5. vaja: Položaj besedila; Tipo 1

Stavi spodnje besedilo na način, da interpretiraš njegov pomen. Poudari vsaj eno besedo (lahko tudi več) tako, da manipuliraš poravnavo, orientacijo, dolžino vrstice, prostor med črkami, besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm. Za obe različici uporabi isto pisavo le v navadnem pokončnem rezu (regular 400). Velikost pisave je poljubna, a mora biti enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.
Obvezno moraš izbrati in uporabiti eno od pisav s seznama:
EB Garamond,
Baskervville,
Libre Caslon Text,
Bodoni Moda.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Fonte naložiš na računalnik in preveriš, če se ustrezno odzivajo v tvoji aplikaciji.
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 5. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2021/2022, Ime in Priimek

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga, premisli poudarke. Vprašaj se, kako lahko strukturiraš prelom vrstic upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva in parametre vaje? Premisli, preden skočiš.

Učni izidi; študent_ka:
– naloži fonte na računalnik in jih uprabi,
– manipulira prostor med črkami, besedami, vrsticami,
– razvija odnos med potiskano in nepotiskano površino, odnose velikosti pisav in količine besedila.

Časovnica
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 24. marec 2022
– oddaja in evalvacija: 31. marec 2022

Digitalna oddaja
Skupaj komplet vseh vaj ob izpitu.

Prelom eseja; 3. naloga, Tipo II

Kontekst
Kakovost tipografske stvaritve je moč prepoznati izven osebnih preferenc; občutek za harmonijo, skladen stavek in enakomernost tipografskih elementov je poklicna veščina grafičnega oblikovalca, ki jo razvija skozi svojo kariero.

„The Crystal Goblet“ je esej Beatrice Warde, ki ga je prvič objavila pod naslovom „Printing Should Be Invisible“ na predavanju v Londonu, 1930. Esej je zgodovinski poziv k čistosti v tisku in „nevidni“ tipografiji. Večkrat ponatisnjen še vedno predstavlja temelj koncepta jasne tipografije in neposredne predstavitve vsebine. Kot študijsko gradivo pa naj bi ves ta čas pojasnjeval delovanje tipografije, kot da bi bila hkrati samoumevna in nezmotljiva. Warde primerja, da je na natisnjeni strani besedilo kot dobro vino, tipografija pa je prozorna kristalna čaša, ki ga vsebuje. Trdi, da je idealna posoda za vino tista, ki razkriva njegove vrline. Od tod tudi naslov eseja, v katerem zagovarja disciplino in ponižnost, ki sta potrebni za ustvarjanje tiho postavljenih, „preglednih“ knjižnih strani.

Po desetletjih sklicevanja na metaforo kristalne čaše, se med kritičnimi tipografi pojavljajo utemeljeni pomisleki, da ta ideja vsebino in njeno predstavitev nesmiselno in po nepotrebnem ločuje. Kajti, če je tipografija vizualna sestavina reproducirane besede, velja tudi obratno: besedilo brez tipografske komponente nima nobenih vizualnih značilnosti.

Naloga
Preberi esej (-> v .txt formatu) in po lastni presoji izpostavi največ tri poudarke. Kako se skozi tipografsko prakso opredeljuješ do obravnavane teze, pokaži s prelomom eseja pod naslednjimi pogoji:
– pokončni pravokotni format naj ne presega dimenzij 19 × 28 cm, skupaj največ 4 strani,
– hierarhijo dokumenta (avtor, naslov, podnaslov, glavno besedilo z odstavki [vstop z inicialko ali kako drugače], poudarek, opomba, pagina) tretiraj z različnimi velikostmi in/ali različnimi rezi,
– pisavo/pisave izbereš poljubno
– število in širine stolpcev določiš sam.
– rešitev opremiš z informativnimi opisi in sicer tako, da specificiraš variacije besedil: font, velikost in razmik
– rešitev predstaviš na dveh ležečih A3 listih tako, da strani preloma označiš z linijami deb. 1 pt. (glej shemo)
– kolofon v velikosti 10 t. e.: Ime in Priimek, Tipografija II, 2021/2022, 3. naloga: The Crystal Goblet

Nasvet
Bodi pozoren na pravopisna in mikrotipografska pravila. Uporabi že pridobljena tipografska znanja.

Časovnica
korektura: 10. december: organizacijske skice, koncept, likovni jezik;
oddaja z javno prezentacijo: 15. december, sreda, predavalnica 112!: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_3_naloga.pdf)