Ekstra mastne črke; vaja 3, Tipo A IP

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bele protioblike v črkah imajo enakovredno oblikotvorno funkcijo kot njeni črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudarja pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form in vodi v rešitve izven ustaljenih okvirjev.

Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj abededni niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali celo črne črke. Ostale parametre: proporc, skelet, tip kontrasta določiš sam.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 5 do 8 cm. Iz njih natančno izreži črke in jih na ležečem belem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk s čimmanj belega prostora. Pri podobnih črkah bodi pozoren na skladnost protioblik in na potencial njihove repeticije. Načrtuj sistematično in s premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
7. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 3. oddaja in evalvacija