Category: UN Tipografija II

Organizacija vsebin, 1. naloga

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin je ena najpomembnejših oblikovalskih veščin. Gre za razporejanje grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani. Namen je, da z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvariš ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. V večini primerov se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj sestavni je del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …), pri čemer velja, da jo s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih obstaja preddoločen osnovni prelom, ki večinoma temelji na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Preglej, strukturiraj in hierarhično organiziraj gradivo arhitekturne publikacije/revije. Sočasno načrtuj razpored vsebin za posamične strani in celoto. Določi format tiskovine, dimenzije, možnosti mreže, odnose med besedliom in podobami, med potiskanim in nepotiskanim delom. Vzpostavi hiererhijo različnih/enakovrednih vsebin, pri čemer iznajdi način, kako ohranjaš enovitost celote. Načrtuj delokrog z mislijo, da lahko delo za tabo nadaljuje drug oblikovalec.

Opomba
Gre za prvo načrtovalsko/oblikovalsko fazo, zato se ne ukvarjaj s podrobnostmi, saj boš le-te obdeloval v naslednjih nalogah.

Časovnica
– 17. oktober: 1. korektura, organizacijske skice, razpored vsebine, študija formatov, dimenzij in mrež
– 24. oktober: 2. korektura, detaljnejša priprava tipičnih načrtov (formati, dimenzije, mreže).
– 7. november: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na 4 pokončnih listih dimenzij A3 predstavi tipične načrte za:
– kolofon in kazalo (2), uvodnik (2),
– glavno temo (4)
– intervju (4)
– predstavitev arhitekture (4 strani)
Liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 1. naloga: Organizacija vsebin

UN Tipografija II

UN Tipografija II
zimski semester, 2017/2018
nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: torek, 8.45–11.00 (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu UN Tipografija II se bomo ukvarjali s kontekstualno aplikacijo tipografije skozi vsebine v treh povezanih sklopih:
– organizacija besedil in podob, struktura, hierarhija
– detajl v tipografiji, mikrotipografija, pravila
– koncept in oblikovalska strategija v tipografiji

Posamezen vsebinski sklop otvarjamo s predavanjem, demonstracijo in uvodom v nalogo. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah zato je prisotnost na predavanjih ključnega pomena. Izvedli bomo 3 naloge, povezane z naštetimi temami:

4-tedenski cikel nalog
1. teden: uvod v nalogo
2. teden: prve konzultacije
3. teden: druge konzultacije
4. teden: oddaja, predstavitev in evalvacija naloge

Frekvenca
Oddane in pozitivno ocenjene morajo biti vse 3 naloge, za vsako nalogo je potrebna vsaj ena konzultacija. Obisk predavanj mora biti vsaj 80 % (12/15), eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti.

Risarska oprema 
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka, beli pisarniški papir

Programska oprema
Adobe Indesign ali Adobe Illustrator za izvedbo nalog.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava januarja 2018) obsega komplet 3 nalog in njihov povzetek za razstavo. Podrobnosti oddaje materialov in točnih rokov bodo objavljene pravočasno.

Comments Off on UN Tipografija II Posted in