8. vježba: Okvir

Koncept
Vizualne komunikacije uvijek su ograničene rubom medija. Promišljeni kontakt između slika i tekstova s virtualnim ili fizičkim rubom pruža čitatelju dodatni narativ. Kadriranje na formatu je sastavni dio strukturiranja informacija. Odaberite jednu svoju sliku (portret) koju predstavljate kao vizualni esej u najmanje 3 različita okvira, uzimajući u obzir sljedeće formate: 1: 1, 2: 3, 3: 2, 16: 9, 1: 2. U okvir (do/izvan njega) uključi i naslov slike/eseja, koji staviš s tipografskim pismom.

Realizacija
Možeš raditi analogno ili digitalno. Realiziraj svaki okvir na svome A3 formatu. Za oddaju spremiš pdf. Sve realizacije i datoteke opremi s kolofonom: 8. Vježba: Okvir, Grafički dizajn I, 2018/2019, Ime i prezime

Aplikativnost
Slike ćemo koristiti kao opremu izložbe kolegija go1.

Stavite datoteke u oblak ovdje.

Prezentacija 14. 5. u 9.15h
U procjenu donesi printe te stavi ih na zid. Predstavi svoju kreaciju na grupnoj raspravi.

Comments are closed.