OI, 5. seminarska naloga: Barva

Koncept
Barva je pomemben likovni element vidnega sporočanja. Najdi tako sporočilo (tiskovina, plakat, logotip, spletna stran) z določeno barvno kombinacijo, za katero ugotoviš, da je njen barvni kod pomemben dejavnik likovnega jezika. Analiziraj ta barvni kod po tipu barv (primarni, sekundarni, terciarni) in tipu kontrasta (komplementarni ali analogni).
Iz izluščenih barv sestavi tri poljubne barvne kompozicije:

– kompozicija iz izluščenih barv
– kompozicija, komplementarna izluščenim barvam
– kompozicija, pri kateri se zgodi efekt barvne spremembe (Bezold, Crispen, …)

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, obliko in protiobliko … Še posebej bodi pozoren na odnose med barvnimi ploskvami.

Izvedba (rok 8. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi izvorno barvno kombinacijo in vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 4. seminarska naloga: Protioblika in oblika

Koncept
Sestavni del vsake črke sta njen črni in beli del. Če črko izoliraš in zelo povečaš, postane abstraktna likovna forma. Sploh v primeru, da jo zavrtiš ali zrcališ. Izberi dve črki, ki imata izrazito privlačne protioblike. Loči protioblike od oblik in jih z zvračanjem, zrcaljenjem ali vrtenjem (nobeno pačenje ni dovoljeno) formiraj v tri črnobele kompozicije:
– enkratno (manj elementov)
– ponavljajočo (več elementov v ritmih)
– alternirajočo (več elementov, ki spreminjajo lego, velikost, ipd, …)

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, merilom … Še posebej bodi pozoren na kadriranje, npr,: kompozicija z živim robom ima lahko močnejšo vizualno pripoved.

Izvedba (rok 1. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.