Tipografija 1; Oddaja vaj za izpit in razstavo

Vaje oddaš v kompletu v oblak. Digitalno v .pdf formatu, vsako vajo v svoji datoteki. Ime datoteke naj vsebuje ime in priimek študenta ter zaporedno številko vaje.

Vajo 1; Tipografski katalog fotografiraš in predstaviš na enem .pdf dimenzij 420 × 280 mm, kolofon v pisavi velikosti 10 t. e.: 1. vaja: Tipografski katalog,  Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Izpitni roki
– 1. rok: 28. maj 2020 (do 12h),
– 2. rok: 3. julij 2020 (do 12h),
– 3. rok: 3. september 2020 (do 12h).

12. vaja: Sporočilo na letaku

Z izbruhom globalne pandemije je leto 2020 postalo prelomnica, ki zaznamuje življenje slehernika. Nenadna sprememba dnevne rutine in negotovost bližnje prihodnosti vplivata na naša razpoloženja, medsebojne odnose in družbene vloge ter nam zastavljata zahtevna vprašanja, na katera posamezniki s težavo iščemo odgovore in se odzivamo zelo raznoliko.
V kontekstu trenutne situacije podaj lastno izjavo oz. misel, ki reflektira družbeno stvarnost. Pri ustvarjanju izjave si popolnoma prost, pri pretvorbi v vizualno sporočilo pa uporabi le tipografska sredstva in črno barvo, kar pomeni, da se ne smeš opreti na ilustrirano ali fotografsko podobo. Format letaka izbereš poljubno, dimenzije pa morajo biti znotraj ustaljenega ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm.

Nasvet
Premisli, kakšno sporočilo želiš posredovati svetu in kako vizualizirati njegovo poanto le s tipografijo. Skozi pretekle vaje smo spoznali široko tipografsko paleto, ki ponuja ogromen izrazni potencial. Izkoristi ga in poveži s svojo mislijo.

Izvedba
Delaš lahko analogno, digitalno ali kot kombinacijo obojega. Končno podobo letaka s sporočilom natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 12. vaja: Sporočilo na letaku (format v razmerju a:b),  Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 7. maj 2020,
– 1. korektura (rešitev porezana na format): 14. maj 2020,
– oddaja in evalvacija: 21. maj 2020.

11. vaja: Seznam

V resničnem svetu grafičnega oblikovanja je upravljanje z ogromnimi količinami besedila dnevna rutina. Oblikovalci uporabljajo načela hierarhije, poravnave, razporeditve in postavitve strani tako, da je vsebina enostavna za navigacijo in priročna za branje. Oblikujte črno-bel letak, ki bo predstavil seznam desetih tipografskih vaj na vizualno privlačen način. Uporabite in nadgradite do sedaj pridobljena znanja in veščine.

Nasvet
Analiziraj strukturo vsebine (naslov, podnaslov, zaporedna št., datum, ime vaje, opis) in ustvari hierarhijo, da bralcu olajšaš iskanje informacij. Za razlikovanje ravni hierarhije uporabiš spremembe v velikosti, rezu, slogu in/ali strukturi stolpcev, lahko tudi linije. Premisli, kateri ponavljajoči se podatek s seznama ponuja grafični element za manipulacijo (npr.: številčenje) in kako izkoristiš potencial mreže.

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 376 × 186 mm. Prelomi besedilo, kompozicijo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 376 × 12 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 11. vaja: Seznam, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 30. april 2020,
– 1. korektura (rešitev porezana na format): 7. maj 2020,
– oddaja in evalvacija: 14. maj 2020.

Ekstra mastne črke; Tipo 3

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvornost kot črne oblike. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudari pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul (26 znakov latinice) tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali t.i. črne črke. Realiziraš jih v digitalnem fontu.

Izvedba
1. Analogno koncipiranje, skiciranje
Iz črnega (temnejšega) kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži ključne črke sistema (povezave horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov) in jih na svetli podlagi stavi v besede.

