11. vaja: Razmerje in format; Tipo 1

Izberi si poljubni format in dimenzije preproste mini zloženke (kvadrat, zlati trikotnik, 1/√3, 2/3, 5/8, 8/11, …) in na njem konstruiraj delitev mreže po enem od načel (Müller-Brockmann, Gerstner, Renner, Villecourd, …).

– na naslovnici z izbrano pisavo navedi razmerje formata in načelo delitve,
– na 2. stran načrtaj mrežo z linijami debeline 0,1 pt,
– na 3. stran simuliraj prelom na isti mreži: linije za besedila in ploskve za podobe; vzpostavi nedvoumno hierarhijo debelin in sivin,
– 4. stran je hrbtna – prazna, nalepiš jo na podlago.

Izvedi 4 različne zloženke, vsaka naj ima svoj format in svojo mrežo. Končne dimenzije in smer formata (pokončni, ležeči, kvadratni) so poljubne.

Nasvet
Premišljeno načrtuj mreže, hierarhijo in zrcala vseh zloženk ter končnega izdelka.

Izvedba
Vse štiri zloženke sprintaj, natančno prepogni, izreži in higienično brez prekrivanja samo s hrbtno stranjo nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj kolofon na kvadratu iz belega papirja dimenzij 64 × 64 mm, pisava velikosti, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
11. vaja: Razmerje in format, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– spoznava razmerja različnih formatov,
– načrtuje mreže,
– simulira tipografsko hierarhijo.

Časovnica
– 1. korektura (rešitve porezane na format): 12. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 19. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Digitalni tisk – T-shirt; Tipo III

Delavnica digitalnega tiska tipoRenesansa
V sklopu drugih oblik dela bomo izvedli delavnico digitalnega tiska v tiskrani Studio Graffit, Podutiška cesta 92, v Ljubljani, vhod z dvorišča zadaj. (LPP linija 5, 22). Vodil jo bo grafični inženir Uroš Golob. Pri njem se dobimo po urniku 10. in 17. maja od 9. do 12. ure. Prosim, bodite točni.

Delavnica
Spoznali bomo način priprave za digitalni tisk in digitalno prototipirali naloge: ovitek albuma, knjižni ovitek, plakat, nalepke in majica – T-shirt. Uporabi to predlogo za pripravo ovitkov in nalepke, plakat pa naj bo na formatu A2 + 3 mm za porezavo. Vse datoteke naj bodo visokoresolucijski pdf, pripraviš in oddaš jih v oblak do 9. ure, 10. maja.

T-shirt
Izberi kratek, duhovit slogan za poletno majico. Črke slogana seveda narišeš, ilustriraš in pozicioniraš na majico. 

Izvedba
Če delaš analogno, svojo risbo skeniraš. Visokoresolucijsko datoteko dimenzij 21 × 15 cm bomo natisnili na digitalni preslikač in zalikali na majico. Uporabljaš lahko vse barve, detajli pa naj ne bodo predrobni. Idejno zasnovo predstavi v merilu 1:1 in poziciji na majici 10. maja 2022.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentorja: prof. Domen Fras, Uroš Golob – Studio Graffit), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 3. maj 2022,
– delavnica: 1o. maj 2022,
– zaključek delavnice: 17. maj 2022.

10. vaja: Pixel abeceda; Tipo 1

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski izziv, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalno načelo pixel elementov z organskimi potezami (krivulje, diagonale).

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pixel pisavo, ki vsebuje vseh 26 malih črk (minuskul) latinice in 3 slovenske šumnike: čšž. Višina srednjega črkovnega pasu x-height naj bo 7 enot (pixlov), vratovi ascender in repi descender pa so poljubne dolžine. Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form v aplikaciji: to sta kvadrat ali krog.

Nasvet
Zamisel pisave najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, potez in njihovih anatomskih delov. Začni sistematično s črkami /nolpa in njihove značilnosti prenesi na znake, ki imajo podobne skeletne lastnosti npr.:/ nmhru, /oec, /pbdq, /lijtf, /kvwxyz, /asg.

