Tagged: knjiga

4. naloga: Oblikovanje knjige z dramskim besedilom

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjigo z dramskim besedilom Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi (vir). Vključi knjižne ilustracije svojega kolega, ki jih je izvedel pri predmetu Ilustracija. Knjigo prezentiraj na idejni ravni, kar pomeni naslednje rešitve:
– naslovnica z ilustracijo, hrbet in zadnja platnica (ovitek),
– vezni listi,
– notranja naslovnica,
– kolofon,
– tipične strani dramskega besedila:
a. osebe,
b. besedilo in ilustracija (4 različice z vključenimi ilustracijami),
c. besedilo brez ilustracije, ki vsebuje ločevanje prizorov oz. nakazuje hierarhično strukturo besedila.

Nasvet
Uporabljaj že pridobljena in v preteklem semestru skozi naloge osvojena tipografska znanja. Pomagaj si z mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Ne pozabi upoštevati žanra dramskega besedila, ki ima svoje zakonitosti in ne zanemari pomena svoje interpretacije avtorjeve ideje skozi knjižni volumen. Bodi pozoren tudi na izbor pisav; kriterij sta berljivost in zadovoljiv nabor rezov.

Izvedba
Na poljubnem formatu in poljubnih dimenzijah izdelaj maketo knjige z zgoraj naštetimi rešitvami. Debelino predstavi s praznimi listi ali penasto ploščo. Elektronsko različico oddaj v .pdf formatu brez oznak za porezavo.

Časovnica
uvod: petek, 11. maj
konzultacije: petek, 18. in 25. maj
oddaja in evalvacija: petek, 2. junij 2018 (šteje kot 1. izpitni rok in na ta dan oddaš tudi ostale opravljene vaje).

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
naloga pri predmetu Tipografija III, šol. leto. 2017/2018
mentor: izr. prof. Domen Fras, asist. Marin Šantić

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

ilustracija: Ime Priimek študenta
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018

10. vaja: Knjiga

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjižico z naslovom Tipografija za prvi razred. Besedila vseh vseh desetih vaj pri predmetu Tipografija I interpretiraš z znanimi tipografskimi sredstvi, pri čemer upoštevaš konvencijo knjižnega ustroja: ovitek, notranja naslovnica, kazalo, poglavja, kolofon … Skrbno načrtuj tipografsko mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo.

Izvedba
Tiskovina obsega najmanj 16 strani knjižnega bloka, ovitek/platnice štejejo posebej. Delaj v črnobeli tehniki brez uporabe slikovnega gradiva. Pripravi svoj nabor oblikovalskih izhodišč; kar pomeni, da materiale, format in velikost knjige določiš sam, vendar površina knjižne strani ne sme biti manjša od 216 cm².
Delaš digitalno v programih Adobe Indesign ali Illustrator. Strani sprintaš obojestransko v smiselnem zaporedju, prepogneš, zvežeš/zašiješ s pamfletno vezavo na 5 lukenj in natančno porežeš. Še posebej pazi na grafične elemente, ki segajo v živ rob ali v hrbet.

Nasvet
Za lažje razumevanje knjižne strukture in tipografskih pravil je na voljo skripta prof. Lucijana Bratuša Oblikujem knjigo. Izberi družino ali kombinacijo pisav, ki ima dovolj različic (pokončna, kurzivne, krepka, kapitelke, …), da jo apliciraš na naslove, tekoče besedilo, opise, opombe, poudarke.  Ob izboru bodi pozoren na jezikovno podporo in legalen dostop do fontov.

Časovnica
1. korektura, 14. maj 2018:
– izpis besedila v izbrani pisavi s hierarhično razgradnjo besedila,
– nabor oblikovalskih, tipografskih in izvedbenih parametrov,
– zgodboris knjige na dovolj velikih skicah.
2. korektura, 21. maj 2018:
– oblikovanje (format, mreža in hierarhija); na korekture prineseš vsaj 8 strani, ne pozabi na naslovnico, notranjo naslovnico, kolofon, kazalo …
– s seboj imej šivanko in sukanec, da boš vadil pamfletno vezavo.
3. korektura, 28. maj 2018:
– individualne korekture; vseh 16 strani s pravilno dispozicijo za vezavo
4. oddaja končnega izdelka, 4. junij 2018:
– zvezana knjiga (v mapi z vsemi ostalimi vajami) in .pdf datoteka brez tiskarskih oznak na dropbox.

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Tipografija za prvi razred
10. vaja pri predmetu Tipografija I, šol. leto. 2017/2018

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

zbral in uredil: izr. prof. Domen Fras
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018