OI, 11. seminarska naloga: Hierarhija

Koncept
Z oblikovanjem zavestno vzpostavljamo smiseln red.

Izvedba
Najdi dve besedili, ki si zaslužita boljšo in preglednejšo hierarhijo.
a. besedilo s končnimi podatki (obvestilo, vabilo, ipd, …)
b. besedilo s ponavljajočimi se sklopi podatkov (kazalo, jedilnik, urnik, vozni red, ipd, …)
Na kvadratnem formatu napravi za vsako besedilo posebej smiselno tipografsko hierarhijo.

Nasvet: Pri nalogi uporabi iz preteklih nalog osvojena znanja (mreža, ravnotežje, ritem, porezava, barve, … )

Časovnica
27. maj: oddaja