Tagged: naloge un tipo iii

3. naloga: Sistem abecede po Brunu Munariju

S sistemom Munarijevih ABC elementov oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni, tako da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil in oblik, izumljanja in ponovnega izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 6 cm natančno izreži iz penaste gume po predlogi.
Izdelek podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 13. april
konzultacije: petek, 20. april
oddaja in evalvacija: petek, 11. maj 2018.

2. naloga: Sistem vzorca

Razišči sistem vzorcev s stavljenjem abstraktnega asimetričnega tipografskega elementa na osnovi kvadrata. Vrtenje elementa na pravokotni mreži da 4 pozicije, zrcaljenje dodatne 4, kar znese skupaj 8 pozicij.
Element oblikuješ in pozicioniraš v spletni aplikaciji Fontstruct. Izvoziš kot font in vzorec s tipografsko preciznostjo realiziraš v programu za stavljenje (Adobe Indesign, Illustrator).
Velikost mreže prilagodiš sistemu vzorca, a enota naj ne bo manjša od 5 mm.
Izvedi tri različne študije:
– vinjet (4 črnobele, 4 barvne)
– bordur (2 črnobeli, 2 barvni)
– neskončnih vzorcev (1 črnobel, 1 barven)

Ozadje
Nizozemski in tipograf in oblikovalec črkovnih vrst Bram de Does je 30 let raziskoval skorajda neskončne kombinacije vinjet, ornamentov in bordur. Oblikoval je abstraktno asimetrično formo in njeno zrcalno različico, ki mu je omogočala gradnjo kompleksnih struktur pod imenom Kaba. Knjiga o njegovm delu je na voljo v knjižnici ALUO.

Nasvet
Asimetričen osnovni element ponuja večjo raznolikost protioblik. Izkoritsti potencial kombinatorike, da iz preproste forme gradiš kompleksno ponovljivost.

Izvedba
Na treh A3 listih predstavi, vsako študijo posebej: vinjete, bordure in vzorce. Vse liste opremi s kolofonom: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e. Oddaš printe in pdf v elektronski obliki tukaj.

Časovnica
uvod: petek, 23. marec
konzultacije: petek, 30. marec in 7. april
oddaja in evalvacija: petek, 14. april, 2018.

1. naloga: Ilustracija po značilnostih pisave

Izberi si pisavo iz kataloga založbe Emigre. Na podlagi značilnosti izbrane pisave nariši 4 poljubna transportna sredstva. Riši ploskovno, v dveh dimenzijah in črnobelo. V ilustracije prenesi natančnost tipografske risbe.

Ozadje
Preberi intervju z ustanoviteljem založbe Emigre, Rudijem Vanderlansom na spletni strani  revije Eye.

Nasvet
Riši dovolj veliko, da lahko izvedeš vse podrobnosti. Uporabljaj tehniko kopiranja, prerisovanja in fotokopiranja.

Izvedba
Na dveh ležečih formatih A3 predstaviš:
a. končne ilustracije
b. izbrano pisavo (kopija vzorčnika) z analizo značilnosti in kratkim opisom pisave
oba lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 23. feb
konzultacije: petek, 2. in 9. feb.
oddaja, predstavitev in evalvacija: petek, 16. mar.