OI, 8. seminarska naloga: Vzorec

Koncept A
Iznajdi posamezen element npr: piko, kvadrat, romb, spiralo, … Kopiraj in ponovi element v stolpce in vrstice, da dobiš vzorec. Variiraj prostor med elementi. Nadaljuj z novimi različicami v velikosti, prekrivanju vrstic, spremembi barve in orientaciji elementov. Iz enega elementa naredi vsaj dve različici vzorca.

Koncept B
Kreiraj vzorec, ki je videti naključen. Začni z oblikovanjem posamezne plošče, ki je lahko kakršnekoli oblike, le da se “nevidno“ sklene z drugimi. Najenostavnejša oblika plošče je kvadrat. Znotraj plošče se sme zgoditi karkoli, a robovi morajo biti skladni. Naredi vsaj dve različici vzorca.
Preveri delovanje s kopiranjem in sestavljanjem plošč. Se robovi prekrivajo prav? Je naključnost prisotna ali je ponovljivost preveč očitna?

Izvedba:
Pri obeh konceptih naloge se opri na izkušnje in veščine pridobljene s preteklimi nalogami. Vse končna izdelka predstavi v kvadratnem formatu in jih poimenuj.

Izvedba (rok 6. 5. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno.

Na korekture prinesi vsak vzorec posebej sprintan na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.