2. vaja: Spacing, metrika

oblaku prevzemi podporne datoteke in font datoteko, ki ima izničeno metriko (spacing, kerning) in izvedi spacing.
1. minuskule v šoli.
2. majuskule doma.

Prototipiraj tekoče besedilo z online generatorjem adhesiontext. Na konzultacije prinesi printe z besedami v velikosti x-višine 2 cm in printe s knjižnimi velikostmi pisav.

Preberi si članek Marka Jamre, Basic Spacing in blog zapis Yvesa Petersa Adventures in Space.

Comments are closed.