UN Tipografija III

UN Tipografija III, smer Ilustracija
letni semester, 2016/2017
nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: četrtek, 13.00–16.00 (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu UN Tipografija III se bomo preko celega semestra ukvarjali temami, ki bodo povezovale tipografske in ilustratorske prakse. Štiri teme pokrivajo naslednje vsebine:
– transformacija tipografskih značilnosti pisave v ilustracijo
– digitalna tehnologija fontov v ilustraciji
– analogna sredstva za tipografsko reprodukcijo podob
– kompleksen prelom tiskovine z besedilom in ilustracijami

Predavanja otvarjamo z razpravo, demostracijo in uvodom v nalogo. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah zato je prisotnost na predavanjih ključnega pomena. Izvedli bomo 4 naloge, povezane z naštetimi temami

3-tedenski cikel nalog
1. dan: uvod v nalogo (delo v šoli, nadaljevanje doma)
7. dan: prve konzultacije
14. dan: druge konzultacije
21. dan: oddaja in predstavitev naloge

Frekvenca
Oddane in pozitivno ocenjene morajo biti vse naloge. Obisk predavanj mora biti vsaj 80 % (12/15), eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti vnaprej.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici.

Izpit
Oddaja v zadnjem tednu semestra (maj 2017) je sestavljena iz mape nalog, ki bo razstavljena. Del izpita je tudi ustna prezentacija. Podrobnosti oddaje bodo objavljene pravočasno.

Posted in