Tagged: tipografski sprehod

Vaja #4 Črke po predlogi

Napravi tipografski sprehod skozi svoje mesto. Na njem fotografiraj zanimive napise, črke, številke, ki jih najdeš na stavbah in drugi urbani opremi. Bodi osredotočen na pisave in črkovne oblike, ki nimajo osnove v digitalnih fontih. Na predavanje 16. 4. prinesi izbor vsaj 5 primerov takih napisov sprintanih na format A4.

S tipografskega sprehoda izberi en motiv (napis) s črkami. Iz njih do konca razvij kompleten niz 26 znakov abecede skupaj s 3 šumniki (čšž). Rišeš lahko analogno ali digitalno.

Nasvet
V črkah, ki jih izbereš za izvedbo išči bistveno: spoje vertikala/okroglina, vertikala/horizontala, vertikala/diagonala; načine zaključkov, smer kontrasta, proporc in si iz tega pripravi nabor oblikovalskih parametrov.

Izvedba
a. na ležečem formatu A3 predstavi oživljeno pisavo z vsemi znaki, tako da vzorčnik odraža slog in prevideno rabo
b. na ležečem formatu A3 prikaži izvorni napis.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad: Ime in priimek, ALUOIP Tipografija A, 2017/2018

Časovnica
16. 4. izbor in koncipiranje pisave
23. 4. individualne korekture
7. 5. oddaja