7. vaja: Hierarhija; Tipo 1

Tipografska hierarhija izraža organizacijski sistem za vsebino, pri čemer nekatere podatke poudari, druge pa zmanjša. Bralcem pomaga skenirati besedilo, da bi vedeli, kje vstopiti in izstopiti, ter kako izbrati med ponujenim.

Na kvadratnem formatu uredi spodnje besedilo tako, da namige za bralca izvedeš s sredstvi tipografske hierarhije. Pripravi dve različni rešitvi vaje, na dveh različnih formatih, pri vsaki uporabi zgolj eno črkovno družino:

– pri prvi rešitvi strukturiraš hierarhijo kakovostno: z eno samo velikostjo pisave, a z alternacijami rezov (krepka, kurziva, kapitelke, verzalke … ).
– pri drugi rešitvi strukturiraš hierarhijo količinsko: z enim samim rezom pisave, a z alternacijami velikosti.
Seveda pri obeh različicah smiselno uporabljaš paleto tipografskih sredstev in izkušnje, pridobljene s preteklimi vajami.

Misli globalno, deluj lokalno
Post-pandemična ustvarjalnost 

Preživetvene prakse po covidu-19
4. festival študentske realnosti
28. maj–3. junij 2022
Stopnišča, hodniki, ateljeji, delavnice in predavalnice na vseh možnih lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Sočasne razstave, projekti, seminarji, predstavitve, razprave in druženja

Nasvet
Besedilo preberi in razumi njegovo sporočilo. Vprašaj se, kaj in v kakšnem slogu sporoča. Analiziraj pomene: moto, naslov, podnaslov, tip, čas, kraj in vsebino dogodka. Izpostavi eno bistveno informacijo, premišljeno načrtuj razpored podrejenih, da realiziraš učinkovito vizualno komunikacijo. Enakovredne elemente obravnavaj enakovredno.

Izvedba
Obe kompoziciji dimenzij: 1) 124 × 124 mm in 2) 248 × 248 mm sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 62 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 7. vaja: Hierarhija, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– strukturira hierarhijo,
– izvede razliko v aplikaciji hierarhije,
– razvija velikostne odose besedil.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 21. april 2022 (!)
– oddaja in evalvacija: 5. maj 2022 (!)

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

6. vaja: Odstavek; Tipo 1

Za daljša tekoča besedila velja, da je dovolj, če so bralcu odstavki nakazani le z enim namigom. Nepotrebni medvrstični razmiki zapravljajo prostor in besedilnemu bloku dodelijo ohlapno, nedoločeno obliko. Na kvadratnem formatu dimenzij 124 × 124 mm strukturiraj odstavke dela Cankarjevega besedila. Pripravi štiri različne rešitve, pri vsaki uporabi le eno od možnosti izvedbe odstavka:
– prelom vrstice in zamik,
– prelom vrstice in izmik,
– prelom vrstice z dodatnim ½ medvrstičnim razmikom,
– brez preloma vrstice in s simbolom za odstavek (simbol za odstavek je ¶. Če želiš, lahko uporabiš tudi kaj drugega, npr.: ●, ◼︎ ali vinjetirano različico ❡)

Pisavo namenjeno za daljša besedila obvezno izbereš na spletni strani Fontshare. Jo pretočiš in naložiš na računalnik. Pisavo, velikost fonta in medvrstični razmik določiš sam. Te tri postavke morajo biti enake pri vseh štirih rešitvah. Poravnavo, število stolpcev in njihovo širino prosto izbiraš.

Nasvet
Ne zaženi se brezglavo v izvedbo. Skiciraj možne rešitve in sočasno načrtuj vse štiri različice. Premisli dolžino vrstice in globino stolpca, delitve in presledke med besedami, kakor tudi odnos potiskanega v razmerju do formata in robov. Uporabi iz preteklih vaj pridobljena znanja. Bodi natančen in dosleden!

