Tagged: modularna abeceda

Modularna abeceda; vaja 5, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Načrtovati smeš le  s tremi osnovnimi elementi: kvadrat, četrtkrog in enakokraki trikotnik (pol kvadrata). Font naloži na računalnik. Na pokončnem formatu A2 cm izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično pri znakih, ki vsebujejo več genskega materiala (npr: adhesion)

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019