Tagged: vaje tipo a ip

Oddaja vaj, Tipo A IP

Oprema in materiali
Vse opravljene vaje od 1 do 4 oddaj na listih A3 formata, opremi jih s kolofonom v velikosti 12 t. e. pisava Myriad: Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019.
5. vajo oddaj na printu formata pokončni A2, in v digitalni obliki .pdf tukaj.

Rok oddaje
14. 1. ob 15 h: zadnje korekture
15. 1. ob 11h: oddaja za razstavo

Modularna abeceda; vaja 5, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Načrtovati smeš le  s tremi osnovnimi elementi: kvadrat, četrtkrog in enakokraki trikotnik (pol kvadrata). Font naloži na računalnik. Na pokončnem formatu A2 cm izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično pri znakih, ki vsebujejo več genskega materiala (npr: adhesion)

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Ekstra mastne črke; vaja 4, Tipo A IP

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvorno funkcijo kot njeni črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belo in črn še posebej poudari pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne t.i. črne črke.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži črke in jih na ležečem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protioblik pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko in s premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2018/2019

Šablone; vaja 3, Tipo A IP

Iz realizirane naloge #1 ali naloge #2 izberi črke, iz katerih izdelaš šablone. Premisli sestavne dele svojih črk: deblo, okrogla poteza, zaključek, serif … Načrtuj sestavljivost, modularnost, ponovljivost. Optimiziraj postopek izdelave šablon in šabloniranja.
1) Šabloniraj poljubno besedo z najmanj 6 znaki, ki obvezno vsebuje črke z vsaj enim podaljškom navzgor in enim podaljškom navzdol. Bodi pozoren na prostor med črkami.
2) Delaj s črkami x-višine 5 cm, da jih lahko preveriš od daleč. Če bo beseda preširoka za končni izdelek na A3, jo smeš pred oddajo proporcionalno pomanjšati.
3) Podpiši se na list.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi besedo in dolepi šablone (sestavne dele). Šabloniraj natančno; temne črke na belem ozadju.

Kolofon
V velikosti 12 t.e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Typecooker; vaja 2, Tipo A IP

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni potrebe, da je smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Vedi, da še tako lepe črke izgledajo slabo, če ne tvorijo lepe skupine. Doma nadaljuj nalogo s spremembo enega ali dveh parametrov.

Črke smeš izrezati in nalepiti v končno obliko besede. Lahko skiciraš ob strani, a končne risbe morajo biti natančne in kotrastne. To pomeni, da jih očrtaš s tankim in zapolniš z debelim flumastrom.

TypeCooker je orodje, ki narekuje prostoročne vaje za risanje črk. Algoritem naključno ustvari seznam zahtev relevantnih za črkovno vrsto. Vsaka naloga vsebuje drugačna pravila, ki na svoj način rešujejo oblikovalski problem. Typecooker izhaja iz predavanj in delavnic tipografije na Kraljevi akademiji za v umetnost v Haagu.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Dvojni svinčnik; vaja 1, Tipo A IP

Z metodo dvojnega svinčnika nariši besedo lenoba v dveh različicah:
1. počrni zgolj sledi svinčnika
2. prvo različico nadgradi s spremembo največ dveh parametrov (kontrast, proporc, debelina, serif, … ) v črke tako, da bodo podobne tiskarskim.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi obe različici besede lenoba. Izrisani morata biti natančno: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju. Kako narediš orodje, je opisano tukaj.

Nasvet
Na podlagi kritike šolske vaje izvedi popravke.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Časovnica
8. 10. začetek vaje v šoli
15. 10. oddaja in evalvacija