pozitivno ocenjeni vsi kolokviji. Obisk predavanj mora biti najmanj 80 % (12/15), eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti vnaprej.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Kaligrafska peresa, čopiči in črnilo (opcija)
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir.

Programska oprema za digitalizacijo
Glyphs, Fontlab Studio, RoboFont, Font Forge /editiranje in produkcija
Adobe Indesign /preverjanje, prototipiranje
Adobe Photoshop /skeniranje/korekcija skenov
Adobe Illustrator /zgodnja vektorizacija

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici NTF/OTGO in ALUO/OVK.

Comments Off on MA Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP Posted in