Izvedba
V programu Adobe Indesign/Illustrator ustvari nov dokument dimenzij 124 × 124 mm s štirimi stranmi. Prelomi besedilo. Vse štiri kompozicije sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 124 × 64 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Odstavek, (ime izbrane pisave) Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– izbere pisavo, fonte naloži na računalnik in jih uprabi,
– nadzira prelom vrstic, delitev besed, obravnavo odstavka,
– prepoznava odnos med širino in globino stolpca.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 31. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 7. april 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

5. vaja: Položaj besedila; Tipo 1

Stavi spodnje besedilo na način, da interpretiraš njegov pomen. Poudari vsaj eno besedo (lahko tudi več) tako, da manipuliraš poravnavo, orientacijo, dolžino vrstice, prostor med črkami, besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm. Za obe različici uporabi isto pisavo le v navadnem pokončnem rezu (regular 400). Velikost pisave je poljubna, a mora biti enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.
Obvezno moraš izbrati in uporabiti eno od pisav s seznama:
EB Garamond,
Baskervville,
Libre Caslon Text,
Bodoni Moda.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Fonte naložiš na računalnik in preveriš, če se ustrezno odzivajo v tvoji aplikaciji.
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga, premisli poudarke. Vprašaj se, kako lahko strukturiraš prelom vrstic upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva in parametre vaje? Premisli, preden skočiš.

Učni izidi; študent_ka:
– naloži fonte na računalnik in jih uprabi,
– manipulira prostor med črkami, besedami, vrsticami,
– razvija odnos med potiskano in nepotiskano površino, odnose velikosti pisav in količine besedila.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 24. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 31. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Knjiga; 4. naloga, Tipo II

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin sta med najpomembnejšimi oblikovalskimi veščinami. Govora je o razporedu grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani … Z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvarjamo ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. Večinoma se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj je sestavni del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …). Pri tem velja, da je s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih se odločamo za na  prelom temelječ na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjižico (zvezek) z naslovom Tipografija za prvi razred. Besedilo interpretiraš z znanimi tipografskimi sredstvi, pri čemer upoštevaš konvencijo knjižnega ustroja: ovitek, notranja naslovnica, kazalo, poglavja, kolofon … Skrbno načrtuj tipografsko mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Delo v digitalni aplikaciji si olajšaj z nastavitvami odstavkov (Paragraph styles) in besedilnih sklopov (Character styles).

Nasvet
Za lažje razumevanje knjižne strukture in tipografskih pravil je na voljo skripta prof. Lucijana Bratuša Oblikujem knjigo. Izberi družine ali kombinacije pisav, ki imajo dovolj različic (pokončna, kurzivna, krepka, kapitelke, …), da jih apliciraš na naslove, tekoče besedilo, opise, opombe, poudarke.  Ob izboru bodi pozoren na jezikovno podporo in legalen dostop do fontov.

Izvedba
Tiskovina obsega najmanj 16 strani knjižnega bloka, ovitek/platnice štejejo posebej. Delaj v črnobeli tehniki brez uporabe slikovnega gradiva. Pripravi svoj nabor oblikovalskih izhodišč; kar pomeni, da materiale, format in velikost knjige določiš sam, vendar površina knjižne strani ne sme biti manjša od 216 cm². Delaš digitalno. Strani sprintaš obojestransko v smiselnem zaporedju, pole prepogneš in zložiš drugo v drugo, preluknjaš, zvežeš/zašiješ s pamfletno vezavo na 5 lukenj in natančno porežeš. Še posebej pazi na pozicije grafičnih elementov, ki segajo v živ rob ali v hrbet.

Časovnica
– 1. korektura: sreda, 22. december: specifikacija elementov grafičnega jezika, organizacijska zasnova publikacije, zasnova preloma
2. korektura: sreda, 29. december: pregled pred oddajo
– oddaja: sreda, 12. januar (skupaj z ostalimi nalogami):
a. prototip v fizični obliki, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_4_naloga.pdf)