Category: MA Tipografija/Kaligrafija IP

MA Tipografija Kaligrafija IP

MA  Tipografija Kaligrafija IP
zimski semester 2017/2018

nosilec: izr. prof. Domen Fras
izvajalec: Marin Šantič
urnik: ponedeljek 10–13h (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu “MA Tipografija/Kaligrafija IP“ poglabljamo kaligrafska znanja in spretnosti, razvijamo lastni kaligrafski izraz ter sposobnost uporabe v kreativnem, oblikovalskem procesu.

Frekvenca
Obisk predavanj mora biti vsaj 80 % (12/15), eventuelni izostanek je potrebno pisno opravičiti.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke
Kaligrafska peresa, čopiči in tuš
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir.

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici ALUO/OVK.

Izpit
Aplikacija kaligrafije na izdelek.

Comments Off on MA Tipografija Kaligrafija IP Posted in