Tagged: branje

Predstavitev literature

Branje
V knjižnici na podlagi lastnega zanimanja izberi knjigo s tipografske police. Seznani se z njeno vsebino in avtorjevo idejo ter jo v povzetku predstavi kolegom.

Naloga
Pri predstavitvi izpostavi področje, stopnjo razprave (znanstvena, poljudna, praktična, referenčna), kakovost in verodostojnost slikovnega gradiva, strukturo poglavij in koristnost referenc. Upoštevaj tudi aktualnost in relevantnost informacij v kontekstu današnjega časa.

Izvedba, 8. 10. 2018
Na predstavitev prineseš knjigo in pripraviš 5 min prezentacijo na prosojnicah v pdf formatu. Po prezentaciji sledi 5 min debata o knjigi.

Datoteke oddaš najkasneje 1 uro pred predavanjem tukaj.