Category: MA Tipografija/Oblikovanje črkovnih vrst IP

Črkovna vrsta; Izpitna naloga, MA Tipo OČV

Črkovna vrsta
Oblikuj in načrtuj črkovno vrsto, ki jo razvijaš na lastnih izhodiščih. Črkovna vrsta naj vsebuje vseh 26 znakov latinske abecede s šumniki za zapis slovenskega jezika (majuskule ali minuskule). Črkovni vrsti lahko števke, osnovna ločila; nealfabetne znake dodaš po potrebi. Poudarek je na kakovosti, ne pa količini glifov.

Časovnica
17. december 2018:
– draft verzija .otf fonta

7. januar 2019:
– 1. korektura vzorčnika
– finalni opis pisave v .txt formatu (min 70, max 150 besed)
– finalni mini specimen za font od sošolca v .pdf formatu (font v krivulje, ime datoteke: Pisava_mini)

14. januar 2019:
– 2. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta

16. januar 2019:
– sprintan vzorčnik/plakat 70 × 100 cm za razstavo vsebuje vzorčnik, niz vseh glifov in proces nastanka pisave (pogoj za pristop na 1. izpitni rok)

21. januar 2019 ob 10h (1. izpitni rok): 22. januar ob 9.30h:
– ustna predstavitev pisave in povratna informacija

Oddaja
Za predloge uporabi naslednje datoteke:
predloga za plakat, 70 × 100 cm (vzorčnik, proces, opis)
predloga za mini specimen , 12,6 × 12,6 cm, ki ga narediš s fontom od sošolca
Merriweather Sans font

Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_Pisava, oddaja v oblak.

Motivi in izhodišča; naloga 1, MA Tipo OČV

Na osnovi vprašanj predstavi svoja izhodišča in motive za oblikovanje črkovne vrste. Prezentacijo v formatu pdf pripravi z utemeljitvami, primeri in referenčnimi pisavami. S sabo prinesi tudi skice. Vzami si čas za tehten premislek, saj bodo predstavljena izhodišča temelj za razvoj pisave.

Časovnica
– 22. 10. razprava s korekturami
– 29. 10. potrditev izhodišč

Oddaja prezentacije v oblak.

Predstavitev literature

Branje
V knjižnici na podlagi lastnega zanimanja izberi knjigo s tipografske police. Seznani se z njeno vsebino in avtorjevo idejo ter jo v povzetku predstavi kolegom.

Naloga
Pri predstavitvi izpostavi področje, stopnjo razprave (znanstvena, poljudna, praktična, referenčna), kakovost in verodostojnost slikovnega gradiva, strukturo poglavij in koristnost referenc. Upoštevaj tudi aktualnost in relevantnost informacij v kontekstu današnjega časa.

Izvedba, 8. 10. 2018
Na predstavitev prineseš knjigo in pripraviš 5 min prezentacijo na prosojnicah v pdf formatu. Po prezentaciji sledi 5 min debata o knjigi.

Datoteke oddaš najkasneje 1 uro pred predavanjem tukaj.

MA Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP

MA  Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP
zimski in letni semester 2018/2019

nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: petek 13–16h (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu “MA Tipografija/Oblikovanje črkovnih vrst IP“ se bomo v zimskem semestru ukvarjali z osnovnimi poglavji iz načrtovanja in oblikovanja pisav:
– motivi za nastanek
– načini oblikovanja črkovnih znakov
– delovni postopki in risarske metode
– vektorizacija in digitalizacija
– metrika
– razpon črkovne družine
– sodobna tipografska tehnologija
– promocija in distribucija fontov

Posamezen vsebinski sklop otvarjamo s predavanjem, demonstracijo in uvodom v nalogo, ki jo začnemo izvajati v šoli. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah, zato je prisotnost na predavanjih ključna.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Kaligrafska peresa, čopiči in črnilo (opcija)
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir

Računalniška oprema
Prenosni računalnik (mac, pc) z delujočo povezavo na splet

Programska oprema za digitalizacijo
Glyphs, Fontlab Studio, RoboFont, Font Forge /editiranje in produkcija
Adobe Indesign /preverjanje, prototipiranje
Adobe Photoshop /skeniranje/korekcija skenov
Adobe Illustrator /zgodnja vektorizacija

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici ALUO/OVK.

Frekvenca
Za frekvenco mora biti obisk predavanj najmanj 75 %. Študenti brez frekvence dobijo možnost opravljanja dodatnih nalog za njeno pridobitev.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava) obsega povzetek razvoja črkovne vrste in vzorčnik zanjo. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.

Comments Off on MA Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP Posted in