Izvedba
Font naloži na računalnik in ga predstavi na treh listih, črno/belo:
pangram (ali tu ali napišeš svojega) po lastnem izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– beseda po izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– največ 4 značilne črke po lastnem izboru ((list dimenzij 180 × 180 mm).
Vse liste sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 380 × 20 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 10. vaja: Pixel abeceda: Ime fonta, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje in izvede pisavo na mreži,
– prezentira pisavo na različnih ravneh,
– razvija sistematične pristope k oblikovanju.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

9. vaja: Mreža; Tipo 1

Mreža nam omogoča ustvariti aktivne, asimetrične kompozicije na statičnih in sredinskih ploskvah. Z delitvijo ploskve na manjše enote, nas mreža izzove, da si pustimo nekaj površine raje odprte, kakor da zapolnimo celotno stran. Na Gerstnerjevi mreži z 58 enotami hierarhično strukturiraj spodnje besedilo.

Pripravi dve različni rešitvi problema na dveh različnih mrežah. Za eno uporabi pisavo s serifi, za drugo pisavo brez serifov. Prelom ustvari zgolj z disciplinirano prostorsko ureditvijo in poravnavanjem stolpcev na robove polj mreže. Pri tem uporabljaš za vsako rešitev enoten medvrstični razmik, eno samo velikost pisave in zgolj levo poravnavo.

Znane tipografske bolezni
Med prebivalstvom, ki je dlje časa izpostavljeno tipografiji, se pojavijo različne oblike disfunkcionalnosti. Tukaj so naštete najpogosteje opažene težave.

Tipofilija
Čezmerna navezanost in navdušenje nad oblikami in protioblikami črk. Pogosto izražena skupaj s posameznikovo izključitvijo vseh drugih interesov in predmetov izbire. Tipofili ponavadi umrejo revni in osamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nenaklonjenost črkovnim oblikam, pogosto zaznamovana z željami po ikonah, dingbatih, piktogramih – v primerih s smrtnim izidom – celo z afnami in podčrtaji. Strahove tipofobov je moč pomiriti (vendar ne ozdraviti) s stalnimi odmerki pisav Helvetica in Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna anksioznost, da je nekdo izbral napačno pisavo. To stanje je zelo pogosto v povezavi z opd (optična prirezovalna motnja); stalno potrebo po prilagajanju in preurejanju prostorov med črkami.

Tipotermija
Promiskuitetno zavračanje vseživljenjske zavezanosti k eni sami črkovni družini – morda petim ali celo šestim – kot priporočajo nekateri zdravniki. Tipotermik je v nenehni skušnjavi preverjanja „vročih“ novih fontov, ki so pogosto brez ustrezne licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Razišči možnosti, ki jih ponuja mreža. Skiciraj različne situacije. Premisli velikost pisave in orientacijo besedil v odnosu na velikosti enote in polj. V digitalnem okolju si pomagaj z ločenimi okvirji za odstavke (text box). Nadzoruj načrtovalski proces, uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja, bodi natančen.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 186 × 186 mm z robom (margino) 6 mm na vseh straneh. Znoraj zrcala, ki meri 174 × 174 mm konstruiraj mrežo z 58 enotami (enota meri 3 × 3 mm). Na mreži razdeli tvoji kompoziciji ustrezno število polj. Med polji mora biti vedno enak žleb v vodoravni oz. navpični smeri, tj. 2 enoti (6 mm).
Polja mreže v ozadju nakaži s sivimi (50 %) linijami debeline 0,1 pt. Obe kompoziciji sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 186 × 18 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 9. vaja: Mreža, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje tipografsko mrežo,
– izvede prelom z bloki besedila,
– razvija hierarhijo s prostorko razporeditvijo.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Digitalizacija pisave; izpitna vaja, Tipo A IP

