Modularna – programirana abeceda; vaja 6, Tipo A IP

Predpostavimo, da imamo na voljo 4 tipe elementov: horizontala, vertikala, diagonala in krožni lok (½ ali ¼) ter mrežo, ki omogoča njihove osnovne strukturne interakcije: križanje, spoj na sredini in/ali na obeh skrajnih konceh.

Ne glede na to, koliko elementov želimo kombinirati, nas zanimajo vse možne kombinacije, ki jih generiramo po določenem programu.

Rezultat je diagram z morfološko tabelo strukturno enotnih podob, ki jih nekatere – zaradi naše vizualne izobrazbe – prepoznavamo kot različne znake.

Izvedba
Izmed vseh kombinacij morfološke matrike izberi 36 znakov, ki po tvoji percepciji najbolje predstavljajo 26 črk latinske abecede in 10 arabskih števk. Za prezentacijo pripravi celotno morfološko tabelo in svoj izbor znakov.

Nasvet
Premisli smiseln količinski obseg znakov, iz katerega črpaš. Večji obseg ponuja več možnosti, a zahteva tudi obsežnejše načrtovanje kombinatorike. O rešitvi problema razmišljaj načrtovalsko, na strukturni ravni. Oblikovanje znakov je šele naslenji korak.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
7. 4. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu treh modularnih vaj

Modularna – pixel abeceda; vaja 5, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično pri znakih, ki vsebujejo več genskega materiala (npr: adhesion)

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
31. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu treh modularnih vaj