1. vaja: Dopolnitev vrzeli

Na listu je stavljena besedna zveza “o, spletična“, ki jo dopolniš z manjkajočimi črkami. Skušaj ugotoviti značilnosti in žanr pisave ter nariši črkovne oblike tako, da bodo skladne s predlogo.
1. del vaje izvedeš v č/b risbi na papirju tako, da dopolniš vrzeli;
2. del vaje izvedeš digitalno v urejevalniku fontov tako, da dopolniš vrzeli in dodaš črke d, u, v ter uskladiš metriko (spacing).
Svojo datoteko prevzemeš v oblaku, kamor tudi odložiš izdelek: font datoteko in A4 pdf za print.

Comments are closed.