4. vaja: Prostor in pomen

Iz vsake od spodnjih alinej izberi po eno besedo.

– eliminacija, migracija, repeticija, ekspanzija.
– stiska, motnja, izguba, prehod.

Besedi vsako v svoji kompoziciji uredi/stavi tako, da izraziš njen pomen s prostorom, velikostjo, razporeditvijo ali orientacijo črk na listu dimenzij 18 × 18 cm. Črk ne smeš pačiti, lahko pa dodajaš ali odvzemaš, krajšaš ali podaljšuješ njihove sestavne dele, tudi protioblike. Uporabi zgolj v priloženi datoteki določeno pisavo Futura Bold (črke so že v krivuljah).

Nasvet
Premisli, s katerimi tipografskimi sredstvi je mogoče učinkovito prikazati pomen besed. Pri razumevanju si lahko pomagaš s portalom fran.si.

Izvedba
Datoteko preneseš na računalnik in odpreš (ne uvoziš ali vstaviš!) v Adobe Illustrator ali Affinity Designer, kjer jo tudi obdeluješ. Če delaš analogno, sprintaj in fotokopiraj. Obe kompoziciji natančno obreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 38 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.:
4. vaja: Prostor in pomen, Tipografija I, 2019/2020, Ime in Priimek

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 12. marec 2020.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 19. marec 2020.
– oddaja in evalvacija: 26. marec 2020.