3. vaja: Oblika besede

S seznama izberi dve različni besedi. Vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporejanjem ali orientacijo črk na listu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti v nobeni smeri in na noben način, lahko pa dodajaš njihove sestavne dele. Izvajaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. Uporabi v datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so v krivuljah).

Seznam besed:
povečava, motnja, izguba, ponovitev, selitev, prehod, premik, dodatek, izloček, rast, raztezanje, stiskanje

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi lahko učinkovito ilustriraš pomen besed.

Izvedba
Obvezno uporabi pdf ali ai datoteko iz arhiva n3_oblika_besede. Odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustrator, kjer datoteko tudi obdeluješ. Če delaš analogno, sprintaj in fotokopiraj.
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
3. vaja: Oblika besede, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
skice: 5. marec
1. korektura (rešitvi porezani na format): 12. marec, 2018.
oddaja končnega izdelka: 19. marec, 2018.

Vaja #1: Dvojni svinčnik

Z metodo dvojnega svinčnika nariši besedo hladno v dveh različicah:
1. počrni zgolj sledi svinčnika
2. prvo različico nadgradi s spremembo največ dveh parametrov (kontrast, proporc, debelina, serif, … ) v črke tako, da bodo podobne tiskarskim.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi obe različici besede hladno. Izrisani morata biti natančno: črne črke x-višine 5 cm na belem ozadju.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2017/2018

Časovnica
26. 2. začetek vaje v šoli
5. 3. oddaja in evalvacija

2. vaja: Črkovna kompozicija

Izberi dve črkovni vrsti: linearno (brez serifov) in s serifi. Iz njiju sestavi dve različni tipografski kompoziciji (pozitiv in negativ) tako, da izpostaviš oblikovne značilnosti izbranih črk posamezne črkovne vrste.
Za pozitivno kompozicijo uporabi poljubnih 13 znakov pisave s serifi, ki jih dopolniš z manjkajočimi 13 znaki iz linearne pisave, skupaj torej 26 znakov.
Za negativno kompozicijo zamenjaš znake; črke s serifi iz pozitivne kompozicije zamenjaš z linearnimi črkami. Seveda spremeniš tudi kompozicijo.
Uporabljaj samo minuskule ali samo majuskule. Črke smeš proporcionalno povečevati in obračati, druge transformacije niso dovoljene. Delaš analogno ali digitalno, a izključno v črnobeli tehniki, končni format vsake kompozicije meri 18 × 18 cm.

Nasvet
Ko izbiraš pisavi, opazuj črke kot abstraktne likovne forme. Ne odločaj se subjektivno na podlagi všečnosti, temveč prepoznaj likovne kakovosti posamezne črkovne vrste.
Premišljeno načrtuj kompoziciji, izkoristi potenciale protioblik in detajlov.

Izvedba
Obe kompoziciji natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, pisava Myriad regular, 10 t. e., leva poravnava s kolofonom:
2. vaja: Črkovna kompozicija (ime pisave s serifi, ime linearne pisave), Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Časovnica
skiciranje in koncipiranje: 26. februar, 2018.
1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. marec, 2018.
oddaja: 12. marec 2018.

1. naloga: Ilustracija po značilnostih pisave

Izberi si pisavo iz kataloga založbe Emigre. Na podlagi značilnosti izbrane pisave nariši 4 poljubna transportna sredstva. Riši ploskovno, v dveh dimenzijah in črnobelo. V ilustracije prenesi natančnost tipografske risbe.

Ozadje
Preberi intervju z ustanoviteljem založbe Emigre, Rudijem Vanderlansom na spletni strani  revije Eye.

Nasvet
Riši dovolj veliko, da lahko izvedeš vse podrobnosti. Uporabljaj tehniko kopiranja, prerisovanja in fotokopiranja.

Izvedba
Na dveh ležečih formatih A3 predstaviš:
a. končne ilustracije
b. izbrano pisavo (kopija vzorčnika) z analizo značilnosti in kratkim opisom pisave
oba lista podpišeš: Tipografija III, ime in priimek, šolsko leto; v pisavi Myriad, vel. 10 t. e.