2. Digitalno prototipiranje
V programu za vektorsko risanje (Adobe Illustrator, Affinity Designer) si pripravi enotne artboarde višine 1000 pointov. Na njih skladno s svojimi črkami postavi linije: osnovnica, x-, p- in h- oz. H-višina in nariši obrise črk. Vektorske datoteke izvozi kot .svg in uvozi v program za urejanje fontov (FontForge, FontLab Studio ali Glyphs), kjer greneriraš font.
Vektorske obrise črk lahko izvedeš na dva načina:
a) analogne črke skeniraš ali fotografiraš, uporabiš kot podlago in jih obrišeš (ne uporabi ukaza trace, ker boš ves čas zapravil za brisanje nepotrebnih vozlišč na krivuljah),
b) črke rišeš neposredno v vektorskem programu po načelu, ki si ga razvil v konceptu.

Nasveti
1. Analogni

Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protioblik pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko s poudarkom na sorodne elemente kot so spoji horizontal, vertikal, diagonal, okroglih delov. S premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme. Pri minuskulah ne pozabi upoštevati podaljškov navzgor in navzdol.

2. Digitalni
Bodi pozoren na čiste risbe črk, brez nepotrebnih vozlišč. Urejevalniki fontov omogočajo uvoz slik kot podlago. V njih je možno risati vektorje z veliko stopnjo natančnosti. Z uporabo teh postopkov se seznani preko navodil, ki jih najdeš na spletu.

Prezentacija
Pisavo predstaviš na štirih ležečih panelih A3, visokoresolucijski .pdf
– koncept,
– postopek vektorizacije,
– ključni detajli črk,
– nabor vseh znakov v pangramu,
in oddaš še font v .otf formatu.

Kolofon na vseh listih
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: izr. prof. Domen Fras), 2019/2020

Časovnica
– uvod, demonstracija in koncipiranje: 5. maj 2020,
– korekture in konzultacije: 12. in 19. maj 2020,
– oddaja in prezentacija: 26. maj 2020.

10. vaja: Odstavek

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice in ½ medvrtstični razmik,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek.
Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Vse tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Obvezna je blok (obojestranska) poravnava. Simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 10. vaja: Odstavek, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 23. april 2020,
– 1. korektura (rešitve porezani na format): 30. april 2020,
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2020.

Prezentacija prototipov vzorcev

Pripravi prezentacijo prototipov vzorcev, ki jih razvijaš v sklopu projekta. Prezentacija naj obsega osnovne skice in zasnovo, vektorske risbe elementov, niz elementov v fontu in potencial kombinatorike na mreži 10 × 10 cicero.

Izvedba
A3 paneli, visokoresolucijski pdf brez oznak za porezavo. Na naslovnici Tipografija III, Globina in širina visokega tiska, prezentacija prototipov, 2019/2020, Ime in Priimek
OpenType font vzorca (.otf)
Oddaja v oblak najkasneje pol ure pred prezentacijo.

Časovnica
– prezentacija (videokonferenca) in evalvacija: 28. april 2020 ob 9h.

9. vaja: Mreža

Na Gerstnerjevi mreži z 58 enotami hierarhično strukturiraj spodnje besedilo. Pripravi dve različni rešitvi na dveh različnih mrežah. Za eno uporabi pisavo s serifi, za drugo linearno pisavo. Prelom ustvari zgolj z disciplinirano prostorsko ureditvijo na mreži, pri čemer uporabljaš samo eno velikost pisave in samo levo poravnavo. Polja mreže v ozadju nakaži z linijami debeline 0,1 pt.

Znane tipografske bolezni
Med prebivalstvom, ki je dlje časa izpostavljeno tipografiji, se pojavijo različne oblike disfunkcionalnosti. Tukaj so naštete najpogosteje opažene težave.

Tipofilija
Čezmerna navezanost in navdušenje nad oblikami in protioblikami črk. Pogosto izražena skupaj s posameznikovo izključitvijo vseh drugih interesov in predmetov izbire. Tipofili ponavadi umrejo revni in osamljeni.

Tipofobija
Nerazumna nenaklonjenost črkovnim oblikam, pogosto zaznamovana z željami po ikonah, dingbatih, piktogramih – v primerih s smrtnim izidom – celo z afnami in podčrtaji. Strahove tipofobov je moč pomiriti (vendar ne ozdraviti) s stalnimi odmerki pisav Helvetica in Times New Roman.

Tipohondrija
Trajna anksioznost, da je nekdo izbral napačno pisavo. To stanje je zelo pogosto v povezavi z opd (optična prirezovalna motnja); stalno potrebo po prilagajanju in preurejanju prostorov med črkami.

Tipotermija
Promiskuitetno zavračanje vseživljenjske zavezanosti k eni sami črkovni družini – morda petim ali celo šestim – kot priporočajo nekateri zdravniki. Tipotermik je v nenehni skušnjavi preverjanja „vročih“ novih fontov, ki so pogosto brez ustrezne licence.

_____
vir: Ellen Lupton, Thinking with Type (Princeton Architectural Press: New York, 2004).

Nasvet
Razišči možnosti, ki ti jih ponuja mreža. Skiciraj različne situacije. Premisli velikost pisave v odnosu na velikost enote in polj. Določi pravilo pozicioniranja (npr.: gornji levi vogal polja) in se ga drži. V digitalnem okolju si pomagaj z ločenimi polji za odstavke besedila (text box) in večimi plastmi (layerji). Nadzoruj načrtovalski proces. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 186 × 186 mm z robom (margino) 6 mm na vseh straneh. Znoraj zrcala, ki meri 174 × 174 mm konstruiraj mrežo z 58 enotami (enota meri 3 × 3 mm). Na mreži razdeli tvoji kompoziciji ustrezno število polj. Med polji mora biti vedno enak žleb v vodoravni oz. navpični smeri, t.j. 2 enoti (6 mm). Obe kompoziciji sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 186 × 18 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 9. vaja: Mreža, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 16. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 23. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 30. april 2020.

8. vaja: Hierarhija

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:
– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš tipografsko paleto in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli s čustvi, čuti z mislijo
Umetnost v sodobnosti
Globalni bienale
30. mednarodni festival ustvarjalnih praks
25. maj–14. november
Nacionalni in regionalni paviljoni širom mesta
Sočasne razstave, projekti, delavnice, predstavitve in razprave

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 9. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 16. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 23. april 2020.

7. vaja: Poravnava vrstic

Vse elementi besedila, ki jih zaradi njihove različne funkcije (naslov, podnaslov, paginacija, opombe, marginalije…) manifestiramo z različno velikostjo pisave in medvrstičnega razmaka (leadinga), določamo sorazmerno tako, da njihovi medvrstični razmaki sovpadajo z ritmom (baseline) glavnega besedila.

Primer sinkopiranja: osnovni medvrstični razmak besedila je 12 t.e., 4 intervali so 48 t.e., kar predstavlja en takt.
Če želimo zmanjšati medvrstični razmak znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 5 intervalov in dobimo medvrstični razmak 9,6 t.e., če ga razdelimo na 6 intevalov pa medvrstični razmak 8 t.e.
Če želimo povečati medvrstični razmak, znotraj ritma pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 3 intervale, z medvrstičnim razmakom 16 t.e. ali na 2 intervala z medvrstičnim razmakom 24 t. e.

Stavi celotno spodnje besedilo z osnovnim medvrstičnim razmakom 12 t. e., dele besedila pa uporabi na dveh manjših in dveh večjih medvrstičnih razmakih, kakor je opisano v drugem odstavku. Vrstice osnovnega besedila prikaži z linijami debeline 0,1 pt. Nanje ravnaj ostale dele besedila. Uporabiš lahko pisavo po svoji izbiri, ravnotako velikost pisave, a ne pozabi, da s spremembo medvrstičnega prostora proporcionalno spreminjaš tudi velikost pisave. Besedila lahko poravnavaš (levo, desno, blok, sredinsko) in razporejaš poljubno, a z osnovnim ritmom se morajo ujemati vse vrstice na listu. Pripravi eno različico vaje v formatu 1:2, dimenzij 36 × 18 cm .

