7. vježba: Modularnost

Koncept
Modularnost je posebna vrsta ograničenja. Modul je fiksan element koji se koristi unutar većeg sustava ili strukture. Kada se unaprijed odredi nekoliko čimbenika, dizajner je slobodan razmišljati o drugim dijelovima problema.

Dizajniraj 4 piktograme koji prikazuju: studenta(e) grafičkog dizajna, izložbu, prezentaciju, zabavu. Realiziraj monokromatsko (c/b) u pozitivu i negativu.

Savjet
Budi oprezan na module i mali broj elemenata kojima gradiš piktograme te na konsistenciju njihovog niza. Razmisli razini detalja i semantiki abstraktnih slika u piktogramima.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj obradu 4 pozitiva na svome i 4 negativa na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 7. Vježba: Modularnost, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Piktograme ćemo koristiti za obavještavanje o završnici kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 7. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Comments are closed.