Oblikovanje embalaže

Oblikovanje embalaže (OE), izbirni predmet
nosilec: doc. Domen Fras, u.d.i.a. MA
asistent: Gregor Franken
univerzitetni študijski program Grafične in interatkivne komunikacije, 3. letnik
Ljubljana, januar 2012

60 ur (30P+15S+15V), 4 ECTS

Vsebine predavanj
Predavanja in seminarsko delo so prepleteni. Gre za parne sklope: predavanje/seminar v intervalu 14 dni.

1. „Novo življenje“
•    odpadna embalaža kot primarni gradnik v novi funkcionalnosti
•    okoljska problematika
•    družbeni pomen

2. „Vem, kaj je notri“ (tipologija embalaže prehrambenih izdelkov)
•    stereotipi
•    norme
•    preseganje povprečja

3. „Čakte, bom dala vrečko, …“ (problematika pakiranja neembalirane hrane)
•    reciklaža
•    naravni materiali
•    inovativnost
•    manjše serije

4. Embalaža za produkt
•    izdelek kot primarni likovni element embalaže
•    oblikotvornost
•    prosojnost
•    sporočilnost

5. Embalaža za intelektualno storitev
•    dialog med storitvijo, uporabnikom in vsebnikom

6. „Naše, domače!“ (embalaža za nacionalni izdelek)
•    določitev tipičnega nacionalnega izdelka
•    inovativna rešitev

7. Serija embalažnih enot
•    enotnost in različnost v seriji
•    likovne stalnice in spremenljivke

Vrednotenje dela
Pri predmetu Oblikovanje embalaže  uvajam več participativnosti s strani študentov. Želim pridobiti kritična in argumentirana menja, ki jih imate ob lastnem delu in dosežkih svojih kolegov.

Pri končni oceni iz predmeta bodo deleži ocene (100 %) razporejeni:
a. uspešno opravljeni in na izpitu prezentirani projekti (60 %)
b. obseg in kakovost argumentirane kritike preko semestra (30 %)
c. samoevalvacija na ustnem zagovoru (30 %)

Posted in