2. naloga: Črkovna kompozicija

Naloga
Izberi dve črkovni vrsti: serifno in brezserifno. Iz njiju sestavi dve različni tipografski kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 znakov serifne črkovne vrste, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 znaki iz brezserifne črkovne vrste, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; serifni znaki iz pozitivne kompozicije postanejo brezserifni in obratno. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule ali samo majuskule. Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaj analogno ali digitalno, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Ne odločaj se subjektivno na podlagi všečnosti, temveč prepoznaj likovne kakovosti posamezne črkovne vrste.
Premišljeno načrtuj kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t.e., leva poravnava s kolofonom:
2. naloga: Črkovna kompozicija (ime serifne pisave, ime brezserifne pisave), Tipografija I, 2016/2017, Ime in Priimek

Časovnica
skiciranje: 1. marec, 2017.
1. korektura (rešitvi porezani na format): 8. marec, 2017.
oddaja: 15. marec 2017.

Comments are closed.