Izpitna naloga: Plakatna pisava za naslove

Naloga
Za potrebe promocijskih dogodkov ALUO ob zaključku poletnega semestra 2016/2017 načrtuj in oblikuj plakatno pisavo za naslove v polkrepkem/krepkem rezu. Pisava bo tipografska dopolnitev elementov vizualne identitete ALUO, še posebej rdeče pravokotne mreže, v kombinaciji z njo naj vzpostavi močnješo hierarhično stopnjo komunikacije.
Iščemo črke temelječe na geometrijskih zasnovah, modularnosti in elementarnosti sestavnih delov. Pisava naj ima močan značaj, ki reflektira slovensko tipografsko stvarnost in dediščino prve polovice 20. stoletja.

Izvedba
S font editorjem realiziraj niz:
– 26 minuskul ali majuskul (opcija je tudi oboje) in črke z diakritičnimi znamenji: strešica, cirkumfleks, krativec, ostrivec, dieresis, krožec
– števke: 0–9
– ločila: pika, vejica, tropičje, dvopičje, podpičje, vprašaj, klicaj, vezaj, pomišljaj, podčrtaj, poševnica, asterisk, narekovaja, navadna oklepaja
– posebni znaki: afna, ampersand, procent
Dodatni znaki so plus, a na pozabi, da je pomembna kakovost ne količina.

Oddaja
Datoteke formata .otf, visokoresolucijski .pdf odvisno od faze projekta in časovnice.

Časovnica
7. april: predstavitev projektne naloge, terenska analiza (type walk)
14. april: individualna predstavitev konceptov
21. april: oddaja 1. prototipa
5. maj: oddaja 2. prototipa
12. maj: produkcija fontov
19. maj: oddaja fonta za vzorčnik, produkcija fonta za vzorčnik
26. maj: oddaja vzorčnikov, produkcija vzorčnikov

Comments are closed.