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Vajo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 7. vaja: Poravnava vrtic, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Preuči učni list in se seznani z nastavitvami osnovnega medvrstičnega razmaka v programu Indesign in uporabo opcije poravnave zgolj 1. vrstice odstavka (align only first line to grid). Pri oblikovanju ne pozabi na znanja in veščine, ki si jih pridobil v preteklih vajah.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 2. april 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 9. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 16. april 2020.

6. vaja: Položaj besedila

Stavi spodnje besedilo na način, ki bo izrazil njegov pomen. Uporabi pisavo EB Garamond, navadni (regular) pokončni rez. Delaj z variacijami poravnave, dolžine vrstice, orientacije, prostora med besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici naloge v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm s črnim besedilo na belem papirju. Velikost pisave je poljubna, a enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga. Vprašaj se, kako ga lahko strukturiraš upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 26. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 2. april 2020.
– oddaja in evalvacija: 9. april 2020.

5. vaja: Značaj pisave

V črnobeli tehniki fotografiraj dva objekta, ki tipološko sovpadata, a sta čimbolj različna (npr.: šolski stol/oblazinjen fotelj, rensančni dvorec/sodobna poslovna hiša, gozdna pot/avtocesta, …). Bodi pozoren, da pogled na objekt ne vsebuje nobenih napisov. Na vsako fotografijo premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi z objektom. Izdelaj v dve kompoziciji na formatu dimenzij 18 × 18 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši obe imeni izbranih pisav.

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona. 

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Značaj pisave (1. izbrana pisava, 2. izbrana pisava), Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 19. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 26. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 2. april 2020.

4. vaja: Prostor in pomen

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija.
– stiska, motnja, izguba, prehod.

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporeditvijo ali orientacijo črk na listu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomen besed. Pri razumevanju si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustrator ali Affinity Designer, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno, sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.:
4. vaja: Prostor in pomen, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 12. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 19. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 26. marec 2020.

Projektna naloga

Globina in širina visokega tiska

Načrtuj in oblikuj modularne lesene črke plakatne velikosti na osnovi kvadrata. Možna sta dva načina tvorjenja črkovnih form:
a. povezljivi (sistem skladnih elementov, ki s kombinatoriko spajanja omogoča sestavljanje elementov v kompleksnejše oblike – npr.: alpha-blox)
in
b. posamični
(niz skladnih elementov, ki s kombinatoriko sestavljanja omogočajo sestavljanje elementov v vzorce – npr.: woodtype ornaments).

Cilj obeh sistemov je čimvečja kombinatorika s čimmanj elementi.

Izhodiščna dimenzija črkovne forme je
10 × 10 didot cicero (45,1278 × 45,1278 mm).

Na tej površini je mogoče tvoriti tudi manjše vzorce. Razvojna tehnika je lahko analogna ali digitalna; finalna matrica za pomanjšavo na pantografu pa naj bo tri- do štirikrat večja od izhodične dimenzije.

Projekt je izrazito raziskovalne narave. Išči inovativne rešitve in možne uporabe črkovnih form znotraj omejitev in priložnosti, ki jih določa visoki tisk. V fazi načrtovanja in oblikovanja zbiraš različne primere modularnosti, na katerih razvijaš enega od sistemov.

 

3. vaja: Ritem/neritem ali ravnotežje/neravnotežje

S črko (dodeljena na predavanjih) latinske abecede postaviš en par tipografskih kompozicij, ki sta na voljo pod likovnima odnosoma:
a) ritem/neritem, ali b) ravnotežje/neravnotežje.
Pri tem lahko prosto izbiraš minuskulo ali majuskulo, količino uporabljenih črk, velikost, orientacijo in pisavo, pri čemer morajo biti vse črke na paru kompozicij v isti pisavi in rezu.

Premislek
Skeletna razlika med minuskulami in majuskulami je pri nekaterih črkah večja, pri drugih manjša, v nekaterih primerih je ni. Ali lahko likovna dejstva črke kot abstraktne likovne forme vplivajo na parametre tvojega para kompozicij?

Izvedba
Par kompozicij natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 3:2; dimenzij 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10. t. e.:
3. vaja: Ritem/neritem ali Ravnotežje/neravnotežje, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 5. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 12. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 19. marec 2020.