Modularna – programirana abeceda; vaja 6, Tipo A IP

Predpostavimo, da imamo na voljo 4 tipe elementov: horizontala, vertikala, diagonala in krožni lok (½ ali ¼) ter mrežo, ki omogoča njihove osnovne strukturne interakcije: križanje, spoj na sredini in/ali na obeh skrajnih konceh.

Ne glede na to, koliko elementov želimo kombinirati, nas zanimajo vse možne kombinacije, ki jih generiramo po določenem programu.

Rezultat je diagram z morfološko tabelo strukturno enotnih podob, ki jih nekatere – zaradi naše vizualne izobrazbe – prepoznavamo kot različne znake.

Izvedba
Izmed vseh kombinacij morfološke matrike izberi 36 znakov, ki po tvoji percepciji najbolje predstavljajo 26 črk latinske abecede in 10 arabskih števk. Za prezentacijo pripravi celotno morfološko tabelo in svoj izbor znakov.

Nasvet
Premisli smiseln količinski obseg znakov, iz katerega črpaš. Večji obseg ponuja več možnosti, a zahteva tudi obsežnejše načrtovanje kombinatorike. O rešitvi problema razmišljaj načrtovalsko, na strukturni ravni. Oblikovanje znakov je šele naslenji korak.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
7. 4. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu treh modularnih vaj

Modularna – pixel abeceda; vaja 5, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip pixel elementov z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Manipulirati smeš le z eno od osnovnih form: kvadrat ali krog. Font naloži na računalnik. Izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično pri znakih, ki vsebujejo več genskega materiala (npr: adhesion)

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
31. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
14. 4. oddaja in evalvacija skupaj v sklopu treh modularnih vaj

Ekstra mastne črke; vaja 3, Tipo A IP

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bele protioblike v črkah imajo enakovredno oblikotvorno funkcijo kakor njeni črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belo in črno še posebej poudarja pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form in vodi v rešitve izven ustaljenih okvirjev.

Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj abededni niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne ali celo črne črke. Ostale parametre: proporc, skelet, tip kontrasta določiš sam.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 5 do 8 cm. Iz njih natančno izreži črke in jih na ležečem belem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk s čimmanj belega prostora. Pri podobnih črkah bodi pozoren na skladnost protioblik in na potencial njihove repeticije. Načrtuj sistematično in s premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
10. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
17. 3. oddaja in evalvacija

TypeCooker; vaja 2, Tipo A IP

TypeCooker je orodje, ki narekuje prostoročne vaje za risanje črk. Algoritem naključno ustvari seznam zahtev – parametrov – relevantnih za črkovno vrsto. Vsaka naloga vsebuje drugačna pravila, ki na svoj način rešujejo oblikovalski problem. Typecooker izhaja iz predavanj in delavnic tipografije na Kraljevi akademiji za v umetnost v Haagu.

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni potrebe, da je smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Vedi, da še tako lepe črke izgledajo slabo, če ne tvorijo lepe skupine. Doma iteriraj vajo s spremembo enega ali dveh parametrov.

Izvedba
Lahko skiciraš ob strani, a končne risbe morajo biti natančne in kotrastne. To pomeni, da jih očrtaš s tankim in zapolniš z debelim črnim flumastrom ter predstaviš na ležečem formatu A3. Črke smeš tudi izrezati in nalepiti v končno obliko besede. Pomembno je, da so izrisane črke natančne in primerljive: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
3. 3. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
17. 3. oddaja in evalvacija

Dvojni svinčnik; vaja 1, Tipo A IP

Z metodo dvojnega svinčnika nariši besedo lenoba v različicah:
1. počrni zgolj sledi svinčnika
2. počrni notranjost poteze
3. drugo različico iteriraj (doriši) s spremembo največ dveh parametrov (kontrast, proporc, debelina, serif, … ) tako, da bodo črke v besedi podobne tiskarskim.

Nasvet
Bodi pozoren na držo orodja in konstanten kot, pod katerim vlečeš poteze. Iteracije izvedi na podlagi evalvacije šolske vaje.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi vse različice besede. Izrisane naj bodo natančno in primerljivo: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju. Kako narediš orodje, je opisano tukaj.

Kolofon
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2020/2021

Časovnica
24. 2. začetek vaje v šoli (zasnova, korektura, evalvacija)
17. 3. oddaja in evalvacija