Časovnica
uvod: petek, 23. feb
konzultacije: petek, 2. in 9. feb.
oddaja, predstavitev in evalvacija: petek, 16. mar.

1. vaja: Tipografski dnevnik

Dnevno zbiraj različne tipografske vzorce. Lahko skiciraš, fotografiraš, izrezuješ iz periodike, akcidenčnih tiskovin, embalaže, dodajaš na ulici najdene kose papirja, ipd. Vsak vzorec, ki ga najdeš, prikaži v kvadratu s stranico 50 mm. Svoje vzorce razporedi v enostavno mrežo 2 stolpcev in 4 vrstic tako, da 8 vzorcev zapolni eno stran. Do konca semestra izpolni vsaj 12 takih strani. Iskanje vzorcev s pomočjo spletnih iskanikov ni dovoljeno.

Nasvet
Napravi si preprosto kukalo iz lepenke ali pleksija, ki ti bo služilo dvojno: za lažje okvirjanje in izrezovanje vzorcev brez merjenja. Uporabljaj ostra orodja, bodi natančen pri izrezovanju, lepi higienično.

Izvedba
Uporabi datoteko p1_tipografski_dnevnik_mreza.pdf in si jo sprintaj. Odtisnjen list formata A4 prepogni po oznakah na krajši simetrali. V označene prostore lepi svoje vzorce. Ob koncu predavanj vse liste tipografskega dnevnika zveži z japonsko vezavo tako, da so pregibi listov na zunanjem robu zvezka. Ne pozabi na primeren ovitek s podatki:
Tipografski dnevnik, Tipografija I, 2017/2018, Ime in Priimek

Opozorilo
Ob tiskanju mora biti nastavitev za večanje ali manjšanje izklopljena, sicer mreža ne bo odtisnjena v pravi velikosti. Poglej tukaj.

Časovnica
1. korektura: 26. februar, 2018. Prinesi vsaj 8 izrezanih kvadratov.
oddaja: prvi teden junija 2018 (v kompletu z ostalimi vajami).

__________

skica vezave

japonska_vezava

Izpitna naloga, črkovna vrsta, oddaja

Časovnica
8. januar 2018:
– 1. korektura vzorčnika (pripravi vzorčnik svoje pisave, ki jo vstaviš v plakat)

11. januar 2018:
– 2. korektura vzorčnika
– 2. draft verzija .otf fonta z vsemi dogovorjenimi znaki

15. januar 2018:
– 3. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta
– finalni opis pisave v .txt formatu (min 70, max 150 besed)
– finalni mini specimen za font od sošolca v .pdf formatu (font v krivulje, ime datoteke: Pisava_mini)

18. januar 2018 ob 11h:
– sprintan vzorčnik/plakat za razstavo (pogoj za 1. izpitni rok)

25. januar 2018 ob 11h:
– ustna predstavitev (1. izpitni rok)

Oddaja
Za predloge uporabi naslednje datoteke:
– template za plakat 70 × 100 cm (vzorčnik, proces, opis)
– template za mini specimen, 12,6 × 12,6 cm, ki ga narediš s fontom od sošolca
– Merriweather Sans font

Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_Pisava

Oddaja datotek izpitne naloge v oblak.

Publikacija kot celota; 3. – izpitna naloga

Koncept
Takoj, ko tipografija preseže „nevidnost“ prenašalca besedila, v ospredje stopi tipograf s svojimi odločitvami o obliki besedila, ki neposredno vplivajo na bralčevo izkušnjo in interpretacijo vsebin. V nekaterih primerih oblikovanje odločno poudarja besedila, v drugih jih lahko postavlja v popolnoma spremenjen kontekst. Oblikovalec tako postaja aktivni soustvarjalec, ne več pasivni/nevtralni ponudnik storitve.

