Digitalizacija pisave; izpitna vaja, Tipo A IP

Za izpitno vajo si izberi eno od petih vaj, ki si jih opravil pri predmetu Tipografija A IP. Digitaliziraj obstoječe znake/črke in dopolni vrzeli. Oblikuj pisavo, ki obvezno obsega vseh 26 znakov latinske abecede in vse tri slovenske šumnike. Lahko izbereš minuskule ali majuskule. Števke, ločila, nelafabetne znake lahko dodaš v nabor po lastni želji. Pisavo imenuj. Predstavi jo na treh (3) panelih A3, ležeči format:
pangram v poljubnem jeziku (lahko si izmisliš svojega) + nabor vseh ostalih znakov,
– nekaj najznačilnejših črk,
– značilni detajl (modulacija kontrasta, serif, spoj …),
in na enem od panelov dodaj opis oblikovnih značilnosti pisave (do največ 50 besed).

Izvedba
Font izvedeš z urejevalnikom fontov (font editorjem). Navoljo so
a. odprtokodni in brezplačni:
Font Forge
Birdfont
Glyphr
b. licenčni (nekateri s 30 dnevno trial verzijo):
Fontlab
Glyphs (le za Mac OS)
RoboFont (le za Mac OS)
Dokončan font generiraš v formatu .otf, naložiš na računalnik in uporabiš za predstavitvev.

Način oddaje
analogno: printi za razstavo
digitalno: oddaja visokoresolucijskih datotek .pdf brez oznak za porezavo in font datoteka .otf v oblak Tipografija A IP.

Kolofon
Na vseh panelih: Ime in priimek, pisava: Ime pisave, UL ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022, mentor: prof. Domen Fras, asist. Alja Herlah

Časovnica
20. april: koncipiranje in skupinske konzultacije v šoli
5. maj, sreda (!): individualne korekture
9. in 16. maj: individualne korekture
oddaja izpitne vaje:
1. rok: 23. maj do 16.00,
2. rok: sreda, 29. junij 2022,
3. rok: sreda, 7. september 2022.

Konstruirana/sestavljena abeceda po Brunu Munariju; vaja 5, Tipo A IP

S sistemom Munarijevih elementov ABC con fantasia oblikuj 26 latiničnih črk (minuskule ali majuskule) po lastni zamisli. Elemente, ki jih izrežeš iz predloge, lahko sestavljaš na poljubne načine, uporabljaš različne barve. Če ti elementov zmanjka, jih preprosto dopolni.

Ozadje
Leta 1960 je Bruno Munari oblikoval igro ABC z domišljijo ABC con fantasia na podlagi svojih raziskav multiplikacij in jo posvetil otrokom. Linearni in krožni elementi lahko dejansko tvorijo katerokoli črko abecede ali karkoli si lahko zamislimo. Elementi so prožni in modularni tako, da jih lahko približujemo, oddaljujemo ali nadgrajujemo. To je kreativen način pristopa k branju in pisanju, pa tudi zabava z mešanjem pravil, oblik in nenazadnje izumljanja lastne abecede.

Nasvet
Bodi pozoren na skladnost in atraktivnost kombinatorike elementov, ki ti omogoča tvorjenje konsistentnih skupin črk.

Izvedba
Na formatu A2 predstavi pangram the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ali pangram po lastni izbiri. Elemente, ki naj ne bodo manjši od 60 mm natančno po predlogi natančno izreži iz penaste gume ali kartona.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
28. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj

Modularna – pixel abeceda; vaja 4, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično in grupiraj znake, ki imajo enake skeletne oz. kontrukcijske lastnosti.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
21. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
4. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu modularnih vaj

Ekstra mastne črke; vaja 3, Tipo A IP

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bele protioblike v črkah imajo enakovredno oblikotvorno funkcijo kot njeni črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudarja pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form in vodi v rešitve izven ustaljenih okvirjev.

Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj abededni niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali celo črne črke. Ostale parametre: proporc, skelet, tip kontrasta določiš sam.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 5 do 8 cm. Iz njih natančno izreži črke in jih na ležečem belem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk s čimmanj belega prostora. Pri podobnih črkah bodi pozoren na skladnost protioblik in na potencial njihove repeticije. Načrtuj sistematično in s premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
7. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 3. oddaja in evalvacija

TypeCooker; vaja 2, Tipo A IP

TypeCooker je orodje, ki narekuje prostoročne vaje za risanje črk. Algoritem naključno ustvari seznam zahtev – parametrov – relevantnih za črkovno vrsto. Vsaka naloga vsebuje drugačna pravila, ki na svoj način rešujejo oblikovalski problem. Typecooker izhaja iz predavanj in delavnic tipografije na Kraljevi akademiji za v umetnost v Haagu.

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni potrebe, da je smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Vedi, da še tako lepe črke izgledajo slabo, če ne tvorijo lepe skupine. Doma iteriraj vajo s spremembo enega ali dveh parametrov.

Izvedba
Lahko skiciraš ob strani, a končne risbe morajo biti natančne in kotrastne. To pomeni, da jih očrtaš s tankim in zapolniš z debelim črnim flumastrom ter predstaviš na ležečem formatu A3. Črke smeš tudi izrezati in nalepiti v končno obliko besede. Pomembno je, da so izrisane črke natančne in primerljive: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
28. 2. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 3. oddaja in evalvacija

Dvojni svinčnik; vaja 1, Tipo A IP

Z metodo dvojnega svinčnika nariši besedo lenoba v različicah:
1. počrni zgolj sledi svinčnika
2. počrni notranjost poteze
3. drugo različico iteriraj (doriši) s spremembo največ dveh parametrov (kontrast, proporc, debelina, serif, … ) tako, da bodo črke v besedi podobne tiskarskim.

Nasvet
Bodi pozoren na držo orodja in konstanten kot, pod katerim vlečeš poteze. Iteracije izvedi na podlagi evalvacije šolske vaje.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi vse različice besede. Izrisane naj bodo natančno in primerljivo: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju. Kako narediš orodje, je opisano tukaj.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2021/2022

Časovnica
21. 2. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 3. oddaja in evalvacija