OI, Izpitni projekt: 100 dni

Koncept
Začenši s četrtkom, 4. marcem 2015, izvedi oblikovalsko delo, ki si ga sposoben opraviti vsakodnevno. To rutino naredi prav vsak dan do petka, 12. junija 2015, ko bo zadnji dan projekta in boš delo zaključil točno s stoto ponovitvijo.

Edina omejitev in hkrati obveza izbranega delovanja je, da ga je treba v določeni obliki ponoviti vsak dan, in da mora biti vsaka ponovitev dokumentirana za predstavitev. Izbira medija in končna oblika predstavitve projekta sta popolnoma prosti.

Za predstavitev izpitnega projekta bo na voljo 7 minut v sklopu ustnega zagovora.

Nasvet
Pri načrtovanju vizualnega jezika izpitnega projekta in oblikovanju informacij, ki jih boš zbral s stodnevnim delom, se opiraj na znanja pridobljena na predavanjih in s seminarskimi nalogami.

Izpitni roki
15. junij 2015
22. junij 2015
23. junij 2015
31. junij 2015