OI, 4. seminarska naloga: Protioblika in oblika

Koncept
Sestavni del vsake črke sta njen črni in beli del. Če črko izoliraš in zelo povečaš, postane abstraktna likovna forma. Sploh v primeru, da jo zavrtiš ali zrcališ. Izberi dve črki, ki imata izrazito privlačne protioblike. Loči protioblike od oblik in jih z zvračanjem, zrcaljenjem ali vrtenjem (nobeno pačenje ni dovoljeno) formiraj v tri črnobele kompozicije:
– enkratno (manj elementov)
– ponavljajočo (več elementov v ritmih)
– alternirajočo (več elementov, ki spreminjajo lego, velikost, ipd, …)

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, merilom … Še posebej bodi pozoren na kadriranje, npr,: kompozicija z živim robom ima lahko močnejšo vizualno pripoved.

Izvedba (rok 1. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.