MA Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP

MA  Tipografija Oblikovanje črkovnih vrst IP
zimski semester 2018/2019

nosilec: izr. prof. Domen Fras
asistent: Marin Šantič
urnik: ponedeljek 9–12h (Dolenjska c. 83, p 115)

Pri predmetu “MA Tipografija/Oblikovanje črkovnih vrst IP“ se bomo v zimskem semestru ukvarjali z osnovnimi poglavji iz načrtovanja in oblikovanja pisav:
– motivi za nastanek
– načini oblikovanja črkovnih znakov
– delovni postopki in risarske metode
– vektorizacija in digitalizacija
– metrika
– razpon črkovne družine
– sodobna tipografska tehnologija
– promocija in distribucija fontov

Posamezen vsebinski sklop otvarjamo s predavanjem, demonstracijo in uvodom v nalogo, ki jo začnemo izvajati v šoli. Pridobljena znanja izmenjujemo v skupinskih diskusijah in kritikah, zato je prisotnost na predavanjih ključna.

Risarska oprema
Svinčniki, šilček, radirka
Kaligrafska peresa, čopiči in črnilo (opcija)
Škarje, nožek, ravnilo s podlago za rezanje, pisarniške sponke, post-it lističi
Debel in tanek črn flumaster, korekturno sredstvo
Selotejp, lepilo za papir
Skicirka v bloku, beli pisarniški papir, 5 mm karo listi, skicirni papir

Računalniška oprema
Prenosni računalnik (mac, pc) z delujočo povezavo na splet

Programska oprema za digitalizacijo
Glyphs, Fontlab Studio, RoboFont, Font Forge /editiranje in produkcija
Adobe Indesign /preverjanje, prototipiranje
Adobe Photoshop /skeniranje/korekcija skenov
Adobe Illustrator /zgodnja vektorizacija

Branje
Priporočena literatura, ki je na voljo v knjižnici ALUO/OVK.

Frekvenca
Za frekvenco mora biti obisk predavanj najmanj 75 % (11/15). Študenti brez frekvence dobijo možnost opravljanja dodatnih nalog za njeno pridobitev.

Izpit
Oddaja za 1. izpitni rok (semestrska razstava januarja) 14. 1. 2019 obsega povzetek razvoja črkovne vrste in vzorčnik zanjo. Podrobnosti oddaje nalog in ostalih izpitnih rokov bodo objavljene pravočasno.

Posted in