Publikacija; 4. naloga, Tipo II

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin sta med najpomembnejšimi oblikovalskimi veščinami. Govora je o razporedu grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani … Z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvarjamo ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. Večinoma se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj je sestavni del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …). Pri tem velja, da je s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih se odločamo za  prelom temelječ na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Načrtuj, oblikuj in izdelaj publikacijo (knjižico, zvezek) z naslovom Tipografija za prvi razred. Besedilo interpretiraš z znanimi tipografskimi sredstvi, pri čemer upoštevaš konvencijo knjižnega ustroja: ovitek, notranja naslovnica, kazalo, poglavja, kolofon … Skrbno načrtuj tipografsko mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Delo v digitalni aplikaciji si olajšaj z nastavitvami odstavkov (Paragraph styles) in besedilnih sklopov (Character styles).

Nasvet
Za lažje razumevanje knjižne strukture in tipografskih pravil je na voljo skripta prof. Lucijana Bratuša Oblikujem knjigo. Izberi družine ali kombinacije pisav, ki imajo dovolj različic (pokončna, kurzivna, krepka, kapitelke, …), da jih apliciraš na naslove, tekoče besedilo, opise, opombe, poudarke.  Ob izboru bodi pozoren na jezikovno podporo in legalen dostop do fontov.

Izvedba
Tiskovina obsega najmanj 16 strani knjižnega bloka, ovitek/platnice štejejo posebej. Delaj v črnobeli tehniki brez uporabe slikovnega gradiva. Pripravi svoj nabor oblikovalskih izhodišč; kar pomeni, da materiale, format in velikost publikacije določiš sam, vendar površina knjižne strani ne sme biti manjša od 216 cm². Delaš digitalno. Strani sprintaš obojestransko v smiselnem zaporedju, pole prepogneš in zložiš drugo v drugo, preluknjaš, zvežeš/zašiješ s pamfletno vezavo na 5 lukenj ali katero drugo in natančno porežeš. Še posebej pazi na pozicije grafičnih elementov, ki segajo v živ rob ali v hrbet.

Časovnica
– 1. korektura: sreda, 21. december: specifikacija elementov grafičnega jezika, organizacijska zasnova publikacije, zasnova preloma
2. korektura: sreda, 28. december: pregled pred oddajo
– oddaja: sreda, 11. januar 2023 (skupaj z ostalimi nalogami za semestrsko razstavo): prototip v fizični obliki, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_4_naloga.pdf)

OI, 10. seminarska naloga: Mreža

Koncept
Delitev formata je eden od temeljev tipografskega oblikovanja. Do harmoničnega razmerja zrcala je mogoče priti na več načinov. Z začetno izbiro formata in njegovo geometrijsko delitvijo, ali s premišljeno mrežo manjših enot, na kateri se vzpostavi sistem stolpcev in vrstic.

Izvedba
Na pravokotnem formatu (možna razmerja 2:3, 3:5, 5:8, 4:7, 8:11, … ali katero drugo) nariši zrcalo na dva različna načina:
a) z geometrijsko delitvijo
b) z mrežo enot
Risba naj bo natančna in nedvoumna. Razvidna morata biti konstrukcijsko načelo in mreža enot. Na vsakem od zrcal prikaži vsaj 3 možnosti delitve stolpcev in vrstic, kar zapolniš s ploskvami.
Na korekture prinesi vse risbe, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

Nasvet: Skladnost kompozicije predstavlja enakomeren interval med elementi. Nanj bodi še posebej pozoren.

Časovnica
20. maj: oddaja