OI, oddaja portfolia seminarskih nalog

Portfolio tvojega udejstvovanja pri predmetu Oblikovanje informacij naj vsebuje vse seminarske naloge.

Obvezno:
Portfolio naj bo realiziran na način pamfletne vezave, na naslovnici pa naj bo napisano: Oblikovanje informacij 2014/2015, Ime in Priimek, mentor: doc. Domen Fras, asistent  Gregor Franken

Rok oddaje:
Na dan izpita/ustnega zagovora sočasno s predstavitvijo izpitnega projekta 100 dni.