Category: UN Tipografija II

Predstavitev črkovne družine; 1. naloga, Tipo II

Koncept
Poznavanje značilnosti pisav je ključnega pomena za tipografsko ustvarjanje. Razumevanje likovnih specifik in namembnosti pisav nam je v pomoč pri izboru ustreznega črkovnega materiala za določen oblikovalski problem.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 ležeči objektivno predstavi črkovno družino, ki ti je bila dodeljena na predavanju. Uporabljaj slovensko izrazoslovje.

1. list
– oblikovne značilnosti, analiza razmerij, ključnih znakov in specifični detajli
– podatki: ime črkovne družine, avtor, leto nastanka, zgodovinski kontekst, založba/črkolivnica, kategorija, namen uporabe, dostopnost
– kratek opis do 30 besed

2. list
– abcedni niz miniskul, majuskul, niz števk, ločil in nealfabetnih znakov
– obseg rezov

3. list
simulacija uporabe v stvarnosti

Nasvet
Dobro premisli organizacijo vsebin na listih. Hierarhija informacij naj bo jasno strukturirana, berljiva in razumljiva, čemur prilagodiš tudi izbor pisave zanje.

Časovnica in izvedba
– 1. korektura, 16. oktober: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 23. oktober: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 30. oktober: visokoresolucijski čb laserski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 1. naloga: Predstavitev črkovne družine: Ime črkovne družine

UN Tipografija II

UN Tipografija II
zimski semester, 2018/2019
nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: torek, 8.30–11.00 (Dolenjska c. 83, p 117, 116)

Pri predmetu UN Tipografija II se bomo ukvarjali s kontekstualno aplikacijo tipografije skozi vsebine v treh povezanih sklopih:
– organizacija besedil in podob, struktura, hierarhija
– izbor, licenciranje in raba pisav
– detajl v tipografiji, mikrotipografija, pravila
– koncepti in tipografske strategije

Posamezen vsebinski sklop otvarjamo s predavanjem, uvodom v nalogo in šolsko delavnico. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah zato je prisotnost na predavanjih ključna. Izvedli bomo 4 naloge, povezane z naštetimi vsebinami:

4-tedenski cikel (začetek 9. 10. 2018)
1. teden: predavanje in uvod v nalogo
2. teden: šolska delavnica in konzultacije naloge
3. teden: predavanje in konzultacije naloge
4. teden: oddaja, predstavitev, evalvacija naloge in uvod v naslednjo nalogo

Ocenjevanje
Pri nalogah se vrednotijo oblikovalčeva refleksija problema, tipografska odličnost preloma, tehnična brezhibnost izvedbe in pravočasnost oddaje s prezentacijo.

Frekvenca
Oddane morajo biti vse 4 naloge. Za vsako nalogo je obvezna ena konzultacija. Obisk predavanj, delavnic, konzultacij in predstavitev mora biti vsaj 75 % (11/15). Študenti brez frekvence dobijo možnost opravljanja dodatnih nalog za njeno pridobitev.

Risarska oprema 
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka, beli pisarniški papir

Programska oprema
Adobe Indesign ali Adobe Illustrator za izvedbo nalog.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava januarja) 15. 1. 2019 obsega komplet 4 pozitivno ocenjenih nalog. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.

Comments Off on UN Tipografija II Posted in