Tagged: dramsko besedilo

4. naloga: Oblikovanje knjige z dramskim besedilom

Načrtuj, oblikuj in izdelaj knjigo z dramskim besedilom Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi (vir). Vključi knjižne ilustracije svojega kolega, ki jih je izvedel pri predmetu Ilustracija. Knjigo prezentiraj na idejni ravni, kar pomeni naslednje rešitve:
– naslovnica z ilustracijo, hrbet in zadnja platnica (ovitek),
– vezni listi,
– notranja naslovnica,
– kolofon,
– tipične strani dramskega besedila:
a. osebe,
b. besedilo in ilustracija (4 različice z vključenimi ilustracijami),
c. besedilo brez ilustracije, ki vsebuje ločevanje prizorov oz. nakazuje hierarhično strukturo besedila.

Nasvet
Uporabljaj že pridobljena in v preteklem semestru skozi naloge osvojena tipografska znanja. Pomagaj si z mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Ne pozabi upoštevati žanra dramskega besedila, ki ima svoje zakonitosti in ne zanemari pomena svoje interpretacije avtorjeve ideje skozi knjižni volumen. Bodi pozoren tudi na izbor pisav; kriterij sta berljivost in zadovoljiv nabor rezov.

Izvedba
Na poljubnem formatu in poljubnih dimenzijah izdelaj maketo knjige z zgoraj naštetimi rešitvami. Debelino predstavi s praznimi listi ali penasto ploščo. Elektronsko različico oddaj v .pdf formatu brez oznak za porezavo.

Časovnica
uvod: petek, 11. maj
konzultacije: petek, 18. in 25. maj
oddaja in evalvacija: petek, 2. junij 2018 (šteje kot 1. izpitni rok in na ta dan oddaš tudi ostale opravljene vaje).

Kolofon publikacije vsebuje sledeče:

Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
naloga pri predmetu Tipografija III, šol. leto. 2017/2018
mentor: izr. prof. Domen Fras, asist. Marin Šantić

izdala: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

ilustracija: Ime Priimek študenta
oblikovanje: Ime Priimek študenta
uporabljene pisave: imena pisav

tisk: x Tisk
naklada: x izvodov

Ljubljana, 2018