Za izpitno vajo si izberi eno od petih vaj, ki si jih opravil pri predmetu Tipografija A IP. Digitaliziraj obstoječe znake/črke in dopolni vrzeli. Oblikuj pisavo, ki obvezno obsega vseh 26 znakov latinske abecede in vse tri slovenske šumnike. Lahko izbereš minuskule ali majuskule. Števke, ločila, nelafabetne znake lahko dodaš v nabor po lastni želji. Pisavo imenuj. Predstavi jo na treh (3) panelih A3, ležeči format:
pangram v poljubnem jeziku (lahko si izmisliš svojega) + nabor vseh ostalih znakov,
– nekaj najznačilnejših črk,
– značilni detajl (modulacija kontrasta, serif, spoj …),
in na enem od panelov dodaj opis oblikovnih značilnosti pisave (do največ 50 besed).

Izvedba
Font izvedeš z urejevalnikom fontov (font editorjem). Navoljo so
a. odprtokodni in brezplačni:
Font Forge
Birdfont
Glyphr
b. licenčni (nekateri s 30 dnevno trial verzijo):
Fontlab
Glyphs (le za Mac OS)
RoboFont (le za Mac OS)
Dokončan font generiraš v formatu .otf, naložiš na računalnik in uporabiš za predstavitvev.

Način oddaje
analogno: printi za razstavo
digitalno: oddaja visokoresolucijskih datotek .pdf brez oznak za porezavo in font datoteka .otf v oblak Tipografija A IP.

Kolofon
Na vseh panelih: Ime in priimek, pisava: Ime pisave, UL ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022, mentor: prof. Domen Fras, asist. Alja Herlah

Časovnica
20. april: koncipiranje in skupinske konzultacije v šoli
5. maj, sreda (!): individualne korekture
9. in 16. maj: individualne korekture
oddaja izpitne vaje:
1. rok: 23. maj do 16.00,
2. rok: sreda, 29. junij 2022,
3. rok: sreda, 7. september 2022.

8. vaja: Značaj pisave; Tipo 1

gost: Nejc Prah

V črnobeli tehniki fotografiraj: stavbo, psa, osebo. K vsako fotografiji premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta/osebe na fotki.

Izhodišča

  1. Poišči stavbo z zanimivo arhitekturo. Fotografiraj jo (ČB), nato pa na fotografijo dodaj smiselno besedilo v pisavi, ki odgovarja tipografskemu slogu izbrane stavbe. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi z objektom.
  2. Na sprehodu fotografiraj psa (ČB). Najdi pisavo, ki odgovarja karakterju ter pasmi izbranega psa. Najdi smiselno besedo, ter jo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi s psom.
  3. Fotografiraj (ČB) svojo sošolko, prijatelja, sorodnico … Katera črkovna vrsta je tvoj portretiranec?

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona, ali pa uporabiš demo/testne/trial fonte s strani digitalnih založb.

Izvedba
Izdelaj tri kompozicije, vsako na formatu dimenzij 12 × 21 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imena izbranih pisav. Kompozicije natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Značaj pisave (imena izbranih pisava), Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– spozna različne žanre pisav,
– lociranje in uporabi ustrezne fonte,
– vzpostavi vizualno retoriko prezentacije.

Časovnica
– 1. korektura: 14. april 2022,
– oddaja in evalvacija: 21. april 2022.

Visoki tisk; Tipo III

Delavnica visokega tiska tipoRenesansa
V sklopu drugih oblik dela bomo izvedli delavnico visokega tiska v tiskrani tipoRenesansa na Bregu 22 v Ljubljani. Vodil jo bo mojster Marko Drpić. Pri njem se dobimo po urniku 12., 19. in 26. aprila od 9. do 12. ure.

Iztočnica za delo
Življenje lahko primerjamo tudi s plovbo na deblu, ki ga nosi rečni tok. Če hočemo ostati na deblu, moramo nenehno loviti ravnotežje. Če je na deblu še kdo drug, ali pa je rečni tok zelo divji, postane lovljenje ravnotežja že pravi izziv. Zadnji dve leti sta nas o tem zelo prepričali.

