9. vježba: Slojevi i transparentnost

Koncept
Sa slojevima stvaramo aktivne vizualne naracije. Pronađi sliku, koja dokumentira aktivnosti studenata DVK/GO1 (crtež, fotografija, …). Slici dodavanjem ili uklanjanjem sloja (grafike različitih oblika), gradiš vizualnu naraciju. Sastavi dvije kompozicije, pri čemu se ista slika manifestira na način da je:
– slika je primarna
– slika je sekundarna

Savjet
Koristi već stečeno iskustvo s ritmom, ravnotežom, oblikom i kontraformom, bojama … Obrati posebnu pozornost na odnose između površina u boji, baveći se rubom, itd. Uporaba tekstova ili naslova nije dopuštena, ali slova možeš koristiti kao apstraktne umjetničke oblike.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj svaku sliku na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 9. Vježba: Slojevi & transparenca, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Slike ćemo koristiti kao opremu izložbe kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 21. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Comments are closed.