4. vježba: boja

Koncept
Boja je važan element vizualne komunikacije. Pronađi vizualnu poruku s jakim kodom boje koji ima široko priznati kulturni značaj (znakovi, emblemi, globalni brendovi, …).

Realizacija
1. Analiziraj kod boje prema fizičkim kriterijima (primarni, sekundarni, tercijarni, hladni / topli, zasićeni / nezasićeni itd.) I simboličkim kriterijima (osjećaji, koncepti, itd.).
2. Obradi kod boje razmatrane vizualne poruke u što je više moguće da bih promijenio njezino značenje. Možeš koristiti bilo koji princip za teoriju boja, da bih dobio novu kombinaciju, ali ne smiješ promijeniti oblik vizualne poruke.
Realiziraj svaku obradu na svome A3 formatu.
Tehnika realizacije je analogna ili digitalna ali za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 4. Vježba: Boja, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Savjet
Tražeči različite vizualne poruke osloni se na semantiku i simboliku boje. Dobro razmisli o preokretu i mogučim rješenjima, koja nagovaraju s humorom.

Prezentacija 9. 4. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Školska vježba 2. 4., rad u grupama (2–3 studenta)
Iz materijala odaberite jednu homogenu boju i stavite je kao jednostavnu figuru (kvadrat, trokut ili krug) na crnu, bijelu, komplementarnu, blisku komplementarnu i analognu pozadinu. Zatim pripremite suprotno: na podloge odabrane boje stavite jednostavne figure u iste situacije boja. Budite oprezni na preciznost odnosa unutar kruga boja. Razmislite, definirajte figure i planirajte prije nego počnete raditi. Evalviramo elegancu, likovne kvalitete i konsistencu izrade.

Priprema za novu temu u školi
Na sljedeće predavanje 9. 4. donosite stare novine i nekoliko običnih bjelih papira. Za posao u školi će vam trebati ravnala, škare, olfa nož i ljepilo.

Comments are closed.