3. vježba: Lik i pozadina

Koncept
Kada uče o moći pozadine, dizajneri pokušavaju otkriti njezinu konstruktivnu nužnost. Rad uz grupiranje, uzorčenje te pretraživanje odnosa slike i pozadine daje dizajnerima moć stvaranja i destabilizacije oblika.

Realizacija
Slova iz svoga imena i prezimena pozicioniraj u 9 kvadrata na mreži 3 × 3.  Stranica kvadrati mjeri 8 cm, distanca između kvadrata je 1 cm. Rotirajući i proširujući proporcionalno, postavi ih na takav način, da slovo unutar jednog kvadrata stvara ujednačenu ravnotežu crne i bijele boje (lik/pozadina, negativ/pozitiv), te da zadržiš jedva opaženi identitet slova. Izbor pisma ili več njih je prost. Ako imaš ime i prezime kraće od 9 slova, dodaj slova po želji. Ako imaš ime i prezime duže od 9 slova, izpusti podvojena. Realiziraj kompoziciju na svetlo sivoj pozadini na uspravnom A3 formatu.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna ali za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 3. Vježba: Lik i pozadina, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Tražeči odgovarajuči font premisli o anatomskim karakteristikama pisma, koje bi mogle nuditi kvalitetnu protuobliku. Ne bojaj se večati preko rubova/granica kvadrata. Ako radiš digitalno, poslužuj se maski. 

Prezentacija 2. 4.
U procjenu donesi printe te stavi ga na zidu. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi u razredu.

Školska vježba 26. 3., rad u grupama (2–3 studenta)
Pokrivanjem tekstura s pozadinom kreirajte 26 znakova latinskog alfabeta. Materiale/teksture izrežite na trake zajedničke visine (cca 20 cm) te ih prekrijte protuoblicima iz bijeloga papira. Budite oprezni na konsistencu elemenata, kako bih stvarali koordiniranu grupu slova. Razmislite, skicirajte, rafinirajte ideju i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i preciznost izrade mobila.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 2. 4. donosite razne papirne materiale u bojama i nekoliko običnih bjelih papira te crni foto karton. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

Comments are closed.