Tagged: vaje un tipo i

6. vježba: Hierarhija

Koncept
Hierarhija je red važnosti unutar društvene grupe ili u tekstu – knjizi. Hierarhični red postoji takoreći svugdje; u obitelji, politici, religiji … Vizualna hierarhija donosi se varijacijama veličine, boje, prostora, pozicioniranja, te drugih signala. Održavanje reda je bitan dio dizajnerovog posla. Vizualna hijerarhija kontrolira isporuku i utjecaj poruke. Bez hijerarhije, grafička komunikacija je dosadna i teška za navigaciju.

Organizirajte tekst pozivnice na format kvadrata tako, da provedete savjete za čitatelja koristeći tipografsku hijerarhiju. strukturirajte svoju hijerarhiju na kvantitativan način: s jednim rezom fonta, ali s izmjeničnim veličinama i orinetacijama teksta. Nije dopušten dodatni slikovni materijal (ilustracije ili fotografije). Poslužite se Gerstnerovog programa.

go1/dvk
otvoreni studio
izložba prezentacije zabava
petak, 31. 5. 2019.
ana eva domen dorotea hana ivan lucija mert mia prosper sara tina

_____

Savjet
Nemoj dopustiti da poziv izgleda kao uredski dokument. Nema potrebe da naslov i institucija budu na vrhu. Umjesto da rukuješ velikim tekstualnim okvirom, distribuiraj sadržaj na manje komponente i  organiziraj ih na smislen način. Pažljivo razmisli o upotrebi palete koju si razvio s prošlim vježbama. Promatraj dosljedan izgled ekvivalentnih elemenata i dosljedno osiguravaj jednoznačnu hijerarhiju. Razmisli, planiraj, skiciraj! Poziv bi također trebao pružiti uzbuđenje za publiku (studenti i nastvanici) DVK.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator kreiraj novi dokument dimenzija 248 × 248 mm i marginom 8 mm s svih strana. Unutar kvadrata (232 × 232 mm), koji ti ostaje, konstruiraj mrežu s 58 (4 × 4 mm) jedinica. Na mreži podjeli odgovarajuči broj polja (36, 25, 16, 9). Među poljima treba biti isti interval (2 jedinica) po horizontali i vertikali. Realiziraj svaku obradu na A3 formatu. Tehnika realizacije je digitalna, za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 6. Vježba: Hierarhija, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Pozivnice ćemo koristiti za on-line obavještavanje o završnici kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 30. 4. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Školska vježba 16. 4., rad u 4 grupe (2–3 studenta)
Spojite 6 Gerstnerovih rastera na format 2:3. Na njemu organizirajte gornji tekst i dizajnirajte plakat. Razmislite, analizirajte materiale i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo drskost vizualne komunikacije.

Aplikativnost
Pakat ćemo koristiti za off-line obavještavanje o završnici kolegija go1.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 30. 4. donosite kolaž papire u boji i crni karton. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

5. vaja: Besedilo

Stavi spodnje besedilo na način, ki bo izrazil njegov pomen. Uporabi pisavo EB Garamond. navadni pokončni rez (regular) in eno samo velikost po lastni izbiri. Delaj z variacijami poravnave, dolžine vrstice, orientacije, prostora med besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici naloge v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm; črno besedilo na belem papirju.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, pisava Garamond regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
5. vaja: Besedilo, Tipografija I, 2018/2019, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga. Vprašaj se, kakšen je odnos njegovih delov napram tipografskim strukturam? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
1. korektura (rešitvi porezani na format): 15. april 2019.
oddaja končnega izdelka: 29. april 2019.

4. vaja: Oblika besede

S seznama izberi dve različni besedi. Vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporejanjem ali orientacijo črk na listu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti v nobeni smeri in na noben način, lahko pa dodajaš njihove sestavne dele. Izvajaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. Uporabi v datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so v krivuljah).

Seznam besed:
povečava, motnja, izguba, ponovitev, selitev, prehod, premik, dodatek, izloček, rast, raztezanje, stiskanje

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi lahko učinkovito ilustriraš pomen besed.

Izvedba
Obvezno uporabi pdf ali ai datoteko iz arhiva n3_oblika_besede. Odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustrator, kjer datoteko tudi obdeluješ. Če delaš analogno, sprintaj in fotokopiraj.
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
4. vaja: Oblika besede, Tipografija I, 2018/2019, Ime in Priimek

Časovnica
skice: 25. marec
1. korektura (rešitvi porezani na format): 1. april.
2. korektura (rešitvi porezani na format): 8. marec.
oddaja končnega izdelka: 15. april.

3. vaja: Značaj pisave

V črnobeli tehniki fotografiraj dva objekta, ki tipološko sovpadata, a sta čimbolj različna (npr.: šolski stol/oblazinjen fotelj, rensančni dvorec/sodobna poslovna hiša, gozdna pot/avtocesta, …). Bodi pozoren, da pogled na objekt ne vsebuje nobenih napisov. Na vsako fotografijo premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave. Izdelaj v dve kompoziciji na formatu dimenzij 18 × 18 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imeni obeh izbranih pisav.

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona. 

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
3. vaja: Značaj pisave (1. izbrana pisava, 2. izbrana pisava), Tipografija I, 2018/2019, Ime in Priimek

Časovnica
– skiciranje in koncipiranje: 4. marec 2019.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 18. marec, 2019.
– oddaja in evelvacija končnega izdelka: 25. marec 2019.

2. vaja: Črkovna kompozicija

Izberi dve črkovni vrsti: linearno (brez serifov) in s serifi. Iz njiju sestavi dve različni tipografski kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk posamezne črkovne vrste.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 znakov pisave s serifi, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 znaki iz linearne pisave, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; črke s serifi iz pozitivne kompozicije zamenjaš z linearnimi črkami. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule (male črke) ali samo majuskule (velike črke). Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaš analogno, digitalno ali kombinacija obojega, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Ne odločaj se subjektivno na podlagi všečnosti, temveč prepoznaj likovne kakovosti posamezne črkovne vrste.
Premišljeno načrtuj kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
2. vaja: Črkovna kompozicija (ime linearne pisave, ime pisave s serifi), Tipografija I, 2018/2019, Ime in Priimek

Časovnica
– skiciranje in koncipiranje: 4. marec 2019.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 11. marec 2019.
– oddaja in evalvacija: 18. marec 2019.

1. vaja: Tipografski dnevnik

Dnevno zbiraj različne tipografske vzorce. Lahko skiciraš, fotografiraš, izrezuješ iz periodike, akcidenčnih tiskovin, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja, ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 50 mm. Svoje vzorce razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic tako, da 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskanikov ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in si jo sprintaj. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega dnevnika zveži z japonsko vezavo tako, da so pregibi listov na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na primeren ovitek s podatki:
Tipografski dnevnik, Tipografija I, 2018/2019, Ime in Priimek

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za večanje ali manjšanje izklopljena, sicer mreža ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 4. marec, 2019. Prinesi vsaj 8 izrezanih kvadratov.
oddaja: zadnji teden maja 2019 (v kompletu z ostalimi vajami).

__________

skica vezave

japonska_vezava