OI, 10. seminarska naloga: Mreža

Koncept
Delitev formata je eden od temeljev tipografskega oblikovanja. Do harmoničnega razmerja zrcala je mogoče priti na več načinov. Z začetno izbiro formata in njegovo geometrijsko delitvijo, ali s premišljeno mrežo manjših enot, na kateri se vzpostavi sistem stolpcev in vrstic.

Izvedba
Na pravokotnem formatu (možna razmerja 2:3, 3:5, 5:8, 4:7, 8:11, … ali katero drugo) nariši zrcalo na dva različna načina:
a) z geometrijsko delitvijo
b) z mrežo enot
Risba naj bo natančna in nedvoumna. Razvidna morata biti konstrukcijsko načelo in mreža enot. Na vsakem od zrcal prikaži vsaj 3 možnosti delitve stolpcev in vrstic, kar zapolniš s ploskvami.
Na korekture prinesi vse risbe, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

Nasvet: Skladnost kompozicije predstavlja enakomeren interval med elementi. Nanj bodi še posebej pozoren.

Časovnica
20. maj: oddaja

OI, 9. seminarska naloga: Modularna abeceda

Koncept
Črke, osnovane na modularnih mrežah, so temeljni tipografski material interaktivnih medijev in obenem stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in izriši 10 števk in 26 črk latinske abecede. Lahko izbereš minuskule ali majuskule, a jih ne mešaj med seboj. Uporabljaj le dva modula: kvardat in četrtkrog.

Ko zaključiš svojo kreacijo, naloži font na svoj računalnik. Izdelaj vzorčnik na listu A3, ki vsebuje a) pangram in b) niz vseh znakov. V kolofon napiši še ime črkovne vrste, avtorja in letnico nastanka.

Časovnica
13. maj: oddaja

Nasvet: Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov.