Prezentacija prototipov vzorcev

Pripravi prezentacijo prototipov vzorcev, ki jih razvijaš v sklopu projekta. Prezentacija naj obsega osnovne skice in zasnovo, vektorske risbe elementov, niz elementov v fontu in potencial kombinatorike na mreži 10 × 10 cicero.

Izvedba
A3 paneli, visokoresolucijski pdf brez oznak za porezavo. Na naslovnici Tipografija III, Globina in širina visokega tiska, prezentacija prototipov, 2019/2020, Ime in Priimek
OpenType font vzorca (.otf)
Oddaja v oblak najkasneje pol ure pred prezentacijo.

Časovnica
– prezentacija (videokonferenca) in evalvacija: 28. april 2020 ob 9h.