Tagged: natečaj

Bonus zadatak: Natječaj gradove pješacima

U sklopu dodatnih zadataka GO1 sudjelovat ćemo na natječaju Gradove pješacima u organizaciji slovenskog instituta IPoP – Instituta za politike prostora i TAM-TAMa. Materiali na slovenskom in na engleskom jeziku.

Rok za dostavu radova je 19. 4. 2019!

Naša vremenski okvir
2. 4. konzultacije koncepta u skicama
9. 4. konzultacije odgovarajučeg vizualnog jezika
16. 4. finalizacija vizualnog jezika i pregled tehničke prikladnosti
19. 4. oddaja radova elektronskim putem

Konzultacije e-mailom ili van rasporeda sati GO1 prema dogovoru.

Savjet
Dobro pročitaje i upoznajte se sa problematikom te okvirima natječaja.