8. vaja: Poravnava vrstic

Vse elemente besedila, ki jih zaradi njihove različne funkcije (naslov, podnaslov, paginacija, opombe, marginalije …) manifestiramo z različno velikostjo pisave in stopnjo medvrstičnega razmika (leadinga), določamo sorazmerno tako, da njihovi medvrstični razmiki sovpadajo z ritmom (baseline) glavnega besedila.

Primer sinkopiranja razmika:
predpostavimo osnovni medvrstični razmik besedila na 12 t.e. (pt), 4 intervali so 48 t.e., kar predstavlja en takt.
Če želimo zmanjšati medvrstični razmik pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 5 intervalov in dobimo medvrstični razmik 9,6 t.e., če ga razdelimo na 6 intevalov pa medvrstični razmik 8 t.e.
Če želimo povečati medvrstični razmik, pri taktu 48. t.e., ga razdelimo na 3 intervale, z medvrstičnim razmikom 16 t.e. ali na 2 intervala z medvrstičnim razmakom 24 t. e.

Pripravi dve različici vaje na dveh formatih pokončni 14 × 21 cm in ležeči 21 × 14 cm in z dvema osnovnima medvrstičnima razmikoma 12 t.e. in 15 t.e.

V enoten stolpec (Text box) stavi celotno spodnje besedilo z osnovnim medvrstičnim razmikom. Dele besedila uporabi še v 4 stolpcih na dveh manjših in dveh večjih medvrstičnih razmikih, kot je opisano v primeru zgoraj.

Pisavo in njene velikosti na razmikih izbereš sam. Pomisli, da lahko s spremembo navpičnega prostora proporcionalno spreminjaš tudi velikosti pisave. Stolpce lahko ravnaš (levo, desno, blok, sredinsko) in razporejaš poljubno, a z osnovnim ritmom se morajo ujemati vse vrstice na formatu, kar prikažeš s sivimi (50 %) linijami debeline 0,1 pt.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Vajo sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 21 × 1,75 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t.e.: 8. vaja: Poravnava vrtic, Tipografija I, 2020/2021, Ime in Priimek
OPOMBA: V času študija na daljavo oddajamo le digitalne datoteke v formatu visokoresolucijski pdf. Ozadje črnega kartona simuliraš z 90 % črne barve.

Oddaja datotek v oblak.

Opozorilo
Preuči učni list in se seznani z nastavitvami osnovnega medvrstičnega razmika v programu Indesign in uporabo opcije poravnave zgolj 1. vrstice odstavka (Align only first line to grid) ali nastavitev okvirja za besedilo (Text Frame Options). Pri oblikovanju ne pozabi na znanja in veščine, ki si jih pridobil v preteklih vajah. Bodi natančen!

Učni izidi
– nadzor navpičnega prostora in poravnave vrstic,
– razvijanje hierarhičnega odnosa delov besedila,
– manipulacija besedilnih blokov s stavskimi programi.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 6. april 2021.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 13. april 2021.
– oddaja in evalvacija: 20. april 2021.

6. vaja: Položaj besedila

Stavi spodnje besedilo na način, da interpretiraš njegov pomen. Poudari vsaj eno besedo (lahko tudi več) tako, da manipuliraš s poravnavo, dolžino vrstice, prostorom med črkami, besedami in vrsticami. Upoštevaj tudi kakovost belega, nepotiskanega prostora. Pripravi dve različici vaje v formatih pokončni 12 × 24 cm in ležeči 24 × 12 cm. Obe s črnim besedilom na belem papirju. Uporabi pisavo EB Garamond, a le navadni pokončni rez (regular). Velikost pisave je poljubna, a enotna za celotno besedilo. Vsaka različica lahko ima svojo velikost pisave.

Tisk postavlja besede v prostor nepopustljivo, bolj kot je pisanje to zmoglo storiti kadarkoli. Pisanje prenaša besedo iz zvočnega sveta v svet vidnega prostora. Toda tisk zaklene položaj besed v ta prostor. Nadzor položaja je bistvo tiska. Tiskana besedila so videti izdelana strojno, kar tudi so. Pri rokopisu skuša biti nadzor tega prostora dekorativen, okrašen, kot pri kaligrafiji. Za tipografski nadzor so značilne snažnost, urejenost in nevidnost: vrstice so popolnoma pravilne, vse poravnane na pravi strani, prav vse je videti enakomerno, brez pomoči črt in zarisanih robov, ki se pogosto pojavljajo v rokopisih. To je vztrajen svet hlada, nečloveškega, dejstev.

_____
vir: Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Methuen, 1982).

Izvedba
Obe različici naloge sprintaj, natančno izreži in higienično nalepi na črn karton formata 42 × 28 cm. Dodaj trak iz belega papirja dimenzij 24 × 2 cm, s kolofonom v pisavi velikosti 10 t. e.: 6. vaja: Položaj besedila, Tipografija I, 2020/2021, Ime in Priimek
OPOMBA: V času študija na daljavo oddajamo le digitalne datoteke v formatu visokoresolucijski pdf. Ozadje črnega kartona simuliraš z 90 % črne barve.

Oddaja datotek v oblak.

Učni izidi
– manipulacija prostora med črkami, besedami, vrsticami,
– razvijanje odnosa med potiskano in nepotiskano površino,
– razvijanje odnosa med velikostjo pisave in količino besedila.

Opozorilo
Ne plavaj! To se dogaja takrat, ko začneš brezglavo spreminjati velikost, rez, prostor, orientacijo črk in besed, ne da bi poznal ali razumel smisel ustroja, ki drži tako sestavo skupaj. Plavanju se izogneš tako, da skiciraš zamisel, preden jo izvršiš z računalnikom. Najprej preberi besedilo, razumi njegov pomen, razdelaj ga, premisli poudarke. Vprašaj se, kako lahko strukturiraš prelom vrstic upoštevajoč do sedaj znana tipografska sredstva in parametre vaje? Premisli, preden skočiš.

Časovnica
– uvod in koncipiranje: 23. marec 2021.
– 1. korektura (rešitvi porezani na format): 30. marec 2021.
– oddaja in evalvacija: 6. april 2021.