Grafičko oblikovanje 1 (DVK)

Grafičko oblikovanje 1, (6 ECTS)
nositelj: doc. Maris Cilić
nastavnik: izr. prof. Domen Fras Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerza v Ljubljani
Split, ožujak–svibanj 2019, utorkom 9–13h

Sadržaj
Upoznavanje s temeljnim načelima oblikovanja. Uočavanje, bilježenje, analiziranje i prezentiranje osnovnih likovnih elemenata u različitim medijima. Usvajanje vještina u korištenju likovnih elemenata i njihovih međuodnosa. Razumjevanje funkcionalnog komuniciranja. Izrada cjelovite dokumentacije procesa oblikovanja.

Način rada
U toku nastave pretraživamo činjenice likovnih i grafičkih elemenata, kompozicijskih pravila, odnosa, planerskih metoda … Stečemo osnove, na kojima se gradi dizajnerova paleta vizualnog vokabulara. Studenti istečena znaja koriste kod realizacije školskih i domaćih zadača te seminarskih projekata.

Teme nastave
Točka, crta, ploha, Ritam i ravnoteža, Mjerilo, Lik/pozadina, Boja, Nivoi i transparenca, Planovi, Mreža i Hierarhija, Modularnost, Ornamenti i teksture.

Očekivani ishodi učenja
Studenti će nakon položenog kolegija grafičko oblikovanje 1, moći:
– Skicirati vlastite ideje
– Povezati pojmove likovne kulture sa pojmovima u grafičkom dizajnu
– Odabrati i organizirati likovne elemente prema potrebi zadatka iz grafičkog dizajna
– Primijeniti kompozicijska načela u zadacima iz grafičkog dizajna
– Primijeniti grafičke elemente na grafičke proizvode
– Prezentirati i argumentirati vlastita rješenja

Lista zadaća
Nalazi se pod oznakom vježbe go1.

Posted in