Tagged: naloge un tipo ii

Publikacija kot celota; 3. – izpitna naloga

Koncept
Takoj, ko tipografija preseže „nevidnost“ prenašalca besedila, v ospredje stopi tipograf s svojimi odločitvami o obliki besedila, ki neposredno vplivajo na bralčevo izkušnjo in interpretacijo vsebin. V nekaterih primerih oblikovanje odločno poudarja besedila, v drugih jih lahko postavlja v popolnoma spremenjen kontekst. Oblikovalec tako postaja aktivni soustvarjalec, ne več pasivni/nevtralni ponudnik storitve.

Naloga
Je sestavljena iz 4 delov:
a. za potrebe arhitekturne revije načrtuj in oblikuj naslovnico z:
– glavo revije z naslovom Arhitektura,
– 3 izpostavljenimi naslovi in
– eno podobo; vsebine črpaš poljubno iz nabora prvih dveh nalog
b. dopolni in dodelaj kazalo revije ter kolofon (Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018) iz rešitve 1. naloge; po želji lahko korigiraš/izboljšaš tudi izvedbo 2. naloge
c. kakovostno sprintaj, zveži in poreži revijo (vsebina: naslovnica, kolofon, kazalo, uvodnik, arhitekturna ikona, intervju in ena nacionalna arhitektura) na njene prave dimenzije
d. na dveh (2) ležečih listih dimenzij A3 predstavi natančne načrte preloma revije z opisi:
– formata, dimenzij, mreže stolpcev in vrstic s tipičnimi stranmi, odmikov, pisav (rezi in velikosti), barv in ostalih specifik.
Elemente preloma lahko ponazarjaš s sivinami in linijami. Lista opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018

Nasvet
Še enkrat se ozri na opravljeno delo, iteracije so dobrodošle, a ugotovi smiselnost eventuelnih večjih sprememb, zato odločitve sprejemaj le na podlagi tehtnega premisleka. Pri oblikovanju naslovnice in glave revije imaš na voljo vsa tipografska sredstva, a ne pozabi slediti ključnim izhodiščem iz prve naloge in ne zanikaj žanra revije.

Opomba
Gre za zaključno oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na celovitost rezultata.

Časovnica
– 19. december 2017: 1. korektura,
– 9. januar 2018: 2. korektura,
– 16. januar 2018: oddaja revije in načrtov s postavitvijo razstave v predavalnici 115 (1. izpitni rok)

Oddaja datotek
– 16. januar 2018 do polnoči:
pdf revije in pdf načrtov brez oznak za porezavo oddaš tukaj.
datoteke imenuješ: Ime_Priimek_T2_revija.pdf, Ime_Priimek_T2_nacrti.pdf

Besedilo, odstavek, mikrotipografija; 2. naloga

Koncept
Če je knjiga ali revija videti dobro, je v veliki meri odvisno od okusa. Ampak izven osebnih preferenc je tipografsko kakovost možno zlahka prepoznati: da je besedilo harmonično stavljeno, da so v njem opazne napake, ali da je besedilo videti šibko kot posledica oblikovalčeve površnosti pri sprejetju programskih prednastavitev ali zaradi slabe rabe pisav.

Naloga
Ponovno preglej gradivo arhitekturne publikacije/revije (za 2. nalogo drugačno od 1.) in ga uporabi v načrtovanih prelomih iz svoje 1. naloge. Natančno in podrobno strukturiraj različne tipe besedil ter vzpostavi jasen odnos do ostalega gradiva (fotografije, skice, načrti). Pri izvedbi moraš uporabiti vso gradivo.

Opomba
Gre za drugo oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na vse mikrotipografske podrobnosti in pravopisna pravila.

Nasvet
Ponovno premisli izbor črkovnih družin iz 1. naloge. Revijalni tisk ima specifične zahteve po rabi pisav, zato žanrsko in funkcionalno primernejše pisave pomenijo prednost.

Časovnica
– 21. november: 1. korektura, razdelana struktura besedil, širine in razmaki vrstic, velikosti pisav, poravnave, delitve
– 28. november: 2. korektura, mikrotipografske podrobnosti in konsistenca
– 5. december: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na pokončnih listih dimenzij A3 predstavi prelome za:
1 – glavno temo
2 – intervju
3 – predstavitev arhitekture
Vse liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 2. naloga: Besedilo, odstavek, mikrotipografija

Organizacija vsebin, 1. naloga

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin je ena najpomembnejših oblikovalskih veščin. Gre za razporejanje grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani. Namen je, da z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvariš ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. V večini primerov se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj sestavni je del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …), pri čemer velja, da jo s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih obstaja preddoločen osnovni prelom, ki večinoma temelji na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Preglej, strukturiraj in hierarhično organiziraj gradivo arhitekturne publikacije/revije. Sočasno načrtuj razpored vsebin za posamične strani in celoto. Določi format tiskovine, dimenzije, možnosti mreže, odnose med besedliom in podobami, med potiskanim in nepotiskanim delom. Vzpostavi hiererhijo različnih/enakovrednih vsebin, pri čemer iznajdi način, kako ohranjaš enovitost celote. Načrtuj delokrog z mislijo, da lahko delo za tabo nadaljuje drug oblikovalec.

Opomba
Gre za prvo načrtovalsko/oblikovalsko fazo, zato se ne ukvarjaj s podrobnostmi, saj boš le-te obdeloval v naslednjih nalogah.

Časovnica
– 17. oktober: 1. korektura, organizacijske skice, razpored vsebine, študija formatov, dimenzij in mrež
– 24. oktober: 2. korektura, detaljnejša priprava tipičnih načrtov (formati, dimenzije, mreže).
– 7. november: oddaja s prezentacijo in evalvacijo naloge

Izvedba
Na 4 pokončnih listih dimenzij A3 predstavi tipične načrte za:
– kolofon in kazalo (2), uvodnik (2),
– glavno temo (4)
– intervju (4)
– predstavitev arhitekture (4 strani)
Liste opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018, 1. naloga: Organizacija vsebin