Ključno izhodišče za oblikovanje vidnega sporočila naj bo:

uravnoteženost / neuravnoteženost
ravnotežje / neravnotežje

Nasvet
Osredotoči se predvsem na frazo „uravnoteženost v življenju“.

Izvedba
S tipografsko/barvnimi orodji in procesi visokega tiska, ki so na voljo v tiskarni.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentorja: prof. Domen Fras, Marko Drpić – tipoRenesansa), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 12. april 2022,
– delavnica: 19. april 2022,
– zaključek delavnice in prezentacija: 26. april 2022.

7. vaja: Hierarhija; Tipo 1

Tipografska hierarhija izraža organizacijski sistem za vsebino, pri čemer nekatere podatke poudari, druge pa zmanjša. Bralcem pomaga skenirati besedilo, da bi vedeli, kje vstopiti in izstopiti, ter kako izbrati med ponujenim.

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi vaje, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:

– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš paleto tipografskih sredstev in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli globalno, deluj lokalno
Post-pandemična ustvarjalnost 

Preživetvene prakse po covidu-19
4. festival študentske realnosti
28. maj–3. junij 2022
Stopnišča, hodniki, ateljeji, delavnice in predavalnice na vseh možnih lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Sočasne razstave, projekti, seminarji, predstavitve, razprave in druženja

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino dogodka. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih, da realiziraš učinkovito vizualno komunikacijo. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 7. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– strukturira hierarhijo,
– izvede razliko v aplikaciji hierarhije,
– razvija velikostne odose besedil.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 21. april 2022 (!)
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2022 (!)

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Nalepka/Sticker; Tipo III

Nalepka
Je vrsta oznake, kos papirja, folije, ki ima s hrbtne strani samolepilni nanos. Nalepke so mnogoterih oblik, velikosti in barv. V kontekstih vizualnega sporočanja je zanje značilno, da poleg označevanja oziroma identifikacije dobrin zelo dobro nosijo tudi politična ali ideološka sporočila.
Iz spodjega seznama besednih zvez si izberi eno in oblikuj nalepko.
Premisli, kaj in komu sporočaš in kako na podlagi sporočila razviješ vizualni jezik.

Seznam
fake news
cyber war
take away
zoom meeting
single use
climate strike
rising star

zeleni prehod
ne vojni
podnebni štrajk
ni planeta B
za javno RTV
digitalna država
samo ja pomeni ja
predvolilna bonboniera

Izvedba
Določi obliko in dimenzije nalepke. Obliko nalepke zapolni s črkami ali črkovnimi formami. Upotevaj dinamiko, ligature, negativni prostor, …

Prezentacija
Nalepko s kratkim opisom koncepta predstaviš ležečem formatu A3, v naravni in ustrezno povečani velikosti. Oddaš tudi visokoresolucijski .pdf.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: prof. Domen Fras), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 29. marec 2022,
– oddaja in prezentacija: 5. april 2022.

Konstruirana/sestavljena abeceda po Brunu Munariju; vaja 5, Tipo A IP

S sistemom Munarijevih elementov ABC con fantasia oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni tako, da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil, oblik in nenazadnje izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ali pangram po lastni izbiri. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 60 mm natančno po predlogi natančno izreži iz penaste gume ali kartona.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
28. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj

6. vaja: Odstavek; Tipo 1

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke dela Cankarjevega besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice z dodatnim ½ medvrstičnim razmikom,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek (simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡)

Pisavo namenjeno za daljša besedila obvezno izbereš na spletni strani Fontshare. Jo pretočiš in naložiš na računalnik. Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Te tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Poravnavo, število stolpcev in njihovo širino prosto izbiraš.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Odstavek, (ime izbrane pisave) Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– izbere pisavo, fonte naloži na računalnik in jih uprabi,
– nadzira prelom vrstic, delitev besed, obravnavo odstavka,
– prepoznava odnos med širino in globino stolpca.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 31. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 7. april 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Modularna – pixel abeceda; vaja 4, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično in grupiraj znake, ki imajo enake skeletne oz. kontrukcijske lastnosti.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
21. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj

5. vaja: Položaj besedila; Tipo 1

Stavi spodnje besedilo na način, da interpretiraš njegov pomen. Poudari vsaj eno besedo (lahko tudi več) tako, da manipuliraš poravnavo, orientacijo, dolžino vrstice, prostor med črkami, besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm. Za obe različici uporabi isto pisavo le v navadnem pokončnem rezu (regular 400). Velikost pisave je poljubna, a mora biti enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.
Obvezno moraš izbrati in uporabiti eno od pisav s seznama:
EB Garamond,
Baskervville,
Libre Caslon Text,
Bodoni Moda.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Fonte naložiš na računalnik in preveriš, če se ustrezno odzivajo v tvoji aplikaciji.
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga, premisli poudarke. Vprašaj se, kako lahko strukturiraš prelom vrstic upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva in parametre vaje? Premisli, preden skočiš.

Učni izidi; študent_ka:
– naloži fonte na računalnik in jih uprabi,
– manipulira prostor med črkami, besedami, vrsticami,
– razvija odnos med potiskano in nepotiskano površino, odnose velikosti pisav in količine besedila.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 24. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 31. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Volilni plakat; Tipo III

Volilni plakat
Leto 2022 bo v Sloveniji zaznamovano s kar tremi volitvami: volitve za poslance v državni zbor,  volitve za predsednika države in lokalne volitve. Po dveh letih družbenih kriz, gospodarskih negotovosti in kulturnih nesoglasij, je zelo pomembno, kdo bodo prihodnji voditelji. Pravico, da jih volimo, imamo vsi polnoletni državljani Slovenije, a jo zelo slabo izkoriščamo. Volilna udeležba na državnozborskih volitvah je praviloma nizka. Še posebej v skupini mladih do 30 let, ki poseduje veliko kreativnega in delovnega potenciala, a je za politično oz. vsaj volilno delovanje večinoma nezainteresirana. 
Oblikuj plakat, ki bo tvoje vrstnike spodbudil k udležbi na volitvah.
Slogan si izmisliš sam ali v debati s kolegi, prijatelji. Izraža naj pozitivizem, aktivizem, družbeni angažma in hkrati dovolj resnosti, ki pritiče pomenu dogodka.

Izvedba
Plakat izvedi zgolj s tipografskimi sredstvi – pisavami, ki pa jih lahko dodatno opremiš. Delaš analogno ali digitalno ali hibridno. Format plakata naj bo v razmerju DIN A2 (420 × 594 mm), pokončni ali ležeči.

Nasvet
Premisli sporočilno poanto. Preštudiraj primere agitatorskih plakatov, seznani se s podatki o preteklih volilnih udeležbah, spoznaj okolje v katerem komuniciraš.

Prezentacija
Plakat s kratkim opisom koncepta predstaviš v formatu A2, oddaš tudi visokoresolucijski .pdf.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: prof. Domen Fras), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 15. marec 2022,
– korekture in konzultacije: 22.marec 2022,
– oddaja in prezentacija: 29. marec 2022.

4. vaja: Beseda in dejanje; Tipo 1

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– adicija, eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija, 
– stiska, motnja, izguba, prehod, preboj

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorsko razporeditvijo, velikostjo ali orientacijo črk na kvadratu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomene oziroma dejavnosti, ki jih opisujejo pojmi. Pri razumevanju pojmov si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustratorju ali Affinity Designerju, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno (v tehniki kolaža), sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 4. vaja: Beseda in dejanje, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– kombinira črkovne forme,
– interpretira pomen besede s tipografskimi sredstvi,
– manipulira vektorske elemente z risarskimi programi.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 17. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 24. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.