Naloga
Je sestavljena iz 4 delov:
a. za potrebe arhitekturne revije načrtuj in oblikuj naslovnico z:
– glavo revije z naslovom Arhitektura,
– 3 izpostavljenimi naslovi in
– eno podobo; vsebine črpaš poljubno iz nabora prvih dveh nalog
b. dopolni in dodelaj kazalo revije ter kolofon (Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018) iz rešitve 1. naloge; po želji lahko korigiraš/izboljšaš tudi izvedbo 2. naloge
c. kakovostno sprintaj, zveži in poreži revijo (vsebina: naslovnica, kolofon, kazalo, uvodnik, arhitekturna ikona, intervju in ena nacionalna arhitektura) na njene prave dimenzije
d. na dveh (2) ležečih listih dimenzij A3 predstavi natančne načrte preloma revije z opisi:
– formata, dimenzij, mreže stolpcev in vrstic s tipičnimi stranmi, odmikov, pisav (rezi in velikosti), barv in ostalih specifik.
Elemente preloma lahko ponazarjaš s sivinami in linijami. Lista opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018

Nasvet
Še enkrat se ozri na opravljeno delo, iteracije so dobrodošle, a ugotovi smiselnost eventuelnih večjih sprememb, zato odločitve sprejemaj le na podlagi tehtnega premisleka. Pri oblikovanju naslovnice in glave revije imaš na voljo vsa tipografska sredstva, a ne pozabi slediti ključnim izhodiščem iz prve naloge in ne zanikaj žanra revije.

Opomba
Gre za zaključno oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na celovitost rezultata.

Časovnica
– 19. december 2017: 1. korektura,
– 9. januar 2018: 2. korektura,
– 16. januar 2018: oddaja revije in načrtov s postavitvijo razstave v predavalnici 115 (1. izpitni rok)

Oddaja datotek
– 16. januar 2018 do polnoči:
pdf revije in pdf načrtov brez oznak za porezavo oddaš tukaj.
datoteke imenuješ: Ime_Priimek_T2_revija.pdf, Ime_Priimek_T2_nacrti.pdf

Izpitna naloga, črkovna vrsta

Črkovna vrsta
Primarno črkovno vrsto, ki jo razvijaš na lastnih izhodiščih dopolni z nizom znakov, ki nakazuje možnosti tipografskega sistema. Niz je lahko:
– alfabetni: rezi ali optične velikosti (naslov, tekst, opomba, …)
– nealfabetni: simboli (vinjete, piktogrami, script/swash zaključki, …)

Primarna črkovna vrsta naj vsebuje vseh 26 znakov latinske abecede s šumniki za zapis slovenskega jezika (majuskule ali minuskule). Sekundarna pa vsaj 12 ključnih znakov. Obema črkovnima vrstama lahko števke, osnovna ločila; nealfabetne znake dodaš po potrebi. Poudarek je na kakovosti, ne pa količini glifov.

Oddaja
18. december 2017:
– draft verzija .otf fonta
8. januar 2018:
– 1. korektura vzorčnika
15. januar 2018:
– 2. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta
18. januar 2018:
– sprintan vzorčnik/plakat za razstavo (pogoj za 1. izpitni rok)
25. januar 2018 ob 10h:
– ustna predstavitev (1. izpitni rok)

Pododrobni načini priprave in oddaje datotek bodo objavljeni naknadno.

Besedilo, odstavek, mikrotipografija; 2. naloga

Koncept
Če je knjiga ali revija videti dobro, je v veliki meri odvisno od okusa. Ampak izven osebnih preferenc je tipografsko kakovost možno zlahka prepoznati: da je besedilo harmonično stavljeno, da so v njem opazne napake, ali da je besedilo videti šibko kot posledica oblikovalčeve površnosti pri sprejetju programskih prednastavitev ali zaradi slabe rabe pisav.

Naloga
Ponovno preglej gradivo arhitekturne publikacije/revije (za 2. nalogo drugačno od 1.) in ga uporabi v načrtovanih prelomih iz svoje 1. naloge. Natančno in podrobno strukturiraj različne tipe besedil ter vzpostavi jasen odnos do ostalega gradiva (fotografije, skice, načrti). Pri izvedbi moraš uporabiti vso gradivo.

Opomba
Gre za drugo oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na vse mikrotipografske podrobnosti in pravopisna pravila.

Nasvet
Ponovno premisli izbor črkovnih družin iz 1. naloge. Revijalni tisk ima specifične zahteve po rabi pisav, zato žanrsko in funkcionalno primernejše pisave pomenijo prednost.

Časovnica
– 21. november: 1. korektura, razdelana struktura besedil, širine in razmaki vrstic, velikosti pisav, poravnave, delitve
– 28. november: 2. korektura, mikrotipografske podrobnosti in konsistenca
– 5. december: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na pokončnih listih dimenzij A3 predstavi prelome za:
1 – glavno temo
2 – intervju
3 – predstavitev arhitekture
Vse liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 2. naloga: Besedilo, odstavek, mikrotipografija

Domače branje, 3. naloga

O proporcih, optičnih kompenzacijah in metriki preberi naslednje tri članke s portala Type Culture. Do 20. 11. 2017 pribeleži svoja opažanja za skupinsko razpravo.

Some Elements of Proportion and Optical Image Support in a Typeface
Form and Proportion in a Text Typeface: A Few Guidelines
Basic Character Spacing in Type Design

Načrtovanje dela, naloga 2

Organiziraj, načrtuj in optimiziracijo svojih delovnih procesov. Na podlagi lastnih razvojnih pristopov se odloči za način oblikovanja ključnih elementov črk, ki te pripeljejo do koherentne črkovne vrste.

Časovnica
– 6. 11. razprava s korekturami

Oddaja dokumentov za print v oblak.

Organizacija vsebin, 1. naloga

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin je ena najpomembnejših oblikovalskih veščin. Gre za razporejanje grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani. Namen je, da z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvariš ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. V večini primerov se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj sestavni je del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …), pri čemer velja, da jo s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih obstaja preddoločen osnovni prelom, ki večinoma temelji na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Preglej, strukturiraj in hierarhično organiziraj gradivo arhitekturne publikacije/revije. Sočasno načrtuj razpored vsebin za posamične strani in celoto. Določi format tiskovine, dimenzije, možnosti mreže, odnose med besedliom in podobami, med potiskanim in nepotiskanim delom. Vzpostavi hiererhijo različnih/enakovrednih vsebin, pri čemer iznajdi način, kako ohranjaš enovitost celote. Načrtuj delokrog z mislijo, da lahko delo za tabo nadaljuje drug oblikovalec.

Opomba
Gre za prvo načrtovalsko/oblikovalsko fazo, zato se ne ukvarjaj s podrobnostmi, saj boš le-te obdeloval v naslednjih nalogah.

Časovnica
– 17. oktober: 1. korektura, organizacijske skice, razpored vsebine, študija formatov, dimenzij in mrež
– 24. oktober: 2. korektura, detaljnejša priprava tipičnih načrtov (formati, dimenzije, mreže).
– 7. november: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na 4 pokončnih listih dimenzij A3 predstavi tipične načrte za:
– kolofon in kazalo (2), uvodnik (2),
– glavno temo (4)
– intervju (4)
– predstavitev arhitekture (4 strani)
Liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 1. naloga: Organizacija vsebin

Motivi in izhodišča, naloga 1

Na osnovi vprašanj predstavi svoja izhodišča in motive za oblikovanje črkovne vrste. Prezentacijo v formatu pdf pripravi z utemeljitvami, primeri in referenčnimi pisavami. S sabo prinesi tudi skice. Vzami si čas za tehten premislek, saj bodo predstavljena izhodišča temelj za razvoj tvoje pisave.

Časovnica
– 16. 10. razprava s korekturami
– 23. 10. potrditev izhodišč

Oddaja prezentacije v oblak.