8. vaja: Značaj pisave; Tipo 1

gost: Nejc Prah

V črnobeli tehniki fotografiraj: stavbo, psa, osebo. K vsako fotografiji premišljeno dodaj smiselno besedo v pisavi, ki jo povezuješ z značajem objekta/osebe na fotki.

Izhodišča

  1. Poišči stavbo z zanimivo arhitekturo. Fotografiraj jo (ČB), nato pa na fotografijo dodaj smiselno besedilo v pisavi, ki odgovarja tipografskemu slogu izbrane stavbe. Besedo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi z objektom.
  2. Na sprehodu fotografiraj psa (ČB). Najdi pisavo, ki odgovarja karakterju ter pasmi izbranega psa. Najdi smiselno besedo, ter jo stavi jasno, in dovolj veliko, da izpostaviš značaj pisave v povezavi s psom.
  3. Fotografiraj (ČB) svojo sošolko, prijatelja, sorodnico … Katera črkovna vrsta je tvoj portretiranec?

Nasvet
Črkovne vrste, do katerih nimaš legalnega dostopa, lahko črpaš s spletnih „type testerjev“ s pomočjo zajemanja zaslona, ali pa uporabiš demo/testne/trial fonte s strani digitalnih založb.

Izvedba
Izdelaj tri kompozicije, vsako na formatu dimenzij 12 × 21 cm. Delaš s fotokopiranjem, računalnikom ali kombinacijo obeh metod. V kolofon obvezno dopiši imena izbranih pisav. Kompozicije natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 36 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 8. vaja: Značaj pisave (imena izbranih pisava), Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Učni izidi; študent_ka:
– spozna različne žanre pisav,
– lociranje in uporabi ustrezne fonte,
– vzpostavi vizualno retoriko prezentacije.

Časovnica
– 1. korektura: 14. april 2022,
– oddaja in evalvacija: 21. april 2022.

Prelom eseja; 3. naloga, Tipo II

Kontekst
Kakovost tipografske stvaritve je moč prepoznati izven osebnih preferenc; občutek za harmonijo, skladen stavek in enakomernost tipografskih elementov je poklicna veščina grafičnega oblikovalca, ki jo razvija skozi svojo kariero.

„The Crystal Goblet“ je esej Beatrice Warde, ki ga je prvič objavila pod naslovom „Printing Should Be Invisible“ na predavanju v Londonu, 1930. Esej je zgodovinski poziv k čistosti v tisku in „nevidni“ tipografiji. Večkrat ponatisnjen še vedno predstavlja temelj koncepta jasne tipografije in neposredne predstavitve vsebine. Kot študijsko gradivo pa naj bi ves ta čas pojasnjeval delovanje tipografije, kot da bi bila hkrati samoumevna in nezmotljiva. Warde primerja, da je na natisnjeni strani besedilo kot dobro vino, tipografija pa je prozorna kristalna čaša, ki ga vsebuje. Trdi, da je idealna posoda za vino tista, ki razkriva njegove vrline. Od tod tudi naslov eseja, v katerem zagovarja disciplino in ponižnost, ki sta potrebni za ustvarjanje tiho postavljenih, „preglednih“ knjižnih strani.

Po desetletjih sklicevanja na metaforo kristalne čaše, se med kritičnimi tipografi pojavljajo utemeljeni pomisleki, da ta ideja vsebino in njeno predstavitev nesmiselno in po nepotrebnem ločuje. Kajti, če je tipografija vizualna sestavina reproducirane besede, velja tudi obratno: besedilo brez tipografske komponente nima nobenih vizualnih značilnosti.

Naloga
Preberi esej (-> v .txt formatu) in po lastni presoji izpostavi največ tri poudarke. Kako se skozi tipografsko prakso opredeljuješ do obravnavane teze, pokaži s prelomom eseja pod naslednjimi pogoji:
– pokončni pravokotni format naj ne presega dimenzij 19 × 28 cm, skupaj največ 4 strani,
– hierarhijo dokumenta (avtor, naslov, podnaslov, glavno besedilo z odstavki [vstop z inicialko ali kako drugače], poudarek, opomba, pagina) tretiraj z različnimi velikostmi in/ali različnimi rezi,
– pisavo/pisave izbereš poljubno
– število in širine stolpcev določiš sam.
– rešitev opremiš z informativnimi opisi in sicer tako, da specificiraš variacije besedil: font, velikost in razmik
– rešitev predstaviš na dveh ležečih A3 listih tako, da strani preloma označiš z linijami deb. 1 pt. (glej shemo)
– kolofon v velikosti 10 t. e.: Ime in Priimek, Tipografija II, 2021/2022, 3. naloga: The Crystal Goblet

Nasvet
Bodi pozoren na pravopisna in mikrotipografska pravila. Uporabi že pridobljena tipografska znanja.

Časovnica
korektura: 10. december: organizacijske skice, koncept, likovni jezik;
oddaja z javno prezentacijo: 15. december, sreda, predavalnica 112!: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_3_naloga.pdf)

Izjava na plakatu; 2. naloga, Tipo II

Gostujoči mentor
Nejc Prah, ki nam je pred predavanjem v branje posredoval, kakor sam pravi, tole klasiko: Fuck Content by Michael Rock, 2009.

Kontekst
Pravijo, da slika pove več kot 1000 besed. Določene ideje lažje opišemo s sliko. Recimo: zelena, šilček, Mondrian, Bled. Nekatere pojme pa s sliko težko orišemo: mogoče, naprej, kajneda, brezbrižnež. Če ste se kdaj igrali pantomimo, Activity ali Pictionary, vam je ta izkušnja verjetno znana. Kot oblikovalci imamo možnost, da opis in oris združimo. Naše primarno orodje, tipografija, je orodje za sestavljanje besed, poleg tega pa komunicira tudi vizualno. Lahko je moderna, agresivna, žaljiva, amaterska, aktivna, zabavna, srednjeveška … Ton sporočila včasih razumemo, še preden ga preberemo. Če je likovni pristop napačen, je lahko sporočilo razumljeno napačno. Vaša naloga je, da izbran citat preoblikujete v tipografski plakat. Likovni jezik plakata naj odraža vsebino spročila oz. tvoje razumevanje le-tega.

The future is certain, it is the past which is unpredictable.

Izvedba
dimenzija: A2 pokončni (420 × 596 mm)
tehnika: prosto
dodatno: uporabljaj črkovne vrste ali naredi svoje črke/napise/pisavo, uporaba podob ni dovoljena
barve: prosto
kolofon: Ime in Priimek, Tipografija II, 2021/2022, 2. naloga: Izjava na plakatu

Nasvet
Premisli dandanašnji družbeni kontekst izjave. Premisli o mnogoplastnost njenenega sporočila in se odzovi z lastnim vizualnim jezikom.

Časovnica
korektura: 5. november: organizacijske skice, koncept, likovni jezik;
oddaja z javno prezentacijo: 19. november: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_2_naloga.pdf)

Izbor ustrezne pisave; 1. naloga, Tipo II

Kontekst
V vizualnih sporočilih imajo pisave več funkcij. Poleg podajanja osnovnih besedilnih informacij so tudi nosilni elementi identitete. Njihove oblikovne karakteristike bralcem pomagajo pri prepoznavanju žanrov, razumevanju kontekstov in razvrščanju vidnih sporočil. Različne oblikovalske naloge, zahtevajo različne tipografske rešitve. Ob skrbnem načrtovanju preloma je izbor pisave pomeben dejavnik, saj mora zadostiti jezikovne standarde obenem pa vpliva na pojavnost besed in besedil. Pisave so intelektualna lastnina. Za fonte veljajo standardi zaščite in uporabe programske opreme.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 ležeči predstavi družino pisav ali kombinacijo več različnih pisav, izbranih po 7 parametrih (naročnik, žanr, funkcija, medij, razpon rezov, jezikovne zahteve in proračun), ki si jih prejel na predavanju.

1. list
simulacija uporabe pisave oziroma aplikacija na objektih ali besedilih

2. list
– abcedni niz miniskul, majuskul, niz števk, ločil in nealfabetnih znakov
– razpon zahtevanih rezov

3. list
– ime(na) izbranih pisav, avtor(ji) ime in url naslov založbe, ki ponuja pisavo
– navedba dodeljenih parametrov
– strošek licence, izvleček iz EULA
– kratka utemeljitev izbora z opisom do 30 besed
– funkcionalnost in oblikovne karakteristike (npr.: vzorec besedila, detajli iz vzorčnika)

Nasvet
Dobro premisli organizacijo vsebin na listih, še posebej, če izbereš pisave različnih ponudnikov. Hierarhija informacij naj bo jasno strukturirana, berljiva in razumljiva. Uporabiš lahko tudi testne fonte, ali pa napise simuliraš z zajemom slike s typetesterjev, pomagaš si tudi s .pdf vzorčniki/specimeni.

Časovnica in izvedba
korektura: 15. oktober: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve
oddaja z javno prezentacijo: 22. oktober: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_1_naloga.pdf)

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2021/2022, 1. naloga: Izbor ustrezne pisave: Ime(na) črkovne družine

Izjava na plakatu; 4. (izpitna) naloga, Tipo II 2018

Kontekst
Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost in kritična odzivnost. V zgodovini so umetniki s svojimi stvaritvami mnogokrat pomembno reflektirali družbene probleme in pomagali pri razumevanju le-teh. Aktualen primer –, ki v najširšem smislu opozarja človeštvo na izčrpavanje planeta, na katerem migriramo – je izjava slovite performerke Marine Abramović: „We’re all in the same boat“. Z njo je obeležila letošnjo 50. tržaško regato Barcolana in razplamtela politične strasti. Na eni strani so izjavo v avantgardnem likovnem jeziku prepoznali kot politično propagando in jo označili za nasprejemljivo, na drugi strani so naročniki izjavo trdno zagovarjali kot univerzalno sporočilo, ki vse nas opozarja na okoljsko problematiko in jo uporabili za namene promocije regate. Umetnica ni odstopila od svoje ideje in ostala nedosegljiva za komentarje.

Naloga
Na listu dimenzije pokončni A2 (420 × 596 mm) oblikuj tipografski plakat z izjavo: „We’re all in the same boat“.

Izvedba
Plakat lahko oblikuješ analogno ali digitalno črno-belo ali v barvah. Uporabiti smeš le tipografska sredstva (pisave). Uporaba podob (ilustracije ali fotografije) ni dovoljena.

Nasvet
Dobro se seznani z družbenim kontekstom izjave. Premisli o mnogih plasteh njenenega sporočila in se odzovi z lastnim vizualnim jezikom.

Časovnica
– 1. korektura, 18. december 2018: organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 8. januar 2019: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 15. januar 2019: visokoresolucijski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Plakat opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 4. naloga: Izjava na plakatu (M. Abramović: „We’re all in the same boat“)