Vaja #3: Ekstra mastne črke

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvorno funkcijo kot črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belino in črnino še posebej poudari pomen protioblik v črkovnih formah. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne t.i. črne črke.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži črke in jih na ležečem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protiprostorov pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2017/2018

Časovnica
19. 3. začetek naloge v šoli
26. 3. oddaja in evalvacija

Comments are closed.