Category: Grafičko oblikovanje 1

2. vježba: Ritam i ravnoteža

Koncept
Ravnoteža i ritam rade zajedno, da bi s njima kreirali radove, koji pulziraju životom i steću dvije stvari: stabilitet i iznenađenje.

Realizacija
U svakodnevnoj rutini pronadji motiv ili objekat iz kojeg stvaraš 4 vizualne studije; dvije podlažu zakonima ritma, dvije zakonima ravnoteže. Četri slike složi u narativ, da bi se mogla ta rutina jednostavno razumjeti.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna na formatu A3, isto spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 2. Vježba: Ritam i ravnoteža, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Ne treba izmišljati rutinu. Možeš je pronaći u sasvim običnom osobnom radu: pranje suđa, spremanje stana, šetanje psa, pisanje dnevnika, …

Prezentacija 26. 3.
U procjenu donesi sve 4 printe te posloži ih u red na zidu. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Školska vježba 19. 3., rad u grupama (2–3 studenta)
Iz šipki, konopca, kartona i papira izradite mobil, koji od stropa visi na jednom konopcu i vrti se. Budite oprezni na fizičku i likovnu ravnotežu te ritam. Razmislite, skicirajte, rafinirajte ideju i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i preciznost izrade mobila.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 26. 3. donosite razne teksture večih formata (omot papir ili slično) i nekoliko običnih bjelih papira A4. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

1. vježba: Točka, linija, ploha

Koncept
Vizualizacija pojmova koji nemaju opipljivu vizualnu sliku stalan je izazov za grafičke dizajnere. Takve riječi su, na primjer, osjećaji: radost, tuga, ljutnja, gnus, strah i iznenađenje. To su temeljne ljudske emocije, koje čine složenije: ljubomora, briga, sumnja, zavist, sram, očaj, razočaranje, napetost, tjeskoba, mržnja, krivnja, zadovoljstvo, suosjećanje, nada, hrabrost, zahvalnost, ponos, interes, olakšanje.

Realizacija
Odaberi jednu riječ s popisa. Razmisli pažljivo o tome što za tebe znači i što možeš pokazati. Koristi samo točke i crte kako bi vizualizirao, dizajnirao ili konstruirao ovu riječ razumljivo, spremno i ekspresivno u isto vrijeme. Dostupni su svi digitalni ili analogni načini i osobne geste.

Analognu kreaciju fotografiraj i spremi na pdf veličinu A3, isto i digitalnu kreaciju. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 1. Vježba: Točka, linija, ploha, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 19. 3. 2019
U procjenu donesi kreaciju i print. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Priprema za novu temu
Na sljedeće predavanje 19. 3. donosite dovoljno duge tanke drvene ili plastične šipke, konopce, karton, papir u boji, ljepilo i spajalice. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož.

Grafičko oblikovanje 1 (DVK)

Grafičko oblikovanje 1, (6 ECTS)
nositelj: doc. Maris Cilić
nastavnik: izr. prof. Domen Fras Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerza v Ljubljani
Split, ožujak–svibanj 2019, utorkom 9–13h

Sadržaj
Upoznavanje s temeljnim načelima oblikovanja. Uočavanje, bilježenje, analiziranje i prezentiranje osnovnih likovnih elemenata u različitim medijima. Usvajanje vještina u korištenju likovnih elemenata i njihovih međuodnosa. Razumjevanje funkcionalnog komuniciranja. Izrada cjelovite dokumentacije procesa oblikovanja.

Način rada
U toku nastave pretraživamo činjenice likovnih i grafičkih elemenata, kompozicijskih pravila, odnosa, planerskih metoda … Stečemo osnove, na kojima se gradi dizajnerova paleta vizualnog vokabulara. Studenti istečena znaja koriste kod realizacije školskih i domaćih zadača te seminarskih projekata.

Teme nastave
Točka, crta, ploha, Ritam i ravnoteža, Mjerilo, Lik/pozadina, Boja, Nivoi i transparenca, Planovi, Mreža i Hierarhija, Modularnost, Ornamenti i teksture.

Očekivani ishodi učenja
Studenti će nakon položenog kolegija grafičko oblikovanje 1, moći:
– Skicirati vlastite ideje
– Povezati pojmove likovne kulture sa pojmovima u grafičkom dizajnu
– Odabrati i organizirati likovne elemente prema potrebi zadatka iz grafičkog dizajna
– Primijeniti kompozicijska načela u zadacima iz grafičkog dizajna
– Primijeniti grafičke elemente na grafičke proizvode
– Prezentirati i argumentirati vlastita rješenja

Lista zadaća
Nalazi se pod oznakom vježbe go1.

Comments Off on Grafičko oblikovanje 1 (DVK) Posted in