Naslovnica knjige; Tipo III

Naslovnica knjige
Oblikuj naslovnico knjige Fran Milčinski: Butalci. Digitalne različice besedila so prosto dostopne na spletu.

Izvedba
Ilustriraj zgolj tipografijo ali s tipografijo, ki jo ustvariš sam. Uporaba obstoječih pisav ni dovoljena. Delaš analogno ali digitalno ali hibridno. Format naslovnice naj bo v razmerju 2:3, dimenzije določiš sam.

Nasvet
Premisli knjigo kot 3d objekt. To pomeni, da se lahko ukvarjaš vsaj z njenim hrbtom.

Prezentacija
Naslovnico s kratkim opisom koncepta predstaviš ležečem formatu A3, oddaš tudi visokoresolucijski .pdf.

Kolofon
Ime in priimek, UL ALUO, Tipografija III (mentor: izr. prof. Domen Fras), 2021/2022

Časovnica
– uvod, predavanje, koncipiranje: 1. marec 2022,
– korekture in konzultacije: 8.marec 2022,
– oddaja in prezentacija: 15. marec 2022.