Tagged: publikacija

Publikacija kot celota; 3. – izpitna naloga

Koncept
Takoj, ko tipografija preseže „nevidnost“ prenašalca besedila, v ospredje stopi tipograf s svojimi odločitvami o obliki besedila, ki neposredno vplivajo na bralčevo izkušnjo in interpretacijo vsebin. V nekaterih primerih oblikovanje odločno poudarja besedila, v drugih jih lahko postavlja v popolnoma spremenjen kontekst. Oblikovalec tako postaja aktivni soustvarjalec, ne več pasivni/nevtralni ponudnik storitve.

Naloga
Je sestavljena iz 4 delov:
a. za potrebe arhitekturne revije načrtuj in oblikuj naslovnico z:
– glavo revije z naslovom Arhitektura,
– 3 izpostavljenimi naslovi in
– eno podobo; vsebine črpaš poljubno iz nabora prvih dveh nalog
b. dopolni in dodelaj kazalo revije ter kolofon (Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018) iz rešitve 1. naloge; po želji lahko korigiraš/izboljšaš tudi izvedbo 2. naloge
c. kakovostno sprintaj, zveži in poreži revijo (vsebina: naslovnica, kolofon, kazalo, uvodnik, arhitekturna ikona, intervju in ena nacionalna arhitektura) na njene prave dimenzije
d. na dveh (2) ležečih listih dimenzij A3 predstavi natančne načrte preloma revije z opisi:
– formata, dimenzij, mreže stolpcev in vrstic s tipičnimi stranmi, odmikov, pisav (rezi in velikosti), barv in ostalih specifik.
Elemente preloma lahko ponazarjaš s sivinami in linijami. Lista opremi s kolofonom (Myriad 10 t. e.): Ime in Priimek, Tipografija II, 2017/2018

Nasvet
Še enkrat se ozri na opravljeno delo, iteracije so dobrodošle, a ugotovi smiselnost eventuelnih večjih sprememb, zato odločitve sprejemaj le na podlagi tehtnega premisleka. Pri oblikovanju naslovnice in glave revije imaš na voljo vsa tipografska sredstva, a ne pozabi slediti ključnim izhodiščem iz prve naloge in ne zanikaj žanra revije.

Opomba
Gre za zaključno oblikovalsko fazo, zato bodi zelo pozoren na celovitost rezultata.

Časovnica
– 19. december 2017: 1. korektura,
– 9. januar 2018: 2. korektura,
– 16. januar 2018: oddaja revije in načrtov s postavitvijo razstave v predavalnici 115 (1. izpitni rok)

Oddaja datotek
– 16. januar 2018 do polnoči:
pdf revije in pdf načrtov brez oznak za porezavo oddaš tukaj.
datoteke imenuješ: Ime_Priimek_T2_revija.pdf, Ime_Priimek_T2_nacrti.pdf