10. vaja: Pixel abeceda; Tipo 1

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski izziv, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalno načelo pixel elementov z organskimi potezami (krivulje, diagonale).

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pixel pisavo, ki vsebuje vseh 26 malih črk (minuskul) latinice in 3 slovenske šumnike: čšž. Višina srednjega črkovnega pasu x-height naj bo 7 enot (pixlov), vratovi ascender in repi descender pa so poljubne dolžine. Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form v aplikaciji: to sta kvadrat ali krog.

Nasvet
Zamisel pisave najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, potez in njihovih anatomskih delov. Začni sistematično s črkami /nolpa in njihove značilnosti prenesi na znake, ki imajo podobne skeletne lastnosti npr.:/ nmhru, /oec, /pbdq, /lijtf, /kvwxyz, /asg.

Izvedba
Font naloži na računalnik in ga predstavi na treh listih, črno/belo:
pangram (ali tu ali napišeš svojega) po lastnem izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– beseda po izboru (list dimenzij 180 × 80 mm),
– največ 4 značilne črke po lastnem izboru ((list dimenzij 180 × 180 mm).
Vse liste sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton ležečega formata dimenzij 420 × 280 mm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 380 × 20 mm s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 10. vaja: Pixel abeceda: Ime fonta, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek.

Učni izidi; študent_ka:
– načrtuje in izvede pisavo na mreži,
– prezentira pisavo na različnih ravneh,
– razvija sistematične pristope k oblikovanju.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 5. maj 2022
– oddaja in evalvacija: 12. maj 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Modularna – pixel abeceda; vaja 4, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično in grupiraj znake, ki imajo enake skeletne oz. kontrukcijske lastnosti